Nazwa firmy

Lyxor Stoxx European 600 Banks (Acc EUR)

Opis instrumentu

Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF (Acc EUR)