Makroekonomické ukazovatele

  • Makroekonomické ukazovatele (fundamenty) sú dáta a hodnoty, ktoré popisujú dôležité informácie o stave jednotlivých svetových ekonomík a sú zverejňované na dennej báze.
  • Bezprostredne po ich zverejnení je vysoká pravdepodobnosť zvýšenia volatility.
  • Volatilita sa výrazne zvýši vo chvíli, keď sa tieto dáta výrazne odlišujú od predpokladaných hodnôt.

Pre dlhodobo úspešný trading je nutné sledovať, ktoré makroekonomické ukazovatele a fundamenty ovplyvňujú daný trh a môžu mať priamy dopad na obchodnú stratégiu. Mnoho obchodníkov využíva makroekonomický kalendár na prípravu na nasledujúci týždeň tak, aby získali prehľad, kedy sa zvýši volatilita a mohli následne správne riadiť svoje pozície z pohľadu risk manažmentu.

Makroekonomický kalendár v platforme xStationOkrem kalendára zverejneného priamo na stránkach XTB je možné nájsť kalendár aj priamo v platforme xStation a nie je teda nutné navštevovať internetovú stránku. Kalendár v platforme xStation obsahuje tie najdôležitejšie nadchádzajúce správy na nasledujúce týždne spoločne s podrobnými informáciami o ich dopade na daný trh. Jednotlivé správy sú rozdelené pre prehľadnosť podľa farieb. Červenou farbou sú znázornené tie najdôležitejšie fundamenty, oranžové sú so stredným dopadom a šedou farbou sú dáta s najmenším dopadom na trh.

Medzi najdôležitejšie fundamenty patrí:

Do úvahy treba brať to, že postupom času sa dôležitosť jednotlivých ukazovateľov mení a záleží na aktuálnej situácii na trhu. Veľmi dobrým príkladom môže byť dlhová kríza , ktorá začala v roku 2007 v USA a prejavila sa ako veľká ekonomická kríza o rok neskôr. Potom sa väčšina pozornosti investorov uberala hlavne na ukazovatele, ktoré priamo súvisia s trhom s nehnuteľnosťami v USA, ako sú napríklad predaj nových domov, predaj existujúcich domov a nové stavebné povolenia. Tieto ukazovatele majú v súčasnej dobe minimálny dopad na trhy a väčšina obchodníkov sleduje iné fundamenty, na základe ktorých riadia svoje investičné rozhodnutia.