Terminál v xStation 5

ZAČIATOČNÍK - Webinár 15

V tejto lekcii sa naučíme:

 • O termináli a všetkých jeho možnostiach
 • Ako uzatvárať a upravovať pozície
 • Čo je to úroveň marže a ako sa počíta
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Terminál

Terminál je umiestnený v spodnej časti xStation 5 a umožňuje nám riadiť a sledovať všetky naše otvorené obchody, čakajúce objednávky, históriu obchodov, hotovostné operácie, celkový zostatok, stav účtu a maržu blokovanú v obchodoch.

Každý obchodník potrebuje záznamy alebo denní na zaznamenávanie a sledovanie svojich pozícií a histórie obchodovania. Terminál bude Vaším digitálnym denníkom, udržíte si prehľad nad obchodovaním a máte záznam o všetkom, čo ste urobili.

Otvorené pozície

Prvá záložka “Otvorené pozície” nám zobrazuje všetky informácie o otvorených obchodoch.

Sú to informácie ako:

 • Pozícia: unikátne číslo príkazu pre prípad, že máte akúkoľvek otázku ohľadom Vašej pozície.
 • Typ: ukazuje typ zadaného pokynu. “Buy” znamená nákup, “Sell” znamená predaj. Zobrazujú sa tu tiež čakajúce objednávky.
 • Objem: zobrazuje veľkosť pozície v lotoch.
 • Čas otvorenia: čas, v ktorom bol otvorený obchod.
 • Cena: cena, na ktorej bola pozícia otvorená.
 • SL/TP: úrovne stop lossu a take profitu, ak boli nastavené.
 • Trhová cena: aktuálna trhová cena - nepleťte si s otváracou cenou obchodu.
 • Komisia: náklad na otvorenie pozície, ak sa uplatňuje.
 • Swap: náklad za držanie pozície cez noc (môže byť kladný alebo záporný) alebo vyrovnanie swapových bodov pri rolovaní kontraktu.
 • Zisk: aktuálne otvorený zisk/strata.

Ak budete mať viac pozícií na jednom inštrumente, zoskupia sa Vám do jednej položky. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na riadok s názvom symbolu si danú skupinu rozbalíte a uvidíte jednotlivé obchody.

Rozbalenie skupiny obchodov na GBPUSD:

Zabalená skupina GBPUSD:

Uzavretie pozícií

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na pri skupine obchodov, môžete naraz riadiť viacero pozícií na jedno kliknutie. Môžete si vybrať medzi voľbou Uzavrieť všetko alebo Uzavrieť ziskové.

Ak máte viac ako jeden obchod na danom inštrumente, môžete si obchody rozbaliť alebo skryť kliknutím pravým tlačidlom myši na riadok inštrumentu a zvoliť Zobraziť všetko alebo Skryť všetko.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kliknutím na Zavrieť máte možnosť uzavrieť všetky obchody všetkých skupín. Tato funkcia Vám umožní rýchlo spravovať všetky otvorené pozície.

Prispôsobenie vzhľadu tabuľky

Kliknutím pravým tlačidlom myši v okne otvorených pozícií môžete prispôsobiť vzhľad tabuľky, pridávať alebo odoberať stĺpce.

Objaví sa okno “Upraviť zobrazenie:

 • Objednávka: unikátne číslo obchodu
 • Symbol: symbol inštrumentu
 • Marža: blokovaná záloha na obchod
 • Nominálna hodnota: nominálna hodnota pre syntetické akcie
 • Komentár: ak ste si nastavili komentár k obchodu
 • Zdroj pokynu: informácia, v ktorej XTB platforme bol obchod otvorený.

xStation 5 tiež umožňuje užívateľovi nastaviť si stĺpce podľa toho, ako sám chce. Jednoducho pomocou kliknutia, potiahnutia a pustenia (“drag and drop”) si môžete premiestňovať stĺpce podľa predstáv.

Stop Loss a Take Profit

V záložke „Otvorené pozície“ môžete jednoducho spravovať Vaše úrovne stop lossu a take profitu.

K pridávaniu, odstraňovaniu a zmene stop lossu alebo take profitu stačí rozbaliť pokyn kliknutím ľavým tlačidlom myši na riadok inštrumentu a vybrať a vybrať “+” symbol v kolónke SL/TP a ukáže sa nám nové okno:

Okno stop lossu obsahuje:

 • SL/TP: hodnota v cene inštrumentu.
 • Pips: hodnota v pipoch s plusom pre take profit a s mínusom pre stop loss
 • V EUR: SL/TP vyjadrený v mene účtu
 • Trailing stop: vypnutie a zapnutie trailing stopu, je k dispozícii len pri SL

Zdvojnásobenie pozície a Opačná pozícia

Každú otvorenú pozíciu môžeme jednoducho zdvojnásobiť kliknutím na “Zdvojnásobenie pozície”:

Nová pozícia bude otvorená na aktuálnej trhovej cene. Tiež môžeme jednoducho otočiť pozíciu jedným kliknutím na “Opačná pozícia”.

Čakajúce objednávky

V záložke “Čakajúce objednávky” môžete upravovať a odstraňovať čakajúce pokyny, ak sú nastavené.

Tu môžete vidieť všetky informácie o čakajúcich pokynoch, stačí otvoriť skupinu obchodov. Pre editovanie konkrétneho obchodu kliknite dvojklikom (alebo pravým tlačidlom myši a vybrať “Upraviť”) a ukáže sa Vám okno pre vykonanie zmeny.

Pre odstránenie čakajúceho pokynu jednoducho kliknite na “x” pri objednávke:

História

Záložka História nám zobrazuje všetky naše uzavreté obchody. Na spodnej lište si vyberiete, za aké obdobie chcete históriu vidieť:

Môžete si históriu vyexportovať do excelovského (CSV) súboru.  

Peňažné operácie

Záložka Peňažné operácie obsahuje všetky informácie o všetkých zmenách pozícií, komisiách, vkladoch a výberoch z Vášho účtu. Túto históriu si tiež môžete vyexportovať do súboru CSV pre excel.

Prehľad účtu

Celkové zhrnutie o účte je umiestnené v najspodnejšej časti platformy.

Obsahuje celkové údaje o Vašom obchodnom účte:

 • Zostatok: čiastka, ktorú máte na účte pred otvorením pozícií.
 • Stav účtu: aktuálny zostatok účtu so započítaním všetkých otvorených obchodov.
 • Marža: čiastka blokovaná na účte na zabezpečenie všetkých otvorených pozícii.
 • Voľná marža: Rozdiel medzi Stavom účtu a Maržou, ktorý nám ukazuje hodnotu aktuálne dostupných finančných prostriedkov pre otvorenie nových obchodov.
 • Úroveň marže: pomer medzi Stavom účtu a Maržou vyjadrený v %
 • Zisk: celkový zisk/strata na otvorených pozíciách.

Ak dosiahne Úroveň marže 100%, môžete stále uzatvárať pozície, ktoré máte otvorené, ale už neotvoríte žiadnu novú pozíciu. To sa nazýva 100% margin call.

Úroveň marže = (Stav účtu / Marža) * 100

V XTB je nastavaná úroveň marže pre uzavretie pozícií na hladine 30%, to znamená, že ak úroveň marže klesne pod túto hladinu, budú automaticky ukončované stratové pozície. Je to automatický mechanizmus, ktorý pomáha ochrániť Vaše prostriedky na účte a predchádzať ďalšiemu prehlbovaniu strát. Začne sa uzavretím najstratovejšej pozície a pokračuje sa až do doby, než je na účte Úroveň marže minimálne 30% a viac.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Čo sa stane, ak Úroveň marže klesne pod 30%?

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Čo sa stane, ak Úroveň marže klesne pod 100%?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Platforma xStation 5 umožňuje:

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: POKROČILÝ

Zoznámte sa s komplexnými obchodnými technikami a nástrojmi, ktoré Vám pomôžu v tradingu.

ZAČAŤ