Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là công cụ tài chính giúp bạn giao dịch hợp đồng có giá trị lớn với số vốn nhỏ hơn mức cần. Điều này có nghĩa là bất kỳ động thái nào trên thị trường đều có thể mang lại lợi đầu tư cao hơn nhiều so với các hình thức đầu tư truyền thống mà không sử dụng đòn bẩy.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khi hoặc nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại so với dự kiến ​​của bạn, thì tổng số tiền thua lỗ của bạn cũng được tăng lên.

Dưới đây là một số ví dụ cho thấy cách hoạt động của đòn bẩy.

Ví dụ 1:

Một trader muốn mở một vị thế mua EUR/USD với khối lượng 0,1 lot. Giá trị hợp đồng là 10.000 EUR và tỷ lệ đòn bẩy là 1:30, tương đương 3,33% số tiền ký quỹ.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch này chỉ cần 3,33% trong số 10.000 EUR để mở một vị thế.

Ví dụ 2:

Một trader muốn mở một vị thế mua trên CFD S&P500 với khối lượng 50 lot.

Bây giờ, giả sử rằng giá trị của hợp đồng CFD cho S&P500 là 2.000 USD.

Để mở một vị thế mà không có đòn bẩy, nhà giao dịch sẽ cần 2.000 x 50 = 100.000 USD vào tài khoản của họ.

Với mức đòn bẩy 1:20, nhà giao dịch cần 5% giá trị hợp đồng để mở vị thế. Do đó, có một khoản ký quỹ 5.000 USD có thể thực hiện giao dịch với mức chênh lệch 100.000 USD (2.000 x 50).

Ưu điểm của việc sử dụng đòn bẩy trong giao dịch tài chính

  1. Khi so sánh với khoản đầu tư ban đầu, lợi nhuận có thể cao hơn nhiều. 
  2. Các nhà giao dịch có thể mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn thực tế.
  3. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch chỉ sử dụng một phần vốn của họ để đầu tư, điều này cũng giúp việc đầu tư vào các công cụ khác nhau cùng một lúc dễ dàng hơn.

Nhược điểm của đòn bẩy 

  1. Đòn bẩy có thể tăng mức lợi nhuận tiềm năng của bạn nhưng cũng có thể gây ra những khoản lỗ đáng kể.
  2. Có thể mở các vị thế lớn hơn nhiều so với các khoản đầu tư truyền thống có thể khiến bạn dễ mất cảm giác về khả năng thua lỗ.
  3. Việc đa dạng hóa nguồn vốn của bạn có thể khiến việc theo dõi tổng giá trị các khoản đầu tư của bạn trở nên khó khăn hơn.

Mức ký quỹ và yêu cầu ký quỹ 

Mức ký quỹ xác định khoản ký quỹ được yêu cầu để giữ các vị thế mở. Để mở và giữ các vị thế, một nhà giao dịch phải có đủ tiền để đảm bảo nó. Ký quỹ tự do xác định số vốn còn lại trên tài khoản để mở các vị thế tiếp theo và để trang trải những thay đổi trong số dư do biến động giá từ các vị thế đã mở. Với XTB, mức ký quỹ tại đó vị thế bị lỗ nhiều nhất được đóng là 50%. Điều này được tính bằng cách chia vốn chủ sở hữu với mức tài sản thế chấp bắt buộc và nhân nó với 100%. Trên xStation 5, nền tảng giao dịch của XTB, bạn có thể tìm thấy mức ký quỹ trong thanh ở cuối màn hình bên phải. Cơ chế đóng lệnh là một cơ chế bảo mật nhằm hạn chế rủi ro xảy ra số dư âm trong trường hợp thị trường có những biến động đột ngột. Điều đáng nhớ là luôn giữ mức ký quỹ trên 50%, chẳng hạn như bằng cách gửi thêm tiền hoặc bằng cách đóng một số vị thế.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn