xStation 5: Phân tích kỹ thuật

TRUNG CẤP - Bài giảng 15

Đối với các trader, biểu đồ là một trong những công cụ quan trọng nhất khi đưa ra quyết định giao dịch. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải tùy chỉnh nền tảng giao dịch của mình cho phù hợp với phong cách và sở thích của bạn.

Bài giảng này kéo dài khoảng: 20 phút

Trong bài hc này, bn s hc:

 • Các ch báo k thut ph biến nht
 • Các ch báo k thut nào có sn trên xStation5
 • Cách phân tích th trường vi nn tng tiên tiến nht ca chúng tôi

Công c phân tích k thut / tùy chnh thanh công c

xStation 5 có mt lot các công c phân tích biu đ đ cung cp cho bn kh năng xây dng chiến lược giao dch nâng cao. Các công c sau có sn:

 • Hơn 34 ch s
 • Đường xu hướng và nhng đường khác
 • Kênh cht lng
 • Hình dng
 • Công c Fibonacci
 • Andrew's Pitchfork
 • Đường cao tc
 • Người hâm m Gann
 • Nhãn
 • Các công c ca Elliott Waves
 • S hình thành sóng hài (XABCD)
 • So sánh các biu đ

Bn có th tìm thy các công c này trên thanh công c bên trái trên biu đ.

Ngoài ra, bn có kh năng tùy chnh thanh công c theo nhu cu ca mình, bng cách đt nó đ ch hin th các công c phân tích mà bn thc s s dng. Đ điu chnh thanh công c, ch cn nhp chut phi vào nó và chn 'Tùy chnh thanh công c'.

Ca s tùy chnh s xut hin. Ti đây, bn có th đánh du / b đánh du các công c mà bn mun truy cp nhanh.

Đ tìm tt c các công c có sn, ch cn cun xung ca s 'Tùy chnh' và đánh du nhng gì bn quan tâm và xác nhn bng cách nhp vào Áp dng. Thanh công c tùy chnh ca bn đã sn sàng.

Chúng ta hãy có mt cái nhìn nhanh v ph biến nht.

Biểu tượng "+"

Biểu tượng này cho phép bn xem biu đ đã chn ca mình mt cách chính xác hơn và phân tích các yếu t như giá m, đóng, ti đa, ti thiu ti mt khong thi gian nht đnh. Du thp cũng s cho phép bn đo đ dài ca chuyn đng theo pips hoc thi gian và xem giá kéo dài bao nhiêu nến. Ch cn gi nhp chut trái và di chuyn du thp.

Đường và kênh

Nhng điu này cho phép bn rút ra phân tích ca mình và nhng gì bn nghĩ có th xy ra tiếp theo v đường xu hướng và kênh. Nó là mt trong nhng công c phân tích k thut cơ bn nht nhưng cũng là mt trong nhng công c ph biến nht.

Nó cho phép chúng tôi làm ni bt các xu hướng tăng hoc gim bng cách áp dng chúng cho các đnh và đáy giá tương ng.

Andrew's Pitchfork

Đi vi các nhà giao dch cao cp hơn, Andrew's Pitchfork là mt công c ph biến đ ch ra các mc h tr và kháng c có th có.

Đường Hi quy

Đây là mt đường đơn gin gn đúng nht vi tt c các đim d liu riêng l. Hi quy thường được s dng đ xác đnh có bao nhiêu yếu t c th nh hưởng đến chuyn đng giá ca mt tài sn.

Fibonacci thoái lui

Đây là mt công c ph biến, mnh m làm ni bt các mc thoái lui tim năng ca mt đng thái giá gc ca th trường. Fibonacci thoái lui s dng các đường ngang đ ch ra các khu vc h tr hoc kháng c các mc chính.

Sóng Elliott

Mt nguyên tc chính ca ch báo này là mi hành đng đu được tuân theo mt phn ng. Năm sóng di chuyn theo hướng ca xu hướng chính, theo sau là ba sóng điu chnh (đng thái 5-3). Đng thái 5-3 hoàn thành mt chu kỳ - điu này giúp các nhà giao dch hiu được hành vi ca các th trường nht đnh trong khung thi gian c th.

Bn cũng có th s dng đ ha đơn gin đ phân tích biu đ: s dng mũi tên, hình ch nht, hình elip và hình tam giác.

cui thanh công c, bn có tùy chn đt nhãn văn bn hoc lp hin th đ làm ni bt nhng gì bn mun xem trên biu đ hoc so sánh nó vi các th trường khác. Bn có th xem mi tương quan gia các công c, nhưng hãy nh gi cho biu đ ca bn sch s và d hiu đ bn có th din gii các cơ hi mt cách d dàng.

Bây gi chúng tôi đã đ cp đến các công c phân tích có sn trên nn tng xStation 5, bn có th bt đu s dng nó trong phân tích th trường hàng ngày ca mình.

 

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn