Býčí a Medvědí trhy – vše, co byste měli vědět

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)
medvěd a býk v obleku – investice a trhy

Pokud chcete brát investice opravdu vážně a dosahovat v investování dobrých výsledků, je třeba porozumět termínům býčí a medvědí trh. Medvědí a býčí trh jsou pojmy, které se používají k popisu celkového směru a nálady na finančních trzích, zejména ve vztahu k akciím nebo cenným papírům.

Co označují tyto dva pojmy? Býčí trh (bull market) a medvědí trh (bear market) označují cenové pohyby na trhu, přičemž každý z nich vyjadřuje opak toho druhého. Hlavní cíl těchto pojmů je poskytnout investorům rychlý a jednoduchý přehled o aktuálním dění na trhu v daném období a určit, zda se jedná o stoupající nebo klesající trend.

Co vyjadřuje býčí trh (bull market)?

Odkaz na býka v investičním kontextu pochází z analogie útoku býka, který svou oběť nabírá na rohy a posouvá ji nahoru. Stejně tak se býčí investoři snaží posunout cenu akcie nebo jiného finančního instrumentu nahoru prostřednictvím nákupu a akumulace. Symbolika býka se v investičním světě používá jako přirovnání k pozitivnímu a růstovému tržnímu sentimentu. Býčí trh je spojován s optimismem, rostoucími cenami a silným poptávkou po aktivu.

Existuje několik ukazatelů, které naznačují, že se trh nachází v býčím trendu. Mezi ně patří zejména:

  • Růst ceny o 20 % od předchozího minima (často po předchozím 20% poklesu a před následným 20% poklesem).
  • Dosáhnutí historického maxima ceny.

Býčí trh je typicky spojen s obdobím, kdy ekonomika posiluje a trhy tak rostou. Identifikace býčího trhu však není vždy jednoduchá a dost často je rozpoznán až poté, co již skončil nebo dosáhl svého vrcholu.

Obecně lze říct, že býčí trh se na grafech projevuje určitými charakteristikami, které naznačují stoupající trend a pozitivní sentiment na trhu, jako je například růst cenových úrovní, stoupající linie tzv. cenového supportu, rostoucí objem obchodů nebo překročení klíčových cenových hladin (levelů). Býčí trh nastává po ukončení předchozího medvědího trhu, který je charakterizován klesajícím trendem. Nový býčí trh začíná po dosažení jeho minima.

Jak obchodovat býčí trhybýk u počítače s grafem

Obchodování býčích trhů zahrnuje využití stoupajícího trendu a růstového potenciálu na trhu. Zde je několik strategií, které můžete zvážit při obchodování býčích trhů.

Nákup akcií

Býčí trh je často doprovázen růstem cen akcií společností. Investoři mohou zvážit nákup jednotlivých akcií s pozitivním výhledem a silným růstovým potenciálem, dle ekonomické situace na trhu a jejich zvážení pro střední až dlouhodobé držení.

Je třeba dbát na to, pokud nakupujete tzv. růstové akcie, že jsou známy očekávanými vyššími růsty hodnoty, než je průměrný nárůst hodnoty akcií na trhu či v daném odvětví společností. Tyto akcie jsou obvykle mnohem více volatilní než průměrné akcie, reagují tak rychleji, a hlavně silněji na výkyvy i změny nálad na trhu. V takovém případě se jedná o investici s vyšším rizikem a je třeba zvážit případnou diverzifikaci portfolia.

Buy and hold strategie

Buy and hold strategie je dlouhodobá investiční strategie, při které si investor kupuje investiční aktiva, jako jsou akcie, ETF nebo třeba kryptoměny, a drží je po delší časové období, bez častého nakupování nebo prodeje. Tato strategie využívá předpokladu, že trhy budou obecně dlouhodobě růst a vybraná investiční aktiva budou také růst na hodnotě.

Často se však stává, že trh vstoupí do klesajícího trendu. Avšak i v těchto situacích existuje možnost zůstat na trhu a ponechat si svou pozici. Dlouhodobý pohled totiž ukazuje, že trh se často dokáže obrátit a investice se mohou vrátit na původní hodnotu a opět růst.

Je důležité mít na paměti, že krátkodobé poklesy neznamenají nutně trvalý úpadek. Historicky se ukázalo, že trh obvykle prochází cykly, a i po obdobích pádů může následovat období růstu. Proto je důležité mít vyvážené portfolio a investiční strategii, která zohledňuje dlouhodobý potenciál trhu a minimalizuje impulzivní rozhodnutí založená na krátkodobých výkyvech. Kvalitní a pečlivě vybrané investice mohou nabídnout možnost prosperovat i v době poklesu trhu, pokud je přístup k investování založen na dlouhodobé perspektivě a vědomém sledování fundamentálních faktorů.

Pamatujte, že buy and hold strategie je vhodná pro dlouhodobé investory, kteří pravidelně dokupují aktiva, nebo využívají metodou DCA (Dollar Cost Averaging) a nesledují tak úplně dění na trhu pravidelně.

Více o pasivním investování a výběru ETF

Co je potřeba vědět, když chcete obchodovat býčí trhy?

Pokud se rozhodnete obchodovat býčí trhy, je důležité mít určité znalosti a informace, které vám pomohou vytvořit úspěšnou strategii.

Řízení rizik

Řízení rizika je pro investování stejně důležité, jako mít nastavenou správnou investiční strategii. Nastavení limitů ztrát, používání stop-loss a take-profit příkazů a rozumné alokování kapitálu jsou důležité prvky při obchodování na býčím trhu. Pokud je vaše řízení rizika dobře nastaveno, pomáhá chránit váš kapitál a minimalizovat ztráty.

Vysvětlení Stop-loss a Take-profit

V případě stop-loss příkazu se jedná o uzavření pozice, pokud dosáhla jisté úrovně ztráty. U take-profit příkazu zase o uzavření pozice po dosažení dané úrovně zisku.

Emoční stabilita

Býčí trh může být provázen krátkodobými výkyvy a korekcemi trhu. Je důležité mít emoční stabilitu a neumožnit, aby emocionální reakce ovlivnily vaše investiční rozhodnutí. Důvěřujte svému plánu i strategii a nechte se vést objektivními faktory či analýzou.

Zprávy a vzdělávání

Průběžné sledování aktuálních událostí a zpráv ovlivňujících trhy je důležité pro včasnou reakci na změny a identifikaci nových příležitostí na býčím trhu. Doporučujeme proto sledovat ověřené informace. V XTB můžete využít naší sekce analytických zpráv, kde za vás naši analytici sledují nejdůležitější informace na trhu, nebo využít našeho YouTube kanálu.

Co to je medvědí trh (bear market)?

medvěd za počítačem s grafemMedvědí trh, známý také jako bear market, představuje opak býčího trhu. Je charakterizován klesajícím trendem na trhu po delší časové období. Během medvědího trhu se ceny aktiv obecně snižují a investoři mají tendenci být opatrní a pesimističtí ohledně budoucího vývoje trhu. Pokud je na trhu zaznamenán pokles o nejméně 20 % oproti poslednímu maximu na trhu, jedná se o bear market.

Medvědí trh může být způsoben různými faktory, jako jsou ekonomická recese, geopolitické napětí, špatné výsledky společností nebo negativní zprávy o trzích. Investoři se obávají ztráty hodnoty svých investic a často se snaží snížit riziko tím, že prodávají svá aktiva.

Jak poznat medvědí trh (bear market)?

Identifikace medvědího trhu je založena na poklesu cen o určitý procentuální počet od jejich vrcholu. Nejběžněji používaným kritériem je pokles cen o 20 % od vrcholu.

Během medvědího trhu je důležité být obezřetný a mít zvolenou vhodnou investiční strategii. Někteří investoři mohou využít krátkodobého spekulování na pokles cen, zatímco jiní se zaměřují na ochranu svého kapitálu a udržení dlouhodobé perspektivy.

Velmi často se ale stává, že medvědí trh se podaří identifikovat až tehdy, když je u svého konce a dosáhl svého minima. Mnoho investorů, zejména začátečníků, tak do medvědího trhu nastoupí pozdě, tedy v době, kdy se trh znovu otáčí na býčí.

Je důležité mít na paměti, že medvědí trh je součástí přirozeného cyklu trhu a může být následován opětovným oživením a nástupem býčího trhu. Dlouhodobě orientovaní investoři často využívají medvědí trh jako příležitost ke koupi kvalitních aktiv za nižší ceny.

Jak obchodovat medvědí akciové trhy?

Obchodování na medvědím trhu, kdy akciové trhy vykazují klesající trend, může být náročné, protože investoři často čelí většímu riziku ztrát. Nicméně existují některé strategie, které mohou být použity v době medvědího trhu.

Krátkodobé obchodování

Pokud máte zkušenosti s krátkodobým obchodováním, můžete využít poklesu cen a profitovat z krátkodobých pohybů na trhu. Tento přístup však vyžaduje rychlé rozhodování a aktivní sledování trhu.

V XTB můžete využít ke krátkodobému obchodování tzv. rozdílové smlouvy neboli CFD (Contract for difference), při kterém můžete využít i pákového efektu a nebudete potřebovat tak velký kapitál pro otevření pozice.

Strategie postupného prodeje a nákupu aktiv

Strategie postupného prodeje a nákupu pozic je zajímavým přístupem pro obchodování na medvědím trhu. Investoři mohou využít tuto strategii tak, že postupně prodávají část svých dlouhodobě držených pozic, když trh přechází do medvědího trendu, a čekají na příležitostný nákup při očekávaném obratu trhu zpět do býčího trendu. Poté znovu otevřou své dlouhé pozice za nižší cenu, což jim umožní zaznamenat vyšší zisky.

Výhodou této strategie je, že investoři nemusí otevírat krátké pozice (short selling), což je většinou spojeno s vyšším rizikem. Tímto postupným prodejem a nákupem pozic si udržují svou expozici na trhu a zároveň využívají poklesu cen k maximalizaci zisků.

Postupný prodej a nákup pozic vyžaduje pečlivé sledování trhu a analýzu trendů. Investoři by měli mít také stanovená pravidla pro prodej a nákup pozic, aby minimalizovali riziko a zlepšili své výsledky.

Závěr

Pochopení obou pojmů je velmi důležité pro vaše budoucí obchodování na trhu. Jak býčí, tak i medvědí trh jsou přirozenými cykly v investování a mohou se střídat v různých časových obdobích. Je důležité, aby investoři byli schopni rozpoznat a přizpůsobit svou strategii podle aktuálního tržního prostředí. Diverzifikace portfolia, pečlivá analýza a disciplinovaný přístup jsou klíčové faktory pro úspěšné obchodování na obou typech trhů.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

FAQ

Medvědí trh (bear market) je termín označující období poklesu cen a pesimismu na finančních trzích. Je charakterizován trvalým klesajícím trendem, kdy investoři zpravidla prodávají a nemají důvěru v trh.

Býčí trh označuje období růstu cen a optimismu na finančních trzích. Vyznačuje se trvalým vzestupným trendem, investoři zpravidla nakupují a mají pozitivní pohled na trh.

Trvání medvědích a býčích trhů se může lišit. Medvědí trhy bývají volatilnější a mohou trvat několik měsíců až více než rok. Býčí trhy naopak mohou trvat několik let, některé dokonce deset i více let.

Medvědí a býčí trhy jsou ovlivňovány kombinací různých faktorů, včetně ekonomických podmínek, nálady investorů, geopolitických událostí a tržních fundamentů. K medvědímu trhu mohou přispívat faktory, jako je hospodářská recese, vysoká míra nezaměstnanosti a negativní zprávy, zatímco k býčímu trhu může přispívat silný hospodářský růst, nízká míra nezaměstnanosti a pozitivní zprávy.

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk