Tài khoản XTB có thay đổi Spread được không?

Bài viết liên quan:
Thời gian đọc: 1 minute(s)

Spread phụ thuộc vào loại tài khoản bạn chọn và thị trường mà bạn giao dịch và không thể thay đổi, trừ trường hợp bạn đổi sang loại tài khoản khác.

 

Spread phụ thuộc vào loại tài khoản của bạn cũng như thị trường mà bạn đang giao dịch. Spread không thể thay đổi, trừ trường hợp bạn đổi sang loại tài khoản khác. 

  • Tài khoản tại XTB có Spread thả nổi, nghĩa là Spread thu hẹp hay giãn rộng tùy thuộc vào mức độ thanh khoản của thị trường.
  • XTB hiện cung cấp tài khoản Standard, khớp lệnh ngay lập tức và khớp lệnh thị trường.

Spread của tài khoản tại XTB là spread thả nổi và mức thấp nhất là 0,5 pips.

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Xtb logo

Tham gia cùng hơn 847.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn