Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 30 największych amerykańskich spółek sektora przemysłowego notowanych na rynku zorganizowanym