Tên Công Ty

Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA

Chú giải về sản phẩm

Công cụ với giá được xác định dựa trên giá thị trường của Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA CFD (thị trường tham khảo: thị trường có tổ chức)

Phân tích Căn bản

Vốn hóa thị trường

2.48 bn

Cổ tức/Cổ phiếu

0.61

Hệ số giá - thu nhập

17.96

Tỷ lệ cổ tức

3.84 %

Hệ số thu nhập/vốn cổ phần ROE

25.47 %

Beta

1.03

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn