Tôi có thể thay đổi Spread không?

  • Spread phụ thuộc vào loại tài khoản của bạn cũng như thị trường mà bạn đang giao dịch. Spread không thể thay đổi, trừ trường hợp bạn đổi sang loại tài khoản khác. 
  • Tài khoản tại XTB có spread thả nổi, nghĩa là spread thu hẹp hay giãn rộng tùy thuộc vào mức độ thanh khoản của thị trường.
  • Chúng tôi hiểu rằng mỗi trader có nhu cầu và phong cách giao dịch khác nhau. Đó là tại sao chúng tôi cung cấp 2 dạng tài khoản khác nhau, khớp lệnh ngay lập tức và khớp lệnh thị trường.

Spread của tài khoản tại XTB là spread thả nổi và mức thấp nhất là 0,9 pips.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn