Co to jsou komodity a jak do nich investovat?

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)
Obchodování komodit je zajímavým a specifickým typem investování. Akcie a komodity jsou blízce propojeny a kladné zprávy pro komoditní trhy častou mohou pomoci i investorům při obchodování s akciemi. Předmětem obchodování jsou surové materiály např. cenné nebo průmyslové kovy. Oproti akciím, kde předmětem obchodu je podíl ve společnosti (formou akcie). Komodity a akcie se obchodují na příslušných burzách, kde se setkává nabídka a poptávka po těchto aktivech a tím dochází k vytváření tržní ceny.

Historický vývoj komoditního trhu

Komoditní trh je jeden z nejstarších finančních trhů, obchodování zboží se datuje až do starověku. Prvními obchody byly směny zboží za zboží (barterový obchod). Kolem roku 4 500 př.n.l., byly v Sumeru (dnešní Irák) představeny první primitivní „peníze“. Místní lidé používali jako formu platidla hliněné destičky.

Komoditní obchodování se dále vyvíjelo – důležitým momentem byl vznik komoditní burzy CBOT (Chicago Board of Trade) v roce 1848. Tato burza se spojila s burzou CME (Chicago Mercantile Exchange) v roce 2007 a tím vznikl jeden z nejvýznamnějších obchodních trhů pod názvem CME Group. Tato burza je oblíbená u individuálních investorů, velkých finančních institucí, ale i spekulantů. 

Další významnou institucí ve světě obchodování s komoditami je NYBOT (the New York Board of Trade). Tato burza byla založena v roce 1870 pod jménem New York Cotton Exchange (Burza s bavlnou v New Yorku). V roce 2004 se NYBOT spojil s burzou kávy, cukru a kakaa (CSCE). V roce 2006, došlo k dalšímu spojení s mezinárodní burzou ICE (the Intercontinental Exchange). V současnosti NYBOT nabízí primárně obchodování termínovaných kontraktů (futures) a opcí (options), které umožňují dodání fyzických komodit např. kakaa, kávy, bavlny, cukru a pomerančového džusu. Burza dále obchoduje s měnovými páry, úrokovými sazbami a tržními indexy. Díky těmto finančním instrumentům si mohou producenti komodit i kupující předem zafixovat cenu komodity pro budoucí dodání, čímž se chrání před riziky spojenými s volatilitou ceny nebo nedostatkem dané komodity.

Mezi důležité akciové burzy patří NYMEX (the New York Mercantile Exchange), která byla založena v roce 1872 se zaměřením na obchod s mléčnými produkty. V roce 1994 se NYMEX spojil s burzou COMEX (the Commodity Exchange) a tím vznikla největší burza světa s fyzickými komoditami. Růst pokračoval přidáním CME Group of Chicago v roce 2018. V Evropě je většina těchto transakcí exekuovaná na LIFFE (the London International Financial Futures and Options Exchange) nebo na LME (London Metal Exchange), pro Asijský trh je hlavním trhem TCE (the Tokyo Commodity Exchange).

Vysvětlení pojmu „komodity“

Předtím než se podíváme na detaily komoditního obchodování, pojďme si vysvětlit, co to znamená výraz „komodita“. Komodita je základní fyzické aktivum, také popisováno jako surový materiál nutný pro produkci dalšího zboží a služeb. Komodity dále dělíme na zemědělské produkty, minerální rudy a fosilní paliva; tyto všechny suroviny z přírodních zdrojů jsou používány pro zajištění potřeb běžného života.

Aby mohla být komodita obchodovaná na burzovních trzích, musí být zaměnitelná a mít stejné parametry jako jiná komodita stejného typu a druhu. Proto není podstatné kde nebo kým byla komodita získána. Dvě velikostně stejné jednotky by měly mít velice podobnou kvalitu i cenu, bez ohledu na zemi původu. Např. 1 unce zlata bude mít stejnou hodnotu, ať bude vytěžena v USA, Rusku nebo v Jižní Africe. V minulosti se s komoditami obchodovalo fyzicky, zatímco dnes se většina obchodů provádí online.

Pokud byste měli zájem obchodovat s komoditami online, tak právě XTB tuto možnost nabízí. V nabídce naleznete širokou paletu komodit, které se obchodují na bázi derivátu CFD, např. zlato, ropa, zemní plyn, káva ale také měď nebo palladium.

Dělení komodit podle sektorů

Investoři dělí komodity na dvě skupiny: 

 • Tvrdé komodity – obsahují kovy nebo energetické zdroje, které jsou těženy nebo jinak získávány z přírodních zdrojů. Tato skupina obsahuje železnou rudu, ropu a drahé kovy, které mají obecně dlouhou dobu životnosti.
 • Měkké komodity – jsou tvořeny primárně zemědělskými produkty např. pšenicí, kukuřicí, kávou, bavlnou, ale také hospodářskými zvířaty (např. prasaty a dobytkem). Měkké komodity jsou často spojeny se sezónností a krátkou dobou skladovatelnosti.

KomodityZdroj: XTB

Komodity dále dělíme do 4 skupin podle odvětví

 • Zemědělské komodity: kakao, cukr, bavlna, káva atd. 
 • Energie: ropa, zemní plyn
 • Kovy: průmyslové (měď, zinek, nikl atd.) a vzácné kovy (zlato, stříbro, palladium)
 • Hospodářská zvířata: dobytek a produkty ze zvířat 

Seznam všech dostupných komodit je poměrně rozsáhlý, začínající investoři by se měli soustředit na ty nejlikvidnější komodity. Likvidita představuje zájem obchodníků obchodovat danou komoditu – čím je vyšší zájem, tím je vyšší likvidita a transakce jsou jednodušeji exekuovány. 

Níže je seznam komodit podle obchodní aktivity na základě dat od FIA (the Futures Industry Association):

 • WTI ropa
 • Brent ropa
 • Zemní plyn
 • Sójové boby 
 • Kukuřice
 • Zlato
 • Měď 
 • Stříbro

Charakteristika obchodování komodit

Ceny komodit jsou proměnlivé v důsledku změn na úrovni poptávky a nabídky na jednotlivých burzách, ale i globálně. Sucho může vést k vyšším cenám obilovin, zatímco geopolitické riziko na Středním východě může zvýšit ceny ropy. Dalšími faktory, které mohou ovlivnit ceny, jsou cenové pohyby měn, globální ekonomický růst, přírodní pohromy, náklady na jejich přepravu a skladování.

Změna cen leden-duben 2020

Změna cen vybraných komodit v období leden-duben 2020. Zdroj: Bloomberg

Komoditní obchodníci sledují měnící se trendy na úrovni nabídky a poptávky a snaží se tato data a další zmíněné hybatele trhu využít ve svůj prospěch. Další skupina obchoduje komodity pro diverzifikování portfolia, přidáváním aktiv z různých tříd tím snižují celkové riziko a závislost portfolia na vývoji jednoho aktiva. Další obchodníci vnímají komoditní trhy jako možnost ochrany před inflací – z historických dat je vidět, že si komodity jako celek vedly dobře v období rostoucí inflace a nízkých úrokových sazeb. 

Komoditní obchodování je postavené na nákupu a prodeji termínovaných kontraktů (futures), které vychází z cen samotné fyzické komodity. Dalšími nástroji pro obchodování komodit jsou deriváty anebo spotové obchodování s okamžitým dodáním fyzické komodity. 

Poté, co obchodníci dostatečně analyzují trh, vstupují do pozic skrze kontrakty podle potřeby a výhledu na další vývoj ceny komodity. Pokud mají odhad na budoucí růst ceny, využijí k tomu nákupní (nebo-li dlouhou/long) pozici. Pokud chtějí spekulovat na budoucí cenový pokles, tak vstoupí do prodejní (nebo-li krátké/short) pozice.  V průběhu pracovního týdne mohou obchodníci investovat do komodit téměř 24 hodin denně.

Co to znamená uzavírat krátké, nebo-li short pozice se můžete dozvědět zde.

Obchodování komodit s XTB

Je více způsobů, jak se dají komodity obchodovat – od tradičního fyzického obchodování přes obchodování termínových kontraktů a opcí. Nejoblíbenějším nástrojem v dnešní době je derivátové obchodování skrze CFD kontrakty (Contracts for Difference) a ETF fondy (Exchange traded funds). CFD je derivát považovaný za efektivní nástroj pro obchodování komodit i díky dostupnosti finanční páky, která umožňuje investorovi použít méně kapitálu pro získání větší nominální hodnoty aktiv (finanční páka tedy urychluje zisky, ale i ztráty). CFD dále nabízí možnost obchodovat do obou směrů, tzn. nákupní i prodejní pozice a tím pádem vydělávat na obou typech pohybu. XTB nabízí bohatou nabídku CFD instrumentů napříč celým komoditním trhem, např. zemědělské komodity (kukuřice, sójové boby atd.), energetické komodity (ropa, zemní plyn atd.), průmyslové kovy (měď, hliník atd.), drahé kovy (zlato, stříbro) a mnoho dalších. 

ETF fondy jsou další možností, jak nepřímo investovat do komodit – např. v případě zlata, stříbra, průmyslových kovů anebo zemního plynu. Obchodování akcií společností, jejichž byznys je postaven na komoditách, je dalším příkladem nepřímé investice do komoditního trhu. Příkladem může být společnost vyrábějící měď, která je jednoznačné ovlivněna cenou mědi. Akcie takové společnosti budou často korelovat s cenou mědi. Toto schéma se dá aplikovat i na jiné komodity - např. společnosti provozující zlaté doly nebo těžaři ropy. Výhodou takového řešení oproti přímému investování je i možnost získat dividendy od společností, které je vyplácejí. Téma dividendového investování jsme popisovali v článku „Dividenda“.

etf scanner XTBUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. 

Při hledání daných ETF vám může pomoci náš skener ETF. Zdroj: xStation 5

Před vstupem do pozice je vždy důležité pečlivě analyzovat trhy jak z pohledu ceny, tak i z pohledu makroekonomické situace. Komoditní trh je poměrně volatilní a tím se i cena komodit může skokově měnit, což může představovat zajímavé zisky, ale i výrazné ztráty. Zde je na místě vysoká tolerance vůči riziku. Investice do komodit by měla být zlomkem celého portfolia, které by mělo být rozložené napříč širším spektrem finančních trhů.

Ropa-zlato 2020

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. 

Propad poptávky po ropě v březnu 2020 při začátku pandemie, který se dále protáhl do dubna 2020 při skokovém zvýšení nabídky. Tento krok vedl k bezprecedentnímu kolapsu ceny ropu. Termínované kontrakty na ropu WTI se propadly z ceny 18 $ za barel na cenu -37 $ za barel, poprvé v historii se barel prodával za negativní cenu. Pro srovnání, zlato (v grafu modrá barva) také ztratilo cenu (březen 2020), jako většina komodit, avšak tento propad se zastavil hned následující měsíc. Tento příklad ilustruje, že i na komoditních trzích může docházet k mimořádné volatilitě.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.