Yếu tố quan trọng đối với S&P 500 trong thời gian tới

20:09 26 December 2022

TGA hay tài khoản chính của Bộ Tài chính đối với các khoản thu thuế và các khoản chi tiêu khác của chính phủ sẽ đóng vai trò là yếu tố chính trong khoảng thời gian đầu năm.

  • Năm tới, Hoa Kỳ sẽ lại phải đối mặt với vấn đề đạt đến giới hạn nợ, có khả năng sẽ được nâng lên một lần nữa. 

  • Để "tăng tốc" các cuộc đàm phán, Bộ Tài chính đang loại bỏ tiền mặt khỏi tài khoản chính của Bộ Tài chính ngay trước khi đạt đến giới hạn nợ. Ngoài ra, các hoạt động thông thường không thể được tài trợ bằng nợ nên TGA sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

  • Trong các tình huống trước đây khi khoản nợ sắp đạt đến giới hạn, TGA đã giảm xuống dưới 100 tỷ USD. Một tình huống tương tự có thể xảy ra trong những tuần tới.

  • Việc "rút tiền" khỏi TGA có nghĩa là thanh khoản thực sự tăng lên trên thị trường tư nhân, khi Bộ Tài chính giải phóng thanh khoản "đóng băng" khỏi tài khoản của mình.

  • Giới hạn có thể đạt đến vào Q1/23, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ thấy thanh khoản bổ sung trên thị trường trong những tuần tới. Mặt khác, ngay sau khi giới hạn được nâng lên, tính thanh khoản của đồng USD có thể sụp đổ, thông qua việc Fed xây dựng lại quỹ trên TGA và QT.

Những ngày được đánh dấu cho thấy thời điểm khoản nợ sắp đạt đến giới hạn. TGA giảm đồng nghĩa thanh khoản trên thị trường tư nhân tăng. Nguồn: Bloomberg

Dự trữ ngân hàng rất quan trọng đối với S&P và có thể tăng tạm thời

  • Mức dự trữ của các ngân hàng thương mại trong tài khoản Fed là một yếu tố rất quan trọng đối với hành vi của SPX trong 3 năm qua.

  • Nếu tiền từ TGA được chuyển đến thị trường tư nhân, S&P 500 có thể tăng trở lại và duy trì ở mức gần 4000 điểm hoặc thậm chí cao hơn nếu Fed hạn chế hợp đồng repo ngược. 

  • Mặt khác, khả năng thanh khoản có thể giảm mạnh khi giới hạn nợ mới được thiết lập. Vì vậy, S&P 500 sau đó có thể tiếp tục đi xuống. 


Dự trữ ngân hàng và S&P500. Nguồn: Bloomberg


Như chúng ta có thể thấy trên biểu đồ trên, giá hiện tại hoạt động tương tự như thời kỳ bong bóng dot-com. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn đang trong xu hướng giảm và một số động thái điều chỉnh có thể xảy ra trong những tháng tới. Nguồn: Bloomberg, XTB

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn