Shopify po upgradu od Deutsche Bank prudce roste

19:30 23. januára 2023

Akcie Shopify (SHOP.US) na začátku týdne vzrostly o více než 6 % poté, co analytici Deutsche Bank zvýšili doporučení pro e-commerce společnost na "koupit" z "držet" a zvýšili cílovou cenu akcií na 50 USD ze 40 USD s odkazem na rostoucí zájem značek, což by mohlo vést k 20,0% rally.

  • "Mnoho předních značek se nyní aktivně snaží přejít nebo je v procesu přechodu ze starších/konkurenčních řešení a podotýkáme, že to je v ostrém kontrastu s našimi rozhovory v posledních 12 měsících, které neustále zdůrazňovaly zpomalující se tempo migrace," napsal analytik Bhavin Shah.
  • Investoři budou moci posoudit nedávné výsledky společnosti 15. února, kdy budou zveřejněny výsledky za 4. čtvrtletí.

Růst tržeb společnosti Shopify se v roce 2022 výrazně zpomalil podobně jako u jiných pandemických miláčků. Přesto společnost zaznamenala ve 3. čtvrtletí 2022 více než 21% růst tržeb, což je s ohledem na obtížné makroekonomické prostředí optimistické znamení. Také díky nedávnému výprodeji jsou očekávání trhu rozumnější. Podle zprávy společnosti eMarketer se očekává, že růst maloobchodních tržeb e-commerce se bude v příštích letech pohybovat mezi 8 a 10 %. Jiná zpráva společnosti eMarketer ukázala, že Shopify si do roku 2021 nárokuje 10,3 % tržeb z elektronického obchodování v USA, což je druhé místo za Amazonem se 41 %. Zdroj: The Motley Fool/ YCharts

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Akcie společnosti Shopify (SHOP.US) zahájily dnešní seanci růstem a blíží se k horní hranici konsolidačního pásma na úrovni 45,60 USD. Nedávno také střednědobý 50denní SMA (zelená linie) překročil dlouhodobý 200denní SMA (červená linie). Vytvořil se tak býčí "zlatý kříž", který může občas předcházet pohybu vzhůru. Pokud dojde k proražení směrem vzhůru, může dojít k urychlení pohybu vzhůru směrem k rezistenci na úrovni 59,80 USD, která se shoduje s 23,65 Fibonacciho retracementem masivní korekce směrem dolů zahájené v listopadu 2021. Na druhou stranu, pokud se prodejcům podaří zastavit růst, může být zahájen další impuls směrem dolů ke spodní hranici konsolidace na úrovni 24,00 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť