EÚ zvažuje sankcie voči čínskym výrobcom elektrických vozidiel ⚡

19:50 13. septembra 2023

Čínski výrobcovia elektromobilov dnes dosahujú slabé výsledky a zaznamenávajú poklesy, keďže EÚ sa snaží zastaviť dovoz lacnejších automobilov z Číny, pretože sa obáva prehlbujúcej sa krízy v európskom priemysle a poklesu konkurencieschopnosti európskych spoločností. Regulačné orgány EÚ už začali vyšetrovanie v obavách zo záplavy lacných "elektromobilov", čo môže vyvolať odvetnú reakciu Číny. V dôsledku toho dnes zmiešané reakcie zaznamenali aj akcie európskych automobiliek, ako sú Volkswagen (VOW1.DE) a BMW (BMW.DE). situácia vyzerá ako pokračovanie určitej "geopolitickej" skladačky, v ktorej "Západ" obmedzuje hospodársky potenciál Číny.

  • Podľa vyjadrení Ursuly von Der Leyenovej Čína umelo znižuje ceny automobilov prostredníctvom štátnych dotácií a následne ich vyváža, čím vytvára nekalé konkurenčné výhody na trhu. 
  • Podľa údajov predstavoval podiel čínskych značiek elektrických vozidiel v EÚ v minulom roku 8 %. Keďže čínske modely sú približne o 20 % lacnejšie ako domáce, očakáva sa, že do roku 2025 by mohli kontrolovať 15 % trhu s elektrickými vozidlami.

V praxi, samozrejme, Európa nechce, aby sa Čína opäť ukázala ako príliš atraktívna pre spotrebiteľov, čo by zasiahlo predaj a finančné zdravie mnohých automobilových gigantov - možno by sa to dokonca vystupňovalo do vlny prepúšťania (podobná situácia nastala približne pred 10 rokmi, keď čínske solárne panely urobili európskych výrobcov nekonkurencieschopnými).

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Podiel predaja čínskych elektrických vozidiel sa z roka na rok zvyšuje. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

  • Po vyhlásení von der Leyenovej akcie európskeho automobilového sektora spočiatku rástli kvôli vyhliadke na štátny dáždnik, potom však zisky vrátili. Potenciálny výpredaj podporili obavy z reakcie Číny a európskych výrobcov automobilov, ktorí majú silnejšiu expozíciu voči tejto krajine.

Najväčší európski výrobcovia automobilov začiatkom tohto mesiaca uviedli, že sa obávajú konkurenčnej hrozby, ktorú predstavujú nové čínske spoločnosti, keďže automobilový priemysel prechádza na výrazné zastúpenie elektrických vozidiel. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Elektromobilový priemysel sa zdá byť budúcnosťou automobilového priemyslu, takže boj o podiel na trhu sa bude pravdepodobne zintenzívňovať. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Akcie spoločnosti Xpeng (XPEV.US) pokračujú v rastovom trende - potenciálna tanierová formácia však bola po veľkom júlovom raste spochybnená druhým nižším vrcholom. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť