Apple klesá, protože TF snížila odhady dodávek iPhonů

19:07 29. novembra 2022

Akcie společnosti Apple Inc (AAPL.US) smazaly zisky z předobchodní fáze a obchodují se o 1,6 % níže poté, co analytici TF International Securities snížili očekávání dodávek iPhonů pro aktuální čtvrtletí, protože očekávají možné problémy v dodavatelském řetězci způsobené protesty zaměstnanců v továrně na iPhony v Čeng-čou.

Analytici odhadují, že celkové dodávky iPhonu 14 Pro a 14 Pro Max ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 budou oproti předchozím odhadům nižší o zhruba 15 až 20 milionů kusů. Zároveň se očekává, že dodávky iPhonů klesnou přibližně o 20 %, tedy na 70 až 75 milionů kusů, což je výrazně pod tržními prognózami 80 až 85 milionů kusů.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Navíc pokračující neshody s Elonem Muskem ohledně poplatků za App Store a omezení svobody projevu zatěžují náladu vůči akciím společnosti Apple.

Cena akcií Apple Inc (AAPL.US) nedávno prorazila pod hlavní podporu na úrovni 146,00 USD a pokud převládne současný sentiment, může se pohyb směrem dolů prohloubit k další podpoře na úrovni 133,90 USD, která se shoduje s 38,2% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené z pandemických minim. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť