Tên Công Ty

Colruyt SA

Chú giải về sản phẩm

Công cụ với giá được xác định dựa trên giá thị trường của Colruyt SA CFD (thị trường tham khảo: thị trường có tổ chức)

Phân tích Căn bản

Vốn hóa thị trường

9.07 bn

Lợi nhuận/Cổ phiếu

2.56

Hệ số giá - thu nhập

23.65

Tỷ lệ cổ tức

1.87 %

Hệ số thu nhập/vốn cổ phần ROE

18.85 %

Beta

0.74

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn