Cập nhật: Trái phiếu Credit Suisse giảm khiến ngân hàng rơi vào hoảng loạn!

16:07 20 tháng 3, 2023

UBS đã mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ franc (trả 76 xu cho mỗi cổ phiếu (0,76 CHF)) trong một thỏa thuận được giám sát bởi các cơ quan quản lý của chính phủ Thụy Sĩ và với sự hợp tác của JP Morgan và Morgan Stanley. Ngoài ra, chính phủ đã đảm bảo rằng họ sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì năng lực hoạt động cho cả ngân hàng và toàn bộ ngành ngân hàng Thụy Sĩ. Tuy nhiên, sự chú ý của các nhà đầu tư đang tập trung vào một thứ khác. 

Các cổ đông CS hiện tại sẽ nhận được 1 cổ phiếu UBS để đổi lấy 22,48 cổ phiếu của Credit Suisse. Đây là một tổn thất lớn đối với các cổ đông, nhưng còn tồi tệ hơn đối với các trái chủ của AT1, một loại trái phiếu được phát triển sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Là một phần của thỏa thuận, một quyết định đã được đưa ra để ghi giảm trái phiếu AT1 trị giá hơn 17 tỷ USD, điều này không làm hài lòng các nhà đầu tư và gây ra sự hoảng loạn trong lĩnh vực ngân hàng. Trái phiếu AT1 là một dạng nợ được tính vào vốn pháp định của ngân hàng, giúp đáp ứng các yêu cầu về vốn theo yêu cầu của Đạo luật và cuối cùng được chuyển đổi thành cổ phiếu nếu ngân hàng không duy trì được các yêu cầu trên. 

Theo cấu trúc vốn, những người nắm giữ trái phiếu sẽ đối mặt với các vấn đề có thể xảy ra của công ty đang được đề cập trước các cổ đông. Sự phá vỡ trật tự hiện có đã làm rung chuyển thị trường và làm gia tăng sự hoảng loạn trong lĩnh vực ngân hàng. Nguồn: Credit Suisse

Quyết định xóa sạch trái phiếu AT1 đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường nợ châu Á, quy mô bán tháo tương tự hiện đang lan sang châu Âu. Nguồn: Bloomberg

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn