Name der Firma

Lyxor Stoxx European 600 Banks (Acc EUR)

Instrument-Beschreibung

Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF (Acc EUR)