Nazwa firmy

Vanguard Total Bond Market

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Vanguard Total Bond Market ETF CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)