Teória Elliottových vĺn

EXPERT - Webinár 2

V tejto lekcii sa dozviete:

  • Aký je koncept teórie Elliotových vĺn
  • Aké sú pravidlá pre využitie teórie v praxi
  • Ako predvídať pohyby na trhu pomocou teórie Elliottových vĺn
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Technická analýza je zaujímavý spôsob, ako analyzovať trhy. Často však obchodníkov rozdeľuje, pretože existuje mnoho prístupov, ako čítať grafy. Niektorí sa zameriavajú na opakujúce sa vzorce, iní zase sledujú sviečky. A potom je tu teória Elliottových vĺn. Jej zakladateľ, Ralph Nelson Elliott, zistil, že finančné trhy majú pohybové charakteristiky, ktoré sa opakujú znova a znova. Tieto pohyby sa nazývajú vlny. Teória Elliottových vĺn (angl. Eliott Wave Theory) je široká a komplexná teória, pričom trvá roky, kým ju začnete dokonale ovládať. Dôležité je to, že je veľmi zaujímavou súčasťou technickej analýzy. Poďme sa na ňu pozrieť bližšie.

Koncept vĺn

Zakladateľ teórie uviedol, že trhové cykly sú výsledkom reakcií investorov na vonkajšie faktory alebo prevládajúcu masovú psychológiu tej doby. Zistil, že pohyby nahor a nadol sa objavujú v opakujúcich sa vzorcoch, ktoré ďalej rozdelil na ďalšie vzorce a nazval ich “vlny” (angl. waves). 

Znie to povedome? To preto, že “teória vĺn” je do istej miery založená na Dow teórii o vlnových pohyboch na akciových trhoch. Kvôli povahe trhov mohol Elliott tieto pohyby analyzovať hlbšie. Trhové pohyby prirovnal k fraktálom. Sú to matematické štruktúry, ktoré sa v každej svojej menšej časti opakujú. Elliott zistil, že obchodné vzorce sú štruktúrované rovnakým spôsobom. Ako ďalší krok  začal skúmať, ako by mohli byť tieto vzorce využité ako predikatívne indikátory budúcich pohybov na trhoch. Výsledkom jeho teórie bolo, že ak dokážete správne identifikovať opakujúce sa cenové vzorce, môžete predvídať cenový vývoj v budúcnosti. Preto sú Elliottové vlny pre obchodníkov tak lákavé.

Impulzy a korekcie

Ceny majú tendenciu pohybovať sa v impulzných a korekčných vlnách. Ak vieme, v akej vlne sa práve cena nachádza a aké boli nedávne vlny, pomôže nám to predvídať, kam sa bude cena ďalej vyvíjať. 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Impulzná vlna je veľký cenový pohyb a je spojená s trendom. Rastúci trend dosahuje vyššie cenové hladiny, pretože pohyb nahor je väčší ako nadol, ktorý sa objavuje medzi vlnami nahor. Naopak, korekčné vlny sú menšie vlny, ktoré sa objavujú vo vnútri trendu. Môžete ich vidieť na príklade nižšie.

Impulzy a korekcie

V predchádzajúcej lekcii ste sa mohli dočítať, že pri tradingu je najlepšie obchodovať s trendom. V teórii Elliottových vĺn by mal byť obchod v smere impulzných vĺn. To preto, že cena vytvára najväčšie pohyby týmto smerom. Podľa teórie impulzné vlny poskytujú lepšie príležitosti pre zisk než korekčné vlny. Čo teda s tými druhými? Tu je odpoveď – korekčné vlny sa využívajú pre vstup do trendového obchodu v snahe zachytiť ďalšiu väčšiu impulznú vlnu. 

Celková myšlienka je jednoduchá – malo by sa nakupovať počas spätných pohybov alebo korekčných vĺn pri rastúcom trende a držať sa ďalšej impulznej vlny, pokým cena rastie. Naopak, vstupovať do krátkej pozície by sa malo počas korekčných vĺn pri downtrende a profitovať z ďalšej impulznej vlny smerom dole. 

Koncept impulzných a korekčných vĺn sa tiež využíva pre určenie zmeny smeru trendu. Ak zaznamenáte veľké pohyby nahor s menšími korekčnými vlnami medzi nimi a potom omnoho väčší pohyb smerom nadol, je to signál, že rastúci trend je na konci. Pretože sa impulzy objavujú v smere trendu, veľký pohyb smerom nadol, ktorý je väčší ako predchádzajúce korekčné vlny a tak veľký ako impulzné vlny smerom nahor, značí to, že nastáva klesajúci trend. Ak máme klesajúci trend a objaví sa veľká vlna smerom nahor, ktorá bude rovnako veľká ako predchádzajúca vlna smerom nadol pri downtrende, trend sa teraz zmenil na rastúci a obchodníci by mali vyhľadávať príležitosti pre nákup pri ďalšej korekčnej vlne.

Princípy teórie Elliottových vĺn 

Vieme, že na finančných trhoch musí byť pohyb nahor alebo nadol nasledovaný opačným pohybom. Price Action sa delí na trendy a korekcie alebo bočné pohyby. Trendy ukazujú hlavný smer cenového vývoja, zatiaľ čo korekcie idú proti trendu.

Teória Elliottových vĺn je založená na nasledujúcich princípoch:

  • Každý impulz je nasledovaný korekčnou reakciou
  • Päť vĺn sa pohybuje v smere hlavného trendu a sú nasledované tromi korekciami (pohyb 5-3)
  • Pohyb 5-3 ukončuje cyklus

Myšlienkou teórie Elliottových vĺn je vytvárať trhové predikcie na základe unikátnych charakteristík, ktoré Elliott objavil vo vlnových vzorcoch. Impulzná vlna, ktorá ide s hlavným trendom, je často tvorená 5 menšími vlnami, kde 3 z nich sú menšie impulzy a zvyšok sú korekčné vlny. Tvoria vzorec 5 vĺn: impulz, korekcia, impulz, korekcia a ďalší impulz. Týchto 5 vĺn sa označuje číslicami od 1 do 5. Potom je tento uptrend nasledovaný tromi nižšími vlnami: impulz smerom dole, korekcia hore a potom ďalší impulz dole. Tieto vlny sa označujú ako A, B a C.

Teória Elliottových vĺn

Dôležitým poznatkom je to, že zakladateľ teórie zistil, že tieto pohyby sú fraktálne. Čo to znamená? Na jednej impulznej vlne môžeme nájsť na menšej škále 5 ďalších vĺn. Vezmime si napríklad štruktúru 5 vĺn na týždennom grafe. Podľa tejto teórie sa bude každá impulzná vlna skladať tiež z 5 menších vĺn, zatiaľ čo korekčnú vlnu budú tvoriť 3 ďalšie vlny. Takto sa bude proces opakovať dookola.

Tak ako impulzné a korekčné vlny pomáhajú určiť vstup do obchodu a akým smerom sa bude vyvíjať trend, cenová štruktúra umožňuje to isté. Predpokladajme, že existuje veľký cenový pohyb nahor – impulzná vlna – a je pravdepodobná korekcia. Táto korekcia sa bude pravdepodobne skladať z 3 vĺn: pokles, malá rally a potom ďalší pokles (štruktúra 3 vĺn popísaná vyššie). Môžete tento vzorec využiť pre lepšie načasovanie obchodovania tak, že počkáte na druhý pokles. Pri prvom poklese to môže byť príliš skoro, keďže je pravdepodobný druhý pokles. 

Veľkosť korekcie

Je užitočné vedieť, kedy otvoriť nákupnú pozíciu, keď sa objaví korekcia pohybu nahor. Je tiež užitočné vedieť, kedy otvoriť predajnú pozíciu, keď zaznamenáte korekciu pohybu nadol. Ako spoznáte, že trend bude pokračovať? Elliottova teória má odpoveď. 

Podľa vzorca 5 vĺn je prvá vlna prvou impulznou vlnou trendu a druhá vlna je prvou korekciou. Tretia vlna je ďalší impulz nasledovaný korekčnou vlnou a potom impulznou vlnou.

Teória Elliottových vĺn bola neskôr rozvinutá AJ Frostom, Robertom Prechterom a Robertom Minerom, ktorí vytvorili mnoho pravidiel, ako by mala byť teória využitá v praxi. Nižšie nájdete najdôležitejšie pravidlá:

  1. Vlna 2 nesmie prelomiť minimum vlny 1 pri rastúcom trende a maximum vlny 1 pri klesajúcom trende.
  2. Vlna 3 nesmie byť najkratšia v zmysle dĺžky a času v porovnaní s vlnami 1 a 3.
  3. Vlna 4 nesmie prekročiť maximum vlny 1 pri uptrende a minimum vlny 1 pri downtrende.
  4. Vlna 4 nesmie byť dlhšia ako vlna 2.

Podľa tejto teórie máva vlna 2 často 60% dĺžky prvej vlny. Pozrime sa na príklad. Ak DAX vzrástol o 100 pips vo vlne 1, pri druhej vlne bude pokles okolo 60 pips. Ak ide o začiatok klesajúceho trendu a prvá vlna mala 200 pips, korekcia nahor bude okolo 120 pips. 

Za druhou vlnou nasleduje impulzná vlna 3. Tretia vlna trendu je často najväčšia z celej štruktúry, obvykle väčšia ako prvá vlna. Nasleduje vlna 4, ktorá má typicky 30 – 40% veľkosti tretej vlny. Ak napríklad tretia vlna vzrástla o 200 pips, vo vlne 4 cena poklesne pravdepodobne o 60 až 80 pips. Rovnaký koncept platí pre klesajúci trend.

Majte na pamäti, že toto sú priemerné hodnoty vysledované na mnohých obchodoch a trendoch. Korekčné pohyby môžu byť pri každom obchode väčšie alebo menšie, ako je priemer. Ale predstava, ako veľká by mala korekcia byť, pomáha načasovať vstup do pozície a zlepšiť obchodovanie.

Myšlienka Elliottových vĺn

Princíp vĺn je založený na myšlienke, že rastúce a klesajúce cenové pohyby majú tendenciu sa opakovať vo vlnách. Typická vlnová štruktúra je tvorená 5 vlnami v smere trendu a nasledujúce 3 vlny formujú korekčný pohyb. Teória Elliottových vĺn ako celok nie je jednoduchý koncept a vyžaduje čas na pochopenie a ešte viac pre správne využitie. Mnoho obchodníkov ale využíva odvodené pravidlá teórie Elliottových vĺn a zlučuje ich s ďalšími technickými analytickými nástrojmi a zvyšujú tak pravdepodobnosť úspešného nastavenia technickej analýzy.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/2

Impulzy sú vlny, ktoré sa objavujú:

ĎALŠIA OTÁZKA
2/2

Ktoré z nasledujúcich pravidiel nepatria do teórie Elliottových vĺn?

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

EXPERT lekcie:

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO