Tôi có thể thay đổi Spread không?

  • XTB cung cấp 2 loại tài khoản: Standards và Pro
  • Spread phụ thuộc vào loại tài khoản của bạn cũng như thị trường mà bạn đang giao dịch. Spread không thể thay đổi, trừ trường hợp bạn đổi sang loại tài khoản khác. 
  • Tài khoản Standard có spread thả nổi, nghĩa là spread thu hẹp hay giãn rộng tùy thuộc vào mức độ thanh khoản của thị trường.
  • Tài khoản Pro có spread thả nổi, nhưng đồng thời cũng theo cơ chế khớp lệnh thị trường, có nghĩa là họ trả một khoản phí commission nhỏ để nhận được mức spread của thị trường. Tài khoản Standard không phải trả bất kì khoản phí commission nào và chi phí giao dịch được tính vào spread.

Chúng tôi hiểu rằng mỗi trader có nhu cầu và phong cách giao dịch khác nhau. Đó là tại sao chúng tôi cung cấp 2 dạng tài khoản khác nhau, khớp lệnh ngay lập tức và khớp lệnh thị trường.

Spread của tài khoản Standard là spread thả nổi và mức thấp nhất là 0,9 pips. Spread của tài khoản Pro là Spread thị trường, mức thấp nhất là 0 pip.

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn