Technická analýza v MT4

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 3 minute(s)

MT4 je investičná platforma známa svojou širokou škálou nástrojov analýzy grafov. Nástroje technickej analýzy zahŕňajú nástroje, ako sú trendové čiary, kanály, tvary, vertikálne čiary, indikátory, oscilátory, Fibonacciho retracement a mnohé ďalšie.

MT4 už nie je k dispozícii pre novovytvorené účty

Upozorňujeme, že XTB už neumožňuje pre novovytvorené účty používať platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pre nové účty je xStation. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.
Objavte výhody platformy xStation kliknutím sem.

Lekciu pre xStation 5 si môžete pozrieť TU.

 

Technická analýza v MT4

MT4 je investičná platforma známa svojou širokou škálou nástrojov analýzy grafov. Nástroje technickej analýzy zahŕňajú základné nástroje, ako sú trendové čiary, kanály, tvary, vertikálne čiary, indikátory, oscilátory, Fibonacciho retracement a mnohé ďalšie.

Čiarové indikátory

V štandardnom zobrazení MT4 môžeme vidieť 10 rôznych základných nástrojov, ktoré nájdete na karte Čiarové indikátory (Line Studies).

Pozrime sa na najdôležitejšie z nich.

Prvým je jednoducho šípka, štandardný kurzor myši.

Toto je krížik, ktorý Vám umožňuje skontrolovať cenu a dátum/čas na grafoch. Krížik Vám tiež umožní merať dĺžku pohybu v grafe v pipoch a zistiť, koľko sviečok cenový krok trval. Jednoducho držte ľavé tlačidlo a hýbte krížikom.

Tieto nástroje sú vertikálne a horizontálne čiary. Prvá z nich je užitočná pri označovaní dátumu alebo času v grafe. Použite druhú čiaru na zobrazenie úrovní supportu a rezistencie. Umožňuje tiež vybrať psychologické úrovne na vybranom trhu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: MetaTrader4

Ďalšia ikona je trendová čiara.

Je to najčastejšie používaný nástroj pre mnohých obchodníkov. Umožňuje vyznačiť rastúce alebo klesajúce trendy tým, že ju aplikujeme na cenové vrcholy a dná. Pri tejto príležitosti si ukážeme, ako správne zakresliť trendovú čiaru.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: MetaTrader4

Predtým, než začneme kresliť trendovú čiaru, musíme lokalizovať krajné cenové pohyby. Potom vložíme trendovú čiaru na prvý cenový vrchol pri klesajúcom trende. Druhý bod bude použitý takým spôsobom, aby čiara nepretínala sviečky, ktoré ležia medzi bodmi. Pripomeňme si, že správne zakreslená trendová čiara sa vykresľuje na maximálnych cenách, takzvaných knôtoch sviečok namiesto zatváracích cien. Keď sa cena odrazí od zobrazenej trendovej čiary, bude to znamenať potvrdenie sily trendu.

Ekvidistančný kanál

Ďalším nástrojom je Ekvidistančný kanál, ktorý je v podstate trendovou čiarou so zabudovanou druhou paralelnou líniou.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: MetaTrader4

Fibonacciho retracement

Jedným z najpopulárnejších technických nástrojov je Fibonacciho Retracement alebo Fibonacciho ústup.

Používa sa na určenie významných úrovní supportu a rezistencie, pri ktorých trh môže zvrátiť svoj pohyb.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: MetaTrader4

Vo vyššie uvedenom príklade vidíme jasné odrazenie ceny od úrovne 50% retracementu. Fibonacciho retracement bude ďalej vysvetlený v samostatných lekciách.

Textové nástroje

Ďalšie dva nástroje sú textové nástroje.

To Vám umožňuje písať do grafu buď v pevnej pozícii alebo voľne stojacej.

Posledná ikona umožňuje použitie rôznych druhov symbolov, ktoré je možné použiť z informatívnych dôvodov.

Všetky nástroje technickej analýzy sú zoskupené v hornom menu "Vložiť (Insert)".

Typy grafov

Pri analýze grafov by ste mali tiež byť schopní zmeniť typ grafu (stĺpcový graf, čiarový graf, sviečkový graf), analyzovať rôzne časové rámce a nastaviť šablóny tak, aby vyhovovali Vašim potrebám.

Jednoducho použite panel v hornej časti platformy:

Ak chcete šablónu uložiť, aby ste ju mohli používať pre novo otvárané grafy, stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na graf, vybrať Šablóna (Template), potom Uložiť šablónu (Save Template) a pomenovať novú šablónu.

Úprava nástrojov

Každý nástroj v grafe môžete upraviť dvojitým kliknutím na objekt a následným kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom možnosti vlastností nástroja. Tak môžete zmeniť farbu konkrétneho nástroja alebo nastaviť personalizované parametre.

Rozšírenie menu nástrojov

Existuje tiež možnosť rozšírenia palety nástrojov. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na panel Čiarových indikátorov (Line Studies) a vyberte Prispôsobenie (Customize).

Výberom tejto možnosti sa zobrazia všetky dostupné nástroje. Po presunutí nástrojov do tabuľky v pravej časti okna sa tieto objavia na hlavnom paneli.

Teraz ste sa dozvedeli, na čo slúžia základné nástroje dostupné na platforme MT4 a môžete ich začať používať vo Vašej každodennej analýze trhu.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk