Makroekonomické ukazovatele

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Makroekonomické ukazovatele (fundamenty) sú dáta a hodnoty, ktoré popisujú dôležité informácie o stave jednotlivých svetových ekonomík a sú zverejňované na dennej báze.
  • Bezprostredne po ich zverejnení je vysoká pravdepodobnosť zvýšenia volatility.
  • Volatilita sa výrazne zvýši vo chvíli, keď sa tieto dáta výrazne odlišujú od predpokladaných hodnôt.

Pre dlhodobo úspešný trading je nutné sledovať, ktoré makroekonomické ukazovatele a fundamenty ovplyvňujú daný trh a môžu mať priamy dopad na obchodnú stratégiu. Mnoho obchodníkov využíva makroekonomický kalendár na prípravu na nasledujúci týždeň tak, aby získali prehľad, kedy sa zvýši volatilita a mohli následne správne riadiť svoje pozície z pohľadu risk manažmentu.

Makroekonomický kalendár v platforme xStationOkrem kalendára zverejneného priamo na stránkach XTB je možné nájsť kalendár aj priamo v platforme xStation a nie je teda nutné navštevovať internetovú stránku. Kalendár v platforme xStation obsahuje tie najdôležitejšie nadchádzajúce správy na nasledujúce týždne spoločne s podrobnými informáciami o ich dopade na daný trh. Jednotlivé správy sú rozdelené pre prehľadnosť podľa farieb. Červenou farbou sú znázornené tie najdôležitejšie fundamenty, oranžové sú so stredným dopadom a šedou farbou sú dáta s najmenším dopadom na trh.

Medzi najdôležitejšie fundamenty patrí:

Do úvahy treba brať to, že postupom času sa dôležitosť jednotlivých ukazovateľov mení a záleží na aktuálnej situácii na trhu. Veľmi dobrým príkladom môže byť dlhová kríza , ktorá začala v roku 2007 v USA a prejavila sa ako veľká ekonomická kríza o rok neskôr. Potom sa väčšina pozornosti investorov uberala hlavne na ukazovatele, ktoré priamo súvisia s trhom s nehnuteľnosťami v USA, ako sú napríklad predaj nových domov, predaj existujúcich domov a nové stavebné povolenia. Tieto ukazovatele majú v súčasnej dobe minimálny dopad na trhy a väčšina obchodníkov sleduje iné fundamenty, na základe ktorých riadia svoje investičné rozhodnutia.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu