Úrokové sadzby

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Úrokovú sadzbu môžeme definovať ako poplatok za požičanie určitej sumy peňazí vyjadrený v percentách.
  • Predstavuje odmenu, ktorú požaduje veriteľ od dlžníka za poskytnutie určitého obnosu peňazí.
  • Poplatok za požičanie vzniká preto, lebo veriteľ stráca možnosť svoje finančné prostriedky reinvestovať.

Úrokové sadzby môžu byť stanovené centrálnymi bankami alebo vládami a sú veľmi významný nástrojom monetárnej politiky štátu. Úrokové sadzby sú tiež výrazne prepojené s faktormi, ako sú inflácia alebo miera nezamestnanosti.
 

Prečo banky znižujú úrokové sadzby?

Banky znižujú úrokové sadzby vtedy, keď chcú zvýšiť ekonomickú aktivitu v krajine pomocou rastu investícií a spotreby. Týmto spôsobom sa stávajú pôžičky atraktívnejšími.
 

Prečo banky zvyšujú úrokové sadzby?

Banky zvyšujú úrokové sadzby vtedy, keď chcú znížiť atraktivitu úverov. Táto snaha vychádza zo záujmu znížiť ekonomickú aktivitu, ktorá zvyšuje infláciu.

Analýza úrokových sadzieb je jednou z kľúčových zložiek fundamentálnej analýzy. Viac informácií nájdete tu.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu