Hlavné body a závery stretnutia Biden - Si 🗽

18:17 17. novembra 2023

Návšteva Si Ťin-pchinga v USA, ktorá vyvrcholila stretnutím s Joeom Bidenom a americkými podnikateľskými lídrami, bola prijatá pozitívne. Obe krajiny označili samit Biden - Si za konštruktívny, ale celkový tón zostáva nejednoznačný. Hlavné otázky zostali nevyriešené, hoci Biden informoval o veľmi konštruktívnych a úprimných rozhovoroch, ktoré by mohli položiť základy pre ďalšie zlepšenie vzťahov. Aj čínska diplomacia pozitívne komentovala závery rozhovorov a výzvy prijaté zo strany budovania dohody a kontroly eskalácie.

Najdôležitejšie body stretnutia Biden - Si

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Ani jedna strana nevidí záujem a nechce eskalovať rivalitu do konfliktu alebo konfrontácie. Návrat k naratívu studenej vojny by nebol prospešný ani pre Čínu, ani pre USA
  • Boli obnovené otvorené linky vojenskej komunikácie, ako aj priama linka medzi lídrami. Vedúci predstavitelia zdôraznili, že si uvedomujú riziká oddelenia americkej a čínskej ekonomiky a nechcú to dopustiť
  • Podľa BBC mal Si označiť otázku Taiwanu za najnebezpečnejšiu a najrizikovejšiu. USA napriek tlaku čínskych diplomatov nemajú v úmysle zastaviť ďalšie dodávky zbraní na Taiwan 
  • Spojené štáty sa postavili na stranu mieru v Taiwanskej úžine, ale administratíva uviedla, že nezastaví dodávky zbraní na Taiwan napriek požiadavkám Číny. USA vraj tlačia na Čínu (hlavného dovozcu iránskej ropy), aby zvýšila tlak na Irán s cieľom zmierniť náladu na Blízkom východe 
  • Obe krajiny začnú spoločné rozhovory o bezpečnosti a rozvoji technológií - predovšetkým umelej inteligencie. Si tlmočil, že vývozné sankcie zo strany USA boli zamerané na záujem a rozvoj čínskych technológií. Vyzval na ich zrušenie. Napriek tomu je pravdepodobné, že budú zachované. Biden zdôraznil ich význam zo strany národnej bezpečnosti a spomenul len, že ďalšie nebudú zavedené "bez nutnosti".
  • Americký prezident pripomenul porušovanie ľudských práv v Číne a označil Si za diktátora, čo vyvolalo prvotné pobúrenie zo strany čínskej diplomacie. Podľa pozorovateľov tento názor, ktorý Biden neskôr zopakoval, keď sa ho pýtali, prečo použil takéto slová, nezmazal celkový pozitívny obraz z celkového stretnutia medzi lídrami, ktorí sa zamerali na obnovenie komunikácie
  • Si tlmočil, že "chce zlepšiť vzťahy s USA", a oslovil investorov s tým, že Čína na nich čaká ako na svojich priateľov. Republikáni vyjadrili obavy, že Bidenov a demokratov postoj bol príliš mäkký, čo umožnilo USA "nevyužiť" moment slabosti čínskej ekonomiky
  • Čínsky líder sa stretol s generálnymi riaditeľmi veľkých amerických spoločností, aby diskutovali o investičnom prostredí. V posledných mesiacoch americkí podnikatelia uvádzali regulačnú neistotu a nestabilitu v Číne ako jeden z významných rizikových faktorov.

Závery
Po mesiacoch rastúcich globálnych obáv z obnovenia nebezpečných pretekov v zbrojení, ktoré by sa mohli vymknúť spod kontroly, je hlavným pozitívom stretnutia Biden - Si opätovné otvorenie kanálov priamej vojenskej aj diplomatickej komunikácie medzi krajinami a jej lídrami. Tým sa potenciálne znížilo riziko eskalácie a vojenských incidentov, hoci niektorí analytici zdôrazňujú, že USA môžu novú situáciu využiť na zvýšenie svojej "bezrizikovej" prítomnosti v okolí Číny. Si naznačil, že USA sa začínajú pozerať na vzťahy s Čínou cez prizmu "zrýchľujúcich sa globálnych transformácií, aké sme nezažili za celé storočie", čo možno považovať za signál, že Čína vedie budovanie alternatívneho svetového systému k USA alebo chce dosiahnuť vyššie postavenie v súčasnom systéme.

Roztápanie vzťahov medzi USA a Čínou?
Neschopnosť USA dohodnúť sa na zastavení dodávok zbraní na Taiwan a zachovaní high-tech sankcií kladie otáznik nad tým, či Bidenovo stretnutie so Siom skutočne poskytne reálnu priečku na deeskaláciu napätia v súvislosti s budúcoročnými voľbami na Taiwane. Aj Bidenova charakteristika Siho ako diktátora by sa mohla interpretovať ako dôkaz, že Američania nemajú v úmysle zmeniť naratív a budú naďalej kvalifikovať Čínu do "autokratického" tábora, čím sa polarizuje s "anglosaským" blokom. Napriek tomu komunikácia z oboch diplomatických táborov naznačuje akési "rozmrazenie" vo vzťahoch medzi oboma mocnosťami. V dohľadnej budúcnosti však netreba dúfať v prelom, pokiaľ ide o vývozné obmedzenia. Spojené štáty si zabezpečujú svoje výhody na úrovni nových technológií. Investičné prostredie možno vnímať ako o niečo priaznivejšie po tom, ako sa obaja lídri zaviazali dodržiavať zásady zdravej konkurencie. Čína, ktorej hospodárstvo začína vážne pokulhávať, sa zdá byť "zúfalá", pokiaľ ide o hľadanie injekcií zahraničného kapitálu do domáceho trhu, a možno je ochotná veľkorysejšie "podporovať" americké spoločnosti, aby sa vrátili podnikať do pevninskej Číny.

Eryk Szmyd, XTB


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk