Inwestowanie w akcje - czym jest obrót giełdowy?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 9 minut(y)

Inwestowanie w akcje to popularny sposób na alokację swoich oszczędności. W tym artykule pokazujemy jak inwestować w akcje, tłumaczymy czym jest giełda papierów wartościowych oraz wskazujemy różnice pomiędzy inwestowaniem, a tradingiem.

Inwestowanie w akcje zyskuje na popularności również w Polsce!

Wstęp

Inwestowanie w akcje zyskało na popularności po krachu giełdowym w 2020 r. spowodowanym przez pandemię Covid-19. Nie powinno to nikogo dziwić - za sprawą głównych banków centralnych, które złagodziły swoją politykę monetarną żyjemy w środowisku niskich stóp procentowych. Oznacza to, że oszczędzanie za pomocą instrumentów bezpiecznych (np. kont oszczędnościowych czy obligacji skarbowych) stało się niezwykle trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Ponadto, domy maklerskie na całym świecie sprawiły, że handel akcjami stał się prosty, wygodny i tani. Wiele osób rozważających rozpoczęcie swojej przygody z inwestowaniem zastanawia się zapewne - czym w ogóle jest giełda, jak wygląda obrót giełdowy i wreszcie, jak inwestować w akcje? W tym artykule poruszymy wszystkie te kwestie.

Akcje jako instrumenty finansowe

Zacznijmy od kwestii niezbędnej dla dokonania jakiejkolwiek inwestycji giełdowej, czyli wyjaśnienia czym są akcje. Akcje to papiery wartościowe, które reprezentują ułamek wartości przedsiębiorstwa. Istnieją również "udziały", które w teorii są czymś innym niż "akcje". Udziały mogą odnosić się do innych rodzajów inwestycji, np. w fundusze inwestycyjne, ETF-y lub spółki prywatne. Z kolei akcje odnoszą się wyłącznie do papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie. Jednak na co dzień, terminy "akcje" i "udziały" mogą być używane zamiennie. 

Spółki emitują akcje w celu pozyskania środków na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, a ich akcjonariusze są uprawnieni do otrzymywania dywidend oraz prawa do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, ponieważ w praktyce są oni właścicielami pewnej części danej spółki (ta część zależy od ilości posiadanych akcji). Kluczową kwestią potrzebną do zrozumienia rynku akcji jest przetrawienie całej idei handlu akcjami - jak to jest możliwe, że można nabyć część firmy? Odpowiedź jest naprawdę prosta - inwestycja w akcje jest możliwa dla inwestorów z całego świata (zarówno instytucjonalnych, jak i detalicznych), ponieważ spółki publiczne notowane są na giełdzie papierów wartościowych (znanej również jako rynek wymiany). 

Inwestowanie w akcje - proces

Co to jest giełda papierów wartościowych?

Jak już wspomniano wyżej, spółki mogą być notowane na giełdzie. Proces przemiany spółki prywatnej w spółkę publiczną nazywany jest pierwszą ofertą publiczną (IPO). Kiedy firma staje się publiczna, jej akcje mogą być kupowane i sprzedawane na rynku wtórnym, czyli na giełdzie. Giełda papierów wartościowych działa zatem jako pośrednik - jest scentralizowanym miejscem  obrotu, w którym kupujący i sprzedający zawierają transakcje. Niegdyś,  giełda miała wyłącznie formę fizyczną, ale dzięki postępowi technologicznemu wiele się zmieniło i obecnie giełda może być również elektroniczna. 

Cena danej akcji może poruszać się w górę jak i w dół - wahania spowodowane są zmianami w poziomie podaży i popytu. Generalnie, jeśli spółka prowadzi udany biznes z obiecującą przyszłością, cena jej akcji powinna rosnąć. Sytuacja fundamentalna spółki jest kwestią absolutnie krytyczną, dlatego też inwestorzy koncentrują się na wynikach finansowych i reagują na publikacje raportów o zyskach. Istnieją jednak również inne czynniki, które wpływają na ceny akcji, na przykład dane makroekonomiczne dotyczące kluczowych gospodarek, wysokość stóp procentowych lub nastroje rynkowe będące odzwierciedleniem najważniejszych wiadomości z rynku. Doświadczeni inwestorzy i analitycy nieustannie starają się zidentyfikować akcje najlepszych spółek, w które warto zainwestować. W rezultacie można założyć, że w długim terminie ceny akcji odzwierciedlają wszystkie dostępne dla inwestorów informacje - koncepcja ta znana jest pod nazwą hipotezy rynku efektywnego (EMH). Dział Analiz XTB codziennie przygotowuje analizy i komentarze do bieżących wydarzeń zarówno na lokalnym, jak i globalnym rynku akcji. Nasi analitycy przygotowali również listę 10 najciekawszych spółek na 2021 rok - raport można znaleźć tutaj.

Kapitalizacja parkietów wybranych państwŹródło: howmuch.net

Jak kupić akcje?

Pomimo tego, że poruszyliśmy temat funkcjonowania giełdy, nadal możesz zastanawiać się - w jaki sposób kupić akcje? Aby uzyskać dostęp do giełdy, początkujący inwestor musi otworzyć rachunek maklerski.  Niegdyś, aby kupić lub sprzedać papiery wartościowe, inwestorzy potrzebowali bezpośredniej pomocy maklera giełdowego, kontaktując się z nim na przykład przez telefon. Jednak w ostatnich latach branża uległa sporym zmianom, a najlepsze przedsiębiorstwa maklerskie opracowały łatwe w obsłudze platformy i aplikacje transakcyjne. W rezultacie, inwestowanie w akcje stało się łatwo dostępne, a inwestorzy są obecnie w stanie kupić akcje za pomocą zaledwie paru kliknięć. 

Niemniej jednak, to co nie uległo zmianie to wybór odpowiedniego brokera. Najlepszy broker powinien nie tylko umożliwiać handel akcjami w sposób wygodny i tani, ale także wspierać swoich klientów w zakresie edukacji i dostarczać im najświeższe wiadomości rynkowe. Wybór odpowiedniego brokera jest kluczową decyzją dla każdego inwestora, dlatego stworzyliśmy oddzielny artykuł, aby dogłębnie omówić tę kwestię.

Po otwarciu i zasileniu rachunku brokerskiego, można dokonać pierwszych transakcji i zacząć monitorować swoje pozycje. Zaleca się również wcześniejsze zapoznanie się z platformą handlową. Brokerzy zazwyczaj oferują odpowiednie poradniki, ale jednocześnie dostosowują oni swoje platformy tak, że stają się one coraz bardziej intuicyjne. W tym miejscu każdy początkujący inwestor może się zastanowić - jak w praktyce handlować akcjami? Jak wybrać odpowiednie spółki? Poniżej przedstawiamy kilka głównych konceptów związanych z inwestowaniem w akcje.

Inwestowanie czy trading? 

Na początku ważne jest, aby zrozumieć różnicę pomiędzy inwestowaniem, a tradingiem. Chociaż oba słowa są często używane zamiennie, reprezentują one dwa różne podejścia do rynku. Inwestowanie jest zwykle kojarzone z inwestorami długoterminowymi, którzy stosują strategię "kup i trzymaj". Ich celem jest wyselekcjonowanie obiecujących spółek i trzymanie ich akcji przez miesiące lub lata. Ta grupa inwestorów zwraca uwagę na fundamenty danych spółek lub całych sektorów. Najogólniej, można wyróżnić dwa rodzaje inwestycji - w spółki wzrostowe i spółki wartościowe. W pierwszym przypadku mowa o spółkach, od których oczekuje się dynamicznego wzrostu zysków w przyszłości. Ponieważ akcje tych spółek mogą radzić sobie lepiej niż rynek, inwestorzy są w stanie na nich zyskać. Istnieją również spółki wartościowe, które zazwyczaj opisywane są jako przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i dobrych fundamentach. Takie spółki często wypłacają dywidendę, która jest kolejnym źródłem dochodu dla inwestorów. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat dywidend, powinieneś koniecznie przeczytać nasz artykuł "Inwestowanie w spółki dywidendowe".

Z kolei trading jest często postrzegany jako podejście krótkoterminowe. Traderzy rynku akcji zazwyczaj zamierzają skorzystać z szybkich ruchów cen. Mogą na przykład kupić akcje spółki przed publikacją raportu na temat jej zysków lub krótko po tym jak cena tych akcji niespodziewanie spadła, w nadziei na odbicie. Niektórzy traderzy utrzymują swoje pozycje przez okres krótszy niż jeden dzień, co nazywane jest day tradingiem. Traderzy są zazwyczaj doświadczonymi uczestnikami rynku, którzy spędzają dużo czasu na jego monitorowaniu i poszukiwaniu rynkowych nieefektywności. Skuteczni traderzy stosują wyrafinowane strategie i trzymają się swoich zasad, umieszczając na przykład zlecenie stop-loss przy każdej pozycji. Oprócz tego, mogą również spekulować, że ceny akcji danej spółki spadną, co nazywa się shortowaniem akcji. Niektórzy inwestorzy, którzy zgromadzili wystarczający kapitał i posiadają odpowiednie doświadczenie rynkowe, są w stanie handlować akcjami, aby zarobić w ten sposób na życie. 

