DE30: DAX na týždenných maximách, drahé kovy na ústupe tvárou v tvár silnému doláru!

16:48 27. júla 2023
  • ECB už nebude platiť úroky z povinných minimálnych rezerv - akcie bankového sektora po tomto rozhodnutí klesajú

  • Vzácne kovy výrazne strácajú voči silnému americkému doláru

  • EUR stráca po holubičích komentároch Lagardovej a silných makrodátach z USA

  • Štvrťročné výsledky zostávajú dôležitým faktorom trhovej volatility

Štvrtková seansa na európskych a amerických trhoch priniesla výrazný nárast hlavných akciových benchmarkov. Nemecký DE30 aktuálne vzrástol o 1,5 %. Témami č. 1 zostávajú prichádzajúce štvrťročné podnikové výsledky a prichádzajúce makrodáta z USA, ako aj komentáre Lagardovej. Podrobnejšie informácie nájdete v našich predchádzajúcich príspevkoch.

Posilnenie amerického dolára v dôsledku holubičích komentárov Lagardeovej a silných makrodát tlačí ceny zlata pod psychologickú hranicu 1950 bodov. Zdroj: xStation 5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Nálada v Európe počas štvrtkovej obchodnej seansy je jednoznačne pozitívna. Jedinými sektormi, ktoré v súčasnosti zaznamenávajú pokles, sú ropný priemysel, kovy a niektoré farmaceutické výrobky. Zdroj: xStation 5

Nemecké futures na DE30 počas dnešnej seansy vzrástli o takmer 1,5 %, čím vyvrátili včerajší pokles a dosiahli nové týždenné maximá. Zdroj: xStation 5

Správy

Akcie Mercedes-Benz (MBK.DE) dnes posilnili o takmer 1,8 % po tom, čo automobilka prekonala očakávania v oblasti zisku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBIT) za druhý štvrťrok a zvýšila celoročný výhľad pre skupinový EBIT a voľný peňažný tok.

Analytici spoločnosti Warburg poznamenali, že pokračujúca vysoká ziskovosť napriek nepriaznivému vývoju výmenných kurzov a vyšším výdavkom na výskum a vývoj je sľubná aj vzhľadom na prognózu pozitívnej dynamiky predaja modelov triedy E v druhej polovici roka.

 

Vybrané výsledky prezentované spoločnosťou a konsenzus analytikov. Zdroj: Bloomberg

Nové prognózy spoločnosti

EBIT MBG na rok 2023 sa teraz vidí na úrovni predchádzajúceho roka a priemyselný voľný peňažný tok sa očakáva "mierne nad" úrovňou predchádzajúceho roka. Predaj dodávok Mercedes-Benz sa teraz predpokladá na úrovni výrazne vyššej ako v minulom roku. Upravená návratnosť predaja (RoS) sa teraz očakáva v rozmedzí 13 - 15 % v porovnaní s predchádzajúcimi 11 - 13 %.

Zdroj: xStation 5

Spoločnosť Siltronic (WAF.DE) oznámila tržby za druhý štvrťrok, ktoré boli v súlade s priemernými odhadmi analytikov.

Budúce prognózy:

  • Spoločnosť očakáva kapitálové výdavky v roku 2023 vo výške približne 1,3 mld.
  • Objem obkladačiek klesne v roku 2023 medziročne približne o 15

Vybrané výsledky prezentované spoločnosťou a konsenzus analytikov. Zdroj: Bloomberg

Svoje výsledky zverejnila aj spoločnosť Nordex (NDX1.DE). Po potvrdení prognóz zisku za tento rok si akcie pripísali takmer 4 %.

Vybrané výsledky prezentované spoločnosťou a konsenzus analytikov. Zdroj: Bloomberg

Zdroj: xStation 5

Hlavné percentuálne zmeny v jednotlivých spoločnostiach indexu DAX. Zdroj: Bloomberg

Informácie od jednotlivých spoločností indexu DAX. Zdroj: Bloomberg


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk