Przegląd surowcowy - Ropa, złoto, kawa, emisje CO2 (20.05.2021)

13:33 20 maja 2021

Ropa:

 • Znaczący progres dotyczący potencjalnej umowy nuklearnej między USA oraz Iranem nakłada presję spadkową na rynek ropy naftowej
 • Potencjalny przyrost produkcji ropy ze strony Iranu to nawet 2 miliony baryłek na dzień z szybszym powrotem eksportu. Produkcja będzie jednak wznawiana stopniowo, co jednak zaburzy obecną sytuację związaną z wyraźnym deficytem
 • Z drugiej strony podnosi się krytyka dotycząca zdjęcia sankcji z Iranu wobec ostatniego konfliktu na Bliskim Wschodzie
 • Obecne rozmowy prawdopodobnie nie doprowadzą do podpisania porozumienia do 21 maja, niemniej presja na rynku ropy jest widoczna
 • Zamknięcie cen na WTI poniżej 62,5 może zwiększyć obawy o głębsze krótkoterminowe spadki. Kolejne silne wsparcie to 61 oraz 60 dolarów za baryłkę
 • Wzrost EURUSD powyżej poziomu 1,23 powinien jednak zniwelować obecny wpływ związany z obawami o większą podaż
 • Ostatni znaczący wzrost cen pozwoleń na emisję CO2 może wyraźnie zmniejszyć marże rafineryjne, co wskazuje na potencjalne obniżenie popytu i wyższe ceny dla konsumenta. Zwiększenie kosztów oscyluje od 40 centów do 1,5 dolara na baryłce dla europejskich firm rafineryjnych, wg wyliczeń Bloomberga.

Cena ropy przebiła się poniżej krótkoterminowej wzrostowej linii trendu. Zniesienie 50.0 ostatniej fali spadkowej jest bardzo ważne dla byków. Jeśli cena nie powróci powyżej, kolejnym celem sprzedających będą okolice zniesienia 38.2 oraz 61 dolarów za baryłkę. Źródło: xStation5

Złoto:

 • Wyprzedaż na wielu rynkach, a przede wszystkim giełdowym czy kryptowalut przywróciła wiarę inwestorów w rynek złota
 • JP Morgan wskazuje, że ostatnia wyprzedaż na rynku kryptowalut doprowadziła do porzucenia Bitcoina przed duże instytucje na rzecz złota. Z drugiej strony warto pamiętać, że JP Morgan cały czas pozostaje sceptyczny, co do rynku kryptowalut, a głosy z rynku mówią również o tym, że wyprzedaż na rynku kryptowalut powstała właśnie po to, aby instytucje mogły zakupić cyfrowe aktywa taniej.
 • Rynek złota wciąż pozostaje jednak znacząco większy niż rynek kryptowalut. Obecnie w posiadaniu funduszy ETF jest ok. 100 milionów uncji. Wartość wszystkich tych uncji to mniej więcej 10 razy mniej niż cała kapitalizacja rynku kryptowalut. Warto jednak podkreślić, że fundusze ETF to zaledwie mała cząstka całego rynku złota.
 • TNOTE znajduje kruche wsparcie w okolicach poziomu 132 punktów, spadek poniżej tego poziomu może przedłużyć obecną korektę w cenach złota
 • Obecnie pierwsze ważniejsze wsparcie to okolice 1850 dolarów przy dolnym ograniczeniu struktury overbalance, a następnie zniesienie 23.6 wraz z poziomem 1833 dolarów oraz wzrostową linią trendu
 • Obecnie złoto niemal dokładnie odzwierciedla ruchy amerykańskiego dolara, dlatego jest to jeden z kluczowych aspektów w krótkim terminie
 • Zmiana trendu w zachowaniu funduszy ETF – ostatni tydzień kwietnia oraz pierwszy tydzień maja to zakupy netto wśród funduszy
 • Potencjalny koniec konwergencji pozycji krótkich oraz długich patrząc na dane CFTC. Spekulanci odbudowują długie pozycje, co przyczynia się do wyraźnego odbicia pozycji netto z ostatnich najniższych poziomów od 2019 roku

ETFy kupowały netto złoto na przełomie kwietnia oraz maja. Źródło: WGC

Pozycje długie zaczynają odbijać, krótkie są redukowane. Pozycje netto odbijają od lokalnego minimum, najniższego od 2019 roku. Źródło: Bloomberg

Kluczowe wsparcie dla złota to okolice 1850 dolarów za uncje, gdzie znajduje się dolne ograniczenie struktury overbalance. Źródło: xStation5

Kawa:

 • Coraz więcej niepewności dotyczącej zbiorów kawy w Brazylii oraz w reszcie Ameryki Południowej
 • Ceny przebiły się ponownie powyżej 150 centów za funta, czyli do okolic szczytów z 2016 roku.
 • Otwieranie gospodarek a w szczególności sektora gastronomicznego dobrze wróży popytowi dla kawy
 • Z drugiej strony zapasy na giełdach kawy wciąż wyraźnie rosną, dwie trzecie ostatniego spadku zostało zredukowane
 • Duża dysproporcja w zachowaniu inwestorów na rynku kontraktów – bardzo dużo sprzedających inwestorów komercyjnych (hedging). Taka sytuacja wpływa na tworzenie się backwardation na rynku. Producenci i inni komercyjni uczestnicy rynku chcą zagwarantować sobie cenę w przypadku zmiany sytuacji pod względem fundamentalnym. Sami spekulanci nie są aż tak ekstremalnie pozytywnie nastawieni (spekulanci zwykle mają odwrotne pozycjonowanie od uczestników komercyjnych)

Zapasy kawy na giełdach rosną. W przeszłości sytuacja, w której cena rosła wraz z zapasami nie utrzymywała się długo. Niemniej obecny rajd jest nastawiony na problemy z produkcją oraz znacznym powrotem popytu. Źródło: xStation5

Bardzo duża różnica między komercyjnymi sprzedawcami oraz kupującymi. Nie widać takich dysproporcji wśród spekulantów. Niemniej brak dużych zmian z tygodnia na tydzień oznacza, że obecny rajd nie jest zagrożony w krótkim terminie. Źródło: CFTC

EMISS:

 • Pozwolenia na emisje silnie straciły w trakcie dwóch poprzednich sesji
 • Tak jak wskazywaliśmy we wcześniejszym artykule z zeszłego tygodnia, ceny mogły być narażone na spadki ze względu na start systemu emisji brytyjskich, co mogło doprowadzić do wyjścia z pozycji ze strony tamtejszych przedsiębiorców oraz spekulantów
 • Ceny emisji brytyjskich wystartowały z poziomu 50 funtów za kontrakt
 • Unia Europejska rozważa wprowadzenie „podatku emisyjnego” na import produktów z krajów, w których nie obowiązują systemy ograniczania emisji dwutlenku węgla. Taka sytuacja miałaby zmniejszyć negatywną pozycję europejskich firm i przyspieszyć transformacje energetyczną, co w bardzo odległym terminie mogłoby wpłynąć na ograniczenie cen. Z drugiej strony fundamenty oraz dalsze perspektywy dobrze wróżą cenom emisji, zarówno w UE oraz w UK

Start brytyjskiego systemu ETS miał miejsce wczoraj (19.05.). Cena spadła wtedy w okolice zniesienia 23.6 ostatniej fali wzrostowej. Dodatkowo zachowana została struktura overbalance ostatniej dużej korekty. Źródło: xStation5

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót