Nazwa firmy

iShares MSCI All Country Asia ex Japan

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)