Analiza fundamentalna a analiza techniczna

Istnieją dwa główne podejścia do inwestowania pieniędzy na giełdzie - analiza fundamentalna oraz analiza techniczna. Obie koncepcje mają swoich wiernych zwolenników, którzy często spierają się ze stroną przeciwną. Jedni uważają, że analiza fundamentalna jest jedynym właściwym podejściem, podczas gdy inni twierdzą, że analiza techniczna daje lepsze rezultaty. Jednak, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, prawda leży gdzieś pośrodku. 

Analiza fundamentalna jest metodą oceny wewnętrznej wartości akcji. Inwestorzy mają tendencję do analizowania nie tylko mocnych i słabych stron danej spółki, ale także ogólnych warunków ekonomicznych. Inwestorzy instytucjonalni i doświadczeni inwestorzy indywidualni często budują złożone modele w celu obliczenia docelowej ceny danej akcji, biorąc pod uwagę własne założenia dotyczące przyszłych zysków spółki. W rezultacie, są oni w stanie zweryfikować czy akcje są w danym momencie niedowartościowane, czy przewartościowane. Biura maklerskie monitorują sytuację bardzo wielu spółek giełdowych, a działy analiz często publikują raporty analityczne, które mogą być szczególnie pomocne przy inwestowaniu w akcje.

Analiza techniczna z kolei opiera się na wykresie ruchu ceny. W tym przypadku uczestnicy rynku starają się zidentyfikować powtarzające się wzorce i poszukują różnych sygnałów, aby określić, w jakim kierunku poruszać się będzie rynek. Doświadczeni inwestorzy i traderzy korzystają z szerokiej gamy wskaźników, aby na ich podstawie móc podjąć decyzję o zakupie lub sprzedaży akcji. Mimo, że analiza techniczna to skomplikowany temat, początkujący inwestor nie musi wiedzieć wszystkiego na jej temat, aby odnieść sukces rynkowy. Istnieją pewne proste pojęcia, takie jak poziomy wsparcia i oporu, średnie ruchome lub analiza wolumenu, których opanowanie wystarcza do rozpoczęcia handlu akcjami. Wśród pracowników domów maklerskich znajdują się również analitycy techniczni, co oznacza, że treści analiz często zawiera komentarze oparte na analizie technicznej - to również może być pomocne w nauce handlu akcjami.

Które podejście jest lepsze? Ogólnie mówi się, że traderzy często stosują analizę techniczną, podczas gdy inwestorzy długoterminowi skupiają się wyłącznie na fundamentach. Jest to prawdziwe tylko do pewnego stopnia. Ktoś kiedyś powiedział, że "analiza techniczna jest wszystkim, co ma znaczenie w krótkim okresie, podczas gdy analiza fundamentalna jest wszystkim, co ma znaczenie w długim okresie". W tym miejscu warto zaznaczyć, że ruch ceny zależy od wielu czynników, w tym od ogólnego sentymentu na giełdzie, więc prawdopodobnie nie byłoby szczególnie mądre poleganie tylko na jednej strategii handlu akcjami (na analizie technicznej bądź na analizie fundamentalnej). Stosowanie różnych metod wydaje się być lepszym rozwiązaniem, a powszechną praktyką jest, że analitycy fundamentalni korzystają z analizy technicznej w celu znalezienia najlepszych punktów wejścia. Tymczasem zwolennicy analizy technicznej od czasu do czasu zwracają również uwagę na fundamenty. 

Podsumowanie

Inwestowanie w akcje to długa podróż pełna nauki, potencjalnie wielkich zwycięstw, a czasem również porażek. Z pewnością pomaga budować charakter, ponieważ psychologia odgrywa znaczącą rolę zarówno w inwestowaniu długoterminowym, jak i krótkoterminowym tradingu. Należy zauważyć, że początkujący inwestorzy nie powinni się zniechęcać z powodu braku wiedzy, ponieważ nawet najwięksi inwestorzy w historii na początku swojej kariery nie wiedzieli, jak kupić akcje. Rozpoczynanie od małych kroków i uczenie się przez doświadczenie da prawdopodobnie najlepsze rezultaty. Ponieważ Internet jest pełen informacji na temat handlu akcjami dla początkujących oraz podstaw analizy fundamentalnej - handel akcjami nigdy nie był łatwiejszy.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata