Opis instrumentu

W20 - zobacz najnowsze dane na temat kursów i sentymentu klientów dla tego indeksu oraz ostatnie transakcje, trendy i analizy.

Analiza fundamentalna

GDP

5,2% y/y Poland

Stopa bezrobocia

6,1% Poland

Referencyjna stopa procentowa banku centralnego

Poland

CPI - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

-0,6% y/y Poland

PMI dla przemysłu

- Poland