Kĺzavé priemery

POKROČILÝ - Webinár 23

V tejto lekcii sa dozviete:

  • Ktoré typy kĺzavých priemerov sa využívajú pri obchodovaní
  • Ako rozpoznať obchodné signály generované kĺzavými priemermi
  • Ako využívať viac kĺzavých priemerov
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kĺzavé priemery

Každá obchodná stratégia by mala obsahovať špecifické informácie nielen o tom, kedy môže byť obchod otvorený, ale aj o systéme riadenia rizík na zníženie Vašich strát. To zvyšuje celkovú pravdepodobnosť obchodného úspechu v dlhodobom horizonte. Jedným z najpopulárnejších nástrojov technickej analýzy sú kĺzavé priemery, ktoré sú vysvetlené podrobnejšie nižšie.

Čo sú kĺzavé priemery

Kĺzavý priemer je indikátor sledovania trendov založený na minulých cenách. Ako to naznačuje jeho názov, slúži na sledovanie trendu, čo znamená, že buď rastie alebo klesá v súlade s trhom. Ako ste si pravdepodobne všimli, ceny finančných aktív môžu kolísať a rýchlo sa meniť. Kĺzavé priemery pomáhajú pri vyhladzovaní cenového pohybu. To o niečo zjednodušuje identifikáciu trendov. Navyše, kĺzavé priemery sa používajú nielen na určenie smeru trendu, ale aj na vstup do obchodu. Poďme zistiť, ako dva najobľúbenejšie priemery fungujú a ako by ste ich mohli využiť vo Vašom obchodovaní.

Jednoduchý kĺzavý priemer (SAM)

Jedným z najobľúbenejších nástrojov technickej analýzy je jednoduchý kĺzavý priemer (Simple Moving Average - SMA), ktorý sa vypočíta spočítaním zatváracích cien daného trhu pre zvolený počet období a následným delením tohto čísla počtom období.

Väčšina kĺzavých priemerov je založená zatváracích cenách. Desaťdňový jednoduchý kĺzavý priemer je desaťdňový súčet zatváracích cien rozdelený desiatimi. Ako naznačuje jeho názov, kĺzavý priemer je priemer, ktorý sa pohybuje. Staré dáta sú vypustené, pretože sú k dispozícii nové údaje. To spôsobí, že sa priemer pohybuje v rámci času. Tu je návod, ako sa vypočíta:

Denné zatváracie ceny: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Prvý deň 10-dňového SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15.5

Druhý deň 10-dňového SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16.5 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Tretí deň 10-dňového SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5

Všeobecným pravidlom je, že keď sa trh dostane pod kĺzavý priemer (t.j. zhora), a to telom sviečky a nie len jej knôtom, potom je to signál, že medvede nadobúdajú silu a že je väčšia pravdepodobnosť, že trh by mohol začať klesať. Tu je príklad:

Na druhej strane, ak sa trh dostane nad kĺzavý priemer (t.j. zospodu), a to telom sviečky, je to signál, že býky získavajú silu a že je väčšia pravdepodobnosť, že trh začne stúpať.

Samozrejme, môžete použiť viacero rôznych kĺzavých priemerov s rôznymi obdobiami. Mnohí obchodníci používajú viac ako jednu periódu (napríklad 50 a 100 alebo 100 a 200), aby získali lepší pohľad na súčasné smerovanie trhu a kedy sa trend môže zvrátiť. Všeobecným pravidlom je, že čím na vyššiu periódu sa vzťahuje priemer, tým je hladší a tým silnejší trend zobrazuje (ako je uvedené v grafe nižšie):

Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA)

EMA v porovnaní s SMA prikladá väčšiu váhu a význam najnovším cenám a nižšiu váhu starším cenám za zvolené obdobie. To dáva exponenciálnym kĺzavým priemerom výhodu rýchlejšej reakcie na kolísanie cien ako je tomu v prípade jednoduchého kĺzavého priemeru. Na druhej strane to však možno považovať za nevýhodu, pretože EMA je náchylnejší na falošné signály.

Dôležitá vec, ktorú je potrebné si uvedomiť, je, že EMA reaguje na obrat cien rýchlejšie, zatiaľ čo SMA zaostáva. Vzhľadom na to, že exponenciálne kĺzavé priemery prikladajú aktuálnym cenám väčšiu váhu ako minulým cenám, EMA je považovaný mnohými obchodníkmi za nadradeného v porovnaní s jednoduchým kĺzavým priemerom.

Každý obchodník by mal zvážiť výhody a nevýhody EMA a rozhodnúť sa, akým spôsobom bude kĺzavé priemery používať.

Ako používať kĺzavé priemery

Existujú rôzne spôsoby používania kĺzavých priemerov, ale v tomto článku sa budeme zaoberať:

  1. Využitím jedného kĺzavého priemeru
  2. Využitím dvoch kĺzavých priemerov

Využitie jedného kĺzavého priemeru

Keď sa na graf aplikuje jeden kĺzavý priemer, nákupný signál vznikne, keď graf pretne kĺzavý priemer zospodu telom sviečky. Na druhej strane predajný signál vznikne, keď graf pretne kĺzavý priemer zhora telom sviečky.

Vo vyššie uvedenom príklade sa v grafe zlata aplikoval SMA s periódou 50. Ako vidíte, trh najskôr poskytol nákupný signál, po ktorom ďalej rástol. Neskôr trh preťal SMA zhora a poskytol signál na predaj, po ktorom trh klesal.

Využitie dvoch kĺzavých priemerov

Keď sa používajú dva kĺzavé priemery s dvoma rôznymi periódami, nákupný signál vznikne, keď kĺzavý priemer s kratšou periódou pretne kĺzavý priemer s dlhšou periódou smerom zdola nahor. Na druhej strane predajný signál vznikne, keď kĺzavý priemer s kratšou periódou pretne kĺzavý priemer s dlhšou periódou smerom zhora nadol.

Vo vyššie uvedenom príklade sa na grafe DE30 aplikovali dva kĺzavé priemery - SMA s periódou 50 (modrá čiara) a SMA s periódou 100 (biela čiara). Nákupný signál vznikol, keď SMA 50 preťal SMA 100 zdola a následne trh rástol.

Majte však na pamäti, že všetky indikátory a oscilátory často poskytujú falošné signály a mali by sa preto používať s inými nástrojmi technickej analýzy. Keď všetky nástroje, ktoré ste použili, naznačujú rovnaký smer pre trh, zvyšuje sa pravdepodobnosť úspechu obchodu.

Indikátor oneskorenia

Ako ste si všimli v našich príkladoch vyššie, kĺzavé priemery môžu poskytnúť slušné obchodné signály. Je však obvyklým javom, že sa pohyb ceny uskutoční predtým, než nastane signál. Je to preto, že tento pohyb sa ešte len vytvára a indikátor sa vzťahuje na to, čo sa stalo predtým a nie na to, čo sa deje teraz. Obchodník by si to mal pri používaní kĺzavých priemerov pamätať. Aj keď SMA a EMA môžu byť silnými nástrojmi, mali by sa používať opatrne.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Nákupný signál vznikne, keď:

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Ktorý kĺzavý priemer prikladá väčší význam najnovším cenám?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Hlavnou nevýhodou kĺzavých priemerov je to, že:

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: EXPERT

Spoznajte pokročilé témy o investičných stratégiách, riadení rizika a oveľa viac.

ZAČAŤ