Tên Công Ty

VanEck Vectors Junior Gold Min

Chú giải về sản phẩm

Công cụ với giá được xác định dựa trên giá thị trường của VanEck Vectors Junior Gold Min ETF CFD (thị trường tham khảo: thị trường có tổ chức)

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn