Inwestowanie w ropę - 6 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Z tego artykułu dowiesz się:

 • dlaczego ropa jest surowcem nr 1
 • od czego zależy cena ropy
 • jakie publikacje są istotne dla rynku ropy
 • jaka jest różnica pomiędzy ropą Brent a WTI
 • w jaki sposób inwestować na tym rynku w XTB 

Dlaczego ropa jest surowcem numer 1?

Ropa naftowa uznawana jest za surowiec numer 1 na świecie, przede wszystkim ze względu na to, że jest wykorzystywana do produkcji paliw płynnych, które stosowane są do napędu środków transportu od wody, przez ląd do powietrza. Służy ona również do produkcji smarów, parafiny, asfaltu, mazutu, wobec czego jest wykorzystywana do konserwacji maszyn, budowy dróg oraz wykorzystywana jako źródło energii cieplnej, a także do wytworzenia energii elektrycznej. Co więcej ropa wykorzystywana jest do otrzymywania wielu materiałów syntetycznych.

Jednak najważniejszym wykorzystaniem ropy jest pozyskanie energii. Obecnie stanowi ok. 1/3 światowej podaży energii. Oprócz tego, ropa naftowa jest najczęściej handlowanym surowcem na świecie. 

Źródło: IEA World Energy Balance Review 2019

Od czego zależy cena ropy?

Ropa naftowa jako surowiec w największym stopniu reaguje na zmiany związane z czynnikami fundamentalnymi, głównie w postaci popytu oraz podaży. Różnica między podażą i popytem prowadzi do pojawienia się lub kurczenia zapasów. W tym przypadku działa stara zasada rynkowa, która mówi, że w przypadku dużej ilości surowca na rynku, cena jest niska. Z kolei jeśli występuje niedobór tego surowca, cena potrafi mocno rosnąć.

Rynek ropy jest bardzo zbilansowany, a nadwyżka lub niedobór stanowią zwykle niewielką (do 1-2%) część podaży. Dodatkowo popyt nie jest elastyczny względem ceny, mówiąc bardziej obrazowo, zazwyczaj i tak tankujemy samochód niezależnie od ceny na stacji. Zazwyczaj to zatem zmiany w podaży prowadzą do krótkookresowych wahań cen. Od momentu poszukiwań i wykonania pierwszego odwiertu, do stałego wydobycia mija dużo czasu, nie zawsze zatem produkcja może szybko dopasować się do potrzeb rynku. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu wyłączona zostaje część produkcji (np. poprzez strajki czy zamieszki polityczne), cena potrafi silnie reagować. Nie bez znaczenia jest fakt, że spora część wydobycia ma miejsce w rejonach o ograniczonej stabilności geopolitycznej.

Na jakie raporty zwrócić uwagę?

Na rynku ropy naftowej należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych raportów. Są one publikowane za różne okresy w różnym odstępie czasu. Wobec tego te, które publikowane są często i obejmują krótki okres, mają największy wpływ na bieżącą zmianę ceny.

 • Zmiana zapasów – raport dotyczący zapasów ropy naftowej publikowany jest co tydzień (standardowo w każdą środę o godzinie 16:30 czasu polskiego) w Stanach Zjednoczonych przez Departament Energii USA (DoE).

  Przedstawia on:
  - zmianę zapasów ropy w USA
  - zmianę zapasów w Cushing, czyli miejscu rozliczeniowym ropy WTI
  - zmianę zapasów innych produktów ropopochodnych, estymację produkcji w USA, implikowany popyt na ropę oraz inne produkty. 

  Co ważne jest to raport tygodniowy, wobec czego ma bardzo duży wpływ na rynek ropy. Zapasy ropy w USA stanowią zdecydowaną większość zapasów OECD, dlatego raport DoE ma największy wpływ na kształtowanie się cen w krótkim terminie. Dzień wcześniej (we wtorek o 22:30) publikowany jest raport zmiany zapasów wg API, czyli Amerykańskiego Instytutu Paliw. W tym przypadku producenci oraz inni uczestnicy rynku dowolnie raportują na temat stanu zapasów. Może on pokazywać, czego spodziewać się po raporcie DoE. Dane z obu raportów dostępne są w kalendarzu ekonomicznym na platformie transakcyjnej xStation.

 • Raporty bilansowe – dotyczą dłuższego okresu niż jeden tydzień. To głównie raporty OPEC, IEA, EIA czy również prywatnych uczestników rynku np. Bloomberga, który podaje estymacje produkcji dla największych producentów na przełomie każdego miesiąca. Powyższe raporty są miesięczne, kwartalne lub roczne i pokazują jak zmieniły się podaż i popyt. Przedstawiają one również prognozy na przyszłe okresy.

 • Zmiana ilości wież wiertniczych – raport ten jest kluczowy przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych. W obecnych czasach zdecydowana większość produkcji w USA pochodzi z łupków, a utrzymanie produkcji w USA wymaga ciągłej zmiany odwiertów. Duża ilość aktywnych wież oznacza duże inwestycje na rynku ropy oraz wróży większą produkcję. Ilość aktywnych wież wiertniczych w dużej mierze zależy od kształtowania się cen na rynku. Publikowany jest przeważnie w piątek po południu. Dane z tego raportu dostępne są w kalendarzu ekonomicznym na platformie transakcyjnej xStation.

 • Raport COT/CFTF – inwestorzy oraz uczestnicy rynku na kontraktach terminowych są zobowiązani do dostarczania informacji na temat ilości swoich pozycji na rynku ropy naftowej. Raport CFTC dla większości rynków w USA publikowany jest w każdy piątek o 21:30. Raport z ICE publikowany jest w poniedziałek. 

  Dotyczą one stanu pozycji na kontraktach według stanu na poprzedzający wtorek. Dzięki informacji na temat ilości pozycji krótkich, długich oraz ich różnicy można określić nastroje na rynku. Ważne: wskaźnik COT dostępny jest na platformie transakcyjnej xStation.

Dlaczego inwestorzy wybierają handel na ropie?

Ropa jest najważniejszym globalnie surowcem i często traktowana jest jako barometr gospodarki. Dodatkowo znaczenie tego rynku sprawia, że handel jest płynny i ciągły, transakcje można zawierać od poniedziałku do piątku niemal przez całą dobę, co również jest istotne w kontekście kosztów transakcyjnych. Cena ropy naftowej, podobnie jak indeksy giełdowe, może odzwierciedlać koniunkturę gospodarczą, ale ponieważ w tym przypadku większe znaczenie mają bieżące popyt i podaż, ta zależność nie zawsze jest silna. To również sprawia, że część inwestorów wybiera ropę jako rynek odzwierciedlający bardziej aktualną sytuację, a mniej oczekiwania.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy ropą Brent a ropą WTI?

Najczęściej na rynku ropy naftowej mówi się o dwóch benchmarkach ropy: Brent i WTI. Niemniej istnieje więcej gatunków ropy naftowej, w zależności od jej właściwości czy miejsca jej wydobycia. Od jej właściwości, miejsca występowania czy transportu zależy również cena.

Najważniejsze benchmarki ropy naftowej. Źródło: Intercontinental Exchange (ICE)

Ropa Brent - pochodzi z 15 pól naftowych położonych na Morzu Północnym. Niska zawartość siarki, która wynosi poniżej 0,37% wskazuje, że jest to ropa słodka, a jej niska gęstość pozwala na określenie jej jako lekką, idealnie nadającą się do produkcji oleju napędowego i benzyny. Szacuje się, że blisko 70% transakcji dokonywanych na ropie na świecie odbywa się na ropie Brent. Na londyńskiej giełdzie Intercontinental Exchange (ICE) notowane są kontrakty terminowe na ropę Brent.

Ropa WTI - czyli West Texas Intermediate, wydobywana jest w Stanach Zjednoczonych, w stanie Texas. Ze względu na zawartość siarki, która wynosi poniżej 0,24% określana jest jako ropa słodka oraz lekka, ponieważ ma niską gęstość. Ropa WTI stanowi instrument bazowy dla kontraktów futures na giełdzie New York Mercantile Exchange (NYMEX). Charakteryzuje się wysoką jakością, jedną z najwyższych na świecie. 

Różnica wartości pomiędzy ropą Brent a ropą WTI, czyli tzw. dyferencjał, przemawia na korzyść ropy WTI, która ma lepsze parametry gęstości i zawartości siarki. 

W jaki sposób można inwestować w ropę w XTB?

Najprostszym sposobem na inwestowanie na ropie jest handel na CFD OIL lub CFD OIL.WTI. CFD czyli kontrakty różnic kursowych na surowce, m.in. ropę naftową, są niezwykle ciekawym instrumentem, posiadającym wiele interesujących cech wpływających na unikatowość tego produktu:

 • to instrumenty pochodne, których cena opiera się na cenie instrumentu bazowego,
 • są lewarowane,
 • umożliwiają inwestowanie zarówno we wzrosty jak i spadki cen.

Możliwość zajmowania pozycji długich (zlecenie kupna) lub pozycji krótkich (zlecenie sprzedaży) w połączeniu z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej sprawia, że tego typu kontrakty są obecnie jednym z najbardziej elastycznych i popularnych rodzajów tradingu na rynkach finansowych.

XTB oferuje inwestycje w CFD na ropę Brent (OIL) oraz CFD na ropę WTI (OIL.WTI), czyli w instrumenty, których cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny ropy naftowej odpowiednio Brent i WTI, notowanych na rynku zorganizowanym.

System transakcyjny xStation, będący kompletnym narzędziem tradingowym, dodatkowo daje możliwość szybkiego i łatwego zabezpieczania transakcji, co szczególnie w przypadku inwestowania w instrumenty z dźwignią, jest elementem niezbędnym do zastosowania. W xStation dzięki wbudowanemu w okno zlecenia kalkulatorowi można na kilka sposobów ustawić zlecenie Stop Loss czy Take Profit zgodnie z założeniami wynikającymi z własnej strategii inwestycyjnej.

Źródło: xStation

Aby rozpocząć inwestycje na rynku ropy wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny. Proces otwierania konta w XTB odbywa się całkowcie online i trwa kilkanaście minut. W celu sprawdzenia systemu transakcyjnego xStation i przetestowania własnej strategii inwestycyjnej warto jest otworzyć darmowe konto demo z wirtualnymi środkami.

Dostęp do systemu transakcyjnego jest możliwy przez przeglądarkę, wersję desktop oraz aplikację mobilną, dzięki której można w szybki i łatwy sposób kontrolować swoje transakcje z dowolnego miejsca ze wszystkich urządzeń w systemie Android i iOS.

O czym należy jeszcze pamiętać?

W XTB kontrakty CFD oparte są na kontraktach futures notowanych na giełdach, które wygasają każdego miesiąca. XTB oferuje kontrakty CFD z 365-dniowym terminem wygaśnięcia (nie dotyczy CFD opartych o akcje i ETFy), aby nasi klienci nie musieli co miesiąc zamykać pozycji bazującej na wygasającej serii kontraktu i otwierać kolejnej. W ten sposób klienci mogą w sposób ciągły, przez nawet 365 dni, trzymać jeden kontrakt CFD oparty o cenę ropy, bez konieczności otwierania nowych pozycji co miesiąc, jak to ma miejsce na rynku bazowym. Zazwyczaj przejście na następną serię kontraktów następuje na kilka dni przed datą wygaśnięcia aktualnej serii kontraktu futures na rynku bazowym. O zbliżających się rolowaniach informujemy w aktualnościach handlowych

Podsumowanie

Ropa naftowa jeszcze przez długi czas będzie strategicznym surowcem energetycznym. Zależność pomiędzy popytem a podażą może mieć ogromny wpływ na cenę. W przypadku rynku ropy niezwykle istotne jest śledzenie publikacji istotnych raportów, które mogą oddziaływać na zwiększenie zmienności. Dostępne w XTB CFD na ropę dają dodatkowe możliwości upatrywania ciekawych sytuacji inwestycyjnych zarówno wtedy, kiedy cena tego surowca rośnie jak również kiedy spada. Sytuacja na rynkach finansowych jeszcze przez długi czas będzie powiązana z rynkiem ropy.