Tên Công Ty

Bayerische Motoren Werke AG

Chú giải về sản phẩm

Công cụ với giá được xác định dựa trên giá thị trường của Bayerische Motoren Werke AG CFD (thị trường tham khảo: thị trường có tổ chức)

Phân tích Căn bản

Vốn hóa thị trường

60.68 bn

Lợi nhuận/Cổ phiếu

11.10

Hệ số giá - thu nhập

8.46

Tỷ lệ cổ tức

3.59 %

Hệ số thu nhập/vốn cổ phần ROE

16.10 %

Beta

1.21

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn