Doanh số bán sỉ Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến

22:05 7 tháng 12, 2023

Dữ liệu bán sỉ hàng tháng của Hoa Kỳ (22:00 giờ VN)

  • Doanh số bán sỉ so với tháng trước: Thực tế -1,3% so với dự báo 1% và trước đó 2,2%

  • Doanh thu hàng tồn kho bán sỉ của Hoa Kỳ so với tháng trước : Thực tế -0,4% so với dự báo -0,2% và trước đó -0,2%

Dữ liệu cho thấy hoạt động tiêu dùng đang hạn chế và tâm lý suy yếu. Doanh thu giảm hàng tồn kho giảm có nghĩa là người bán sẵn sàng giảm giá nhiều hơn để kích thích nhu cầu suy yếu của người tiêu dùng, điều này khiến cho dữ liệu doanh số bán hàng hàng tháng sụt giảm. Dữ liệu trên đang củng cố thêm cho kịch bản lạm phát sẽ tiếp tục giảm.

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại
Xtb logo

Tham gia cùng hơn 935.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn