Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 35 największych hiszpańskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.