Základná terminológia

ZAČIATOČNÍK - Webinár 3

V tomto článku sa dozviete:

  • Čo je finančná páka a prečo je rozhodujúca pri obchodovaní s CFD
  • Čo sú pokyny stop loss a take profit a ako ich môžete využívať
  • Aký je rozdiel medzi ask cenou a bid cenou
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Základná terminológia

Obchodovanie na finančných trhoch sa môže zo začiatku zdať pomerne náročné a komplikované. Vďaka veľkému množstvu informácií, ktoré sú ľahko prístupné on-line, ako aj neustále sa rozširujúcim spôsobom interpretácie grafov, údajov a rýchlo sa vyvíjajúcich trhov, je ľahké byť zahltení alebo podľahnúť strachu z neznáma. Jednou z najlepších vecí, ktorú je potrebné mať na pamäti, je jednoduchosť. Začnime teda krok za krokom so základnými pojmami a definíciami, ktoré budete využívať na Vašej ceste tradingu.

Finančná páka

Finančná páka Vám umožňuje dosiahnuť veľkú expozíciu na trhu pri relatívne malom počiatočnom vklade. Kedykoľvek vidíte percento uvedené ako 5% alebo 10:1 pri odvolávaní sa na počiatočný vklad, je to hodnota finančnej páky dostupnej na danom trhu.

Poďme si to vysvetliť pomocou porovnania s tradičným investovaním. Ak by ste napríklad chceli kúpiť 10 000 akcií spoločnosti Barclays a cena akcie je 280p, Vaše celkové investičné náklady budú predstavovať 28 000 £ - bez komisie alebo iných poplatkov, ktoré by si Vás broker účtoval za transakciu.

Pri obchodovaní s CFD kontraktmi však potrebujete len malé percento z celkovej obchodovanej hodnoty na otvorenie pozície a udržanie rovnakej úrovne expozície. V spoločnosti XTB Vám na akcie spoločnosti Barclays poskytneme finančnú páku 10:1 (alebo 10 %), takže na to, aby ste mohli obchodovať s rovnakou hodnotou, budete potrebovať počiatočný vklad v hodnote 2 800 £.

Ak cena akcií spoločnosti Barclays vzrastie o 10% na 308p, hodnota pozície dosiahne 30 800 £. Takže s počiatočným vkladom vo výške len 2 800 £ dosiahol tento obchod s CFD zisk v hodnote 2 800 £. To predstavuje 100% výnos Vašej investície, v porovnaní s iba 10% výnosom, ak by boli akcie nakúpené fyzicky.

Pokiaľ však cena akcií Barclays klesne o 10 % na 252p a Vy na tejto úrovni uzavriete svoju nákupnú (long) pozíciu, strata z tohto obchodu bude rovnaká 2 800 libier. Pri obchodovaní bez finančnej páky by strata predstavovala 280 libier.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Výhody finančnej páky:

  • Finančná páka Vám umožňuje maximálne využívať Vaše finančné prostriedky tým, že môžete obchodovať veľké pozície s počiatočným vkladom vo výške zlomku obchodovanej hodnoty
  • Môžete otvárať omnoho väčšie pozície, ako by ste boli schopní pri fyzickom
  • Vaše výnosy ako podiel Vašej počiatočnej investície sú omnoho vyššie
  • Rozvíjajte svoj kapitál investovaním do rôznych aktív

Riziká finančnej páky

  • Vzhľadom na to, že sú Vaše zisky väčšie, Vaše straty môžu byť väčšie tiež. Pokiaľ neriadite riziko opatrne, straty sa môžu stať veľmi významné pre celú investíciu.

Pri investovaní do Forexu prostredníctvom CFD je použitie pákového efektu neodmysliteľnou charakteristikou nástroja.

Pip

Pojem pip je odvodený z anglického výrazu ‘percentage in points’. Pip predstavuje najmenšiu zmenu ceny na príslušnom trhu. Veľkosť pipu sa pre rôzne trhy líši.

Môžete si napríklad všimnúť, že kurz väčšiny menových párov je vyjadrený na štyri desatinné miesta - to znamená, že ak sa napr. GBPUSD pohne z 1.2545 na 1.2546, ide o pohyb o jeden pip. Na druhej strane je však jeden pip pri páre USDJPY ekvivalentný cenovému pohybu v hodnote 0.01, pretože tento pár je kótovaný len na dve desatinné miesta.

Môžete určiť, koľko získate alebo stratíte pri pohybe trhu o pip za pomoci veľkosti lotu zadaného ako objem Vášho obchodu. Napríklad, hodnota pipu pri transakcii s 1 lotom pri menovom páre EURUSD predstavuje 8.42 EUR.

To znamená, že ak sa trh pohne vo Váš prospech o 10 pipov, dosiahnete zisk 84.2 EUR (8.42 x 10). Na druhej strane však tiež platí, že ak sa trh pohne proti Vám o 10 pipov, dosiahnete stratu vo výške 84.2 EUR (8.42 x 10). Je veľmi dôležité poznať hodnotu pipu pred otvorením transakcie na danom trhu, aby ste plne pochopili veľkosť Vášho potenciálneho zisku alebo straty.

Pip

Cena bid a cena ask

Pri obchodovaní na finančných trhoch máte vždy k dispozícii dve ceny: cena ask (nákupná) a cena bid (predajná).

Cena bid je vždy nižšia ako cena ask a rozdiel medzi nimi predstavuje tzv. spread, ktorý je zároveň nákladom na otvorenie pozície na danom trhu.

Napríklad, ak vo svojej obchodnej platforme vidíte kurz menového páru EUR/USD vyjadrený ako 1.18811/1.18821, znamená to, že cena bid je 1.18811 a cena ask je 1.18821.

Bid a Ask cena

Pri otvorení dlhej pozície alebo inak "nákupe" na konkrétnom nástroji bude Vaša pozícia otvorená za cenu ask a zatvorená za cenu bid. Na druhej strane, keď zrealizujete krátku pozíciu alebo inak "predáte", Vaša pozícia sa otvorí na cene bid a uzavrie sa na cene ask.

Spread

Spread na finančných trhoch predstavuje rozdiel medzi nákupnou (ask) cenou nástroja a predajnou (bid) cenou nástroja. Pri otváraní obchodu na trhu je spread zároveň hlavným nákladom pozície. Čím užší je spread, tým nižšie sú náklady na obchodovanie. Čím je spread širší, tým vyššie sú náklady. Na spread sa môžete tiež pozerať ako na minimálnu vzdialenosť, ktorú musí trh prekonať vo Váš prospech, aby ste mohli začať zarábať.

Napríklad, povedzme, že náš trh EUR/USD je kótovaný s nákupnou cenou 1,0984 a predajnou cenou 1,0983. Spread sa teda vypočíta odpočítaním 1.0983 od 1.0984 - čo predstavuje celkový spread 0,0001 alebo 1 pip. Hneď ako zrealizujete obchod na trhu EURUSD a trh sa pohne najmenej o 1 pip vo Váš prospech, je to moment, od ktorého môže Vaša pozícia začať tvoriť zisk. To je tiež dôvod, prečo pri prvom otvorení obchodu začínate s malou stratou.

Ako pochopiť náklady na spread s platformou xStation

Ak používate na obchodovanie platformu MT4, bude potrebné si vypočítať peňažnú hodnotu spreadu manuálne. V prípade platformy xStation je jednou z jej unikátnych funkcií pokročilá obchodná kalkulačka, ktorá okamžite vypočíta náklady na spread v závislosti na veľkosti transakcie. V príklade nižšie môžeme vidieť, že ak by sme otvorili pozíciu na menovom páre EURUSD o veľkosti 1 lot a spreade 0.8 pips, peňažná hodnota spreadu by predstavovala čiastku 6.73 EUR.

obchodná kalkulačka xStation 5

Stop Loss

Skúsení obchodníci určite potvrdia, že jedným z kľúčov k dosiahnutiu úspechu na finančných trhoch v dlhodobom horizonte je rozvážne a dôsledné riadenie rizík. Používanie stop lossu je jedným z najpopulárnejších spôsobov, ako môže obchodník svoje riziko riadiť.

Čo je pokyn stop loss?

Stop loss je typom zatváracieho pokynu, ktorý obchodníkovi umožňuje špecifikovať konkrétnu úroveň na trhu, na ktorú ak sa cena dostane, obchod bude automatický uzavretý našimi systémami, spravidla v strate. Odtiaľ pochádza aj označenie stop loss, keďže pokyn účinne zastaví Vaše straty.

Ako funguje pokyn stop loss v praxi?

stop loss

Pozrime sa na príklad uvedený vyššie. Obchodník otvoril dlhú pozíciu na menovom páre EURUSD s očakávaním, že kurz vzrastie na hodnotu vyššiu ako 1.13961, čo je vyznačené prvou líniou. Všimnite si druhú čiaru nižšie v grafe, čo je stop loss nastavený na úrovni 1.13160. To znamená, že ak trh klesne pod túto úroveň, pozícia obchodníka bude automaticky uzavretá so stratou - a tým je obchodník chránený pred akýmikoľvek ďalšími cenovými pohybmi smerom nižšie. Stop loss pomáha riadiť Vaše riziko a udržať Vaše straty na prijateľnej a kontrolovanej minimálnej čiastke.

Riziká pokynu Stop Loss

Ceny nastavené pomocou pokynu Stop Loss nie sú garantované zatváracie ceny. Broker vykoná pokyn za rovnakú alebo najlepšiu možnú cenu, podľa poradia prijatých objednávok. V prípade vysokej volatility na trhu môže vzniknúť významný rozdiel medzi zadanou a realizovanou zatváracou cenou. Rovnako tak v prípade tzv. cenovej medzery, kedy trh „preskočí“ zadanú cenu, bude pokyn Stop Loss realizovaný brokerom na najbližšej možnej cene.

Take Profit

Pokyn take profit je pokyn, ktorý uzavrie Váš obchod, ak dosiahne určitú úroveň zisku. Ak bude dosiahnutá Vami nastavená úroveň take profitu, obchod bude uzavretý na aktuálnej trhovej cene.

Ako funguje pokyn take profit v praxi?

Take profit

Pozrime sa na príklad uvedený vyššie. Obchodník otvoril krátku pozíciu na menovom páre EURUSD s očakávaním poklesu hodnoty kurzu pod 1.13941, čo je vyznačené prvou líniou. Všimnite si čiaru nižšie, čo je take profit nastavený na úrovni 1.12549. To znamená, že ak trh klesne na túto úroveň, pozícia obchodníka sa automaticky uzavrie so ziskom. Zastaví sa však aj akékoľvek ďalšie zvyšovanie zisku, ak by trh klesal ďalej.  Obchodník získa z trhu vopred stanovenú úroveň zisku a pozícia sa uzavrie.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Ktorý pokyn použijete, aby ste predišli významným stratám?

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Ako sa nazýva rozdiel medzi cenou bid a cenou ask?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

V obchodnej platforme vidíte, že kurz menového páru EURUSD je vyjadrený ako 1.1395 (bid)/1.1396(ask). Ktorú cenu zaplatíte pri otvorení krátkej pozície?

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: POKROČILÝ

Zoznámte sa s komplexnými obchodnými technikami a nástrojmi, ktoré Vám pomôžu v tradingu.

ZAČAŤ