Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument CFD oparty o ceny kontraktu futures na kakao notowanego na giełdzie ICE.