Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì

Bài viết liên quan:
Thời gian đọc: 2 minute(s)
Các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến thường dựa trên yếu tố Lịch sử thường lặp lại. Điều này nghĩa là đồ thị thường sẽ tạo thành các xu hướng giống trong quá khứ, việc phân tích các ví dụ trong quá khứ sẽ giúp giới đầu tư dự đoán các biến động thị trường tiềm năng trong tương lai. Nguyên tắc này tập trung vào việc các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giao dịch có xác suất cao sẽ lặp lại các hình dạng trong lịch sử, mang lại lợi thế của nhà phân tích trước khi mở giao dịch.

Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì

Có 3 quy luật quan trọng của Phân tích kỹ thuật:

  • Thị trường di chuyển là kết quả của mọi yếu tố tổng hợp lại
  • Thị trường đi theo xu hướng
  • Lịch sử thường lặp lại

Các dạng phân tích thị trường chính bao gồm:

  • Phân tích kỹ thuật
  • Phân tích cơ bản

Nếu như phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố kinh tế và địa chính trị, thì phân tích kỹ thuật chú trọng các biến động của đồ thị. Trong những năm gần đây, phân tích kỹ thuật đã nhận được nhiều sự chú ý từ giới đầu tư vì tính đơn giản và dễ dàng áp dụng của nó, nghĩa là bạn có thể sử dụng trên mọi sản phẩm ở bất kỳ khung thời gian nào. Ngoài ra, phân tích kỹ thuật cũng không yêu cầu bạn phải có các kiến thức chuyên sâu về tài chính. Để hiểu cách thức hoạt động của phân tích kỹ thuật, cúng ta cần phải nắm được ba quy luật của phương pháp này.

Thị trường di chuyển là kết quả của mọi yếu tố tổng hợp lại
Phân tích kỹ thuật chỉ xem xét chuyển động giá và bỏ qua các yếu tố tin tức thị trường, vì tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường được giả định là đã nằm hoàn toàn trong các biến động giá. Vì vậy tất cả những gì cần phải xem xét chính là tỷ giá.

Tất nhiên, khi một sự kiện bất ngờ - chẳng hạn như một thảm họa thiên nhiên hoặc căng thẳng địa chính trị - xảy ra, có thể sẽ ảnh hưởng đến một thị trường nhất định, nhưng một nhà phân tích kỹ thuật không quan tâm đến những điều này. Một nhà phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ và các hình dạng đồ thị và các thành phần diễn biến trên biểu đồ.

Thị trường đi theo xu hướng

Trong phân tích kỹ thuật, biến động giá được cho là sẽ đi theo xu hướng. Điều này có nghĩa rằng sau khi một xu hướng đã được thiết lập, biến động giá trong tương lai được giả định là có nhiều khả năng sẽ đi tiếp theo xu hướng đó hơn là chống lại nó. Hầu hết các chiến lược kinh doanh theo phân tích kỹ thuật đều dựa trên sự giả định này.

Lịch sử thường lặp lại

Các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến thường dựa trên yếu tố Lịch sử thường lặp lại. Điều này nghĩa là đồ thị thường sẽ tạo thành các xu hướng giống trong quá khứ, việc phân tích các ví dụ trong quá khứ sẽ giúp giới đầu tư dự đoán các biến động thị trường tiềm năng trong tương lai. Nguyên tắc này tập trung vào việc các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giao dịch có xác suất cao sẽ lặp lại các hình dạng trong lịch sử, mang lại lợi thế của nhà phân tích trước khi mở giao dịch.

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Xtb logo

Tham gia cùng hơn 935.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn