Použitie automatických obchodných systémov (AOS) a ďalšie unikátne nástroje MT4

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 2 minute(s)
Jednou z veľkých výhod platformy MetaTrader 4 je, že nie ste obmedzení počtom nástrojov technickej analýzy, ktoré sú k dispozícii vo východiskovej verzii platformy. To všetko vďaka MQL komunite a online diskusnému fóru, ktoré ponúkajú mnohé bezplatné či platené nástroje technickej analýzy.

MT4 už nie je k dispozícii pre novovytvorené účty

Upozorňujeme, že XTB už neumožňuje pre novovytvorené účty používať platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pre nové účty je xStation. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.
Objavte výhody platformy xStation kliknutím sem.

 

-    Obchodná platforma MetaTrader 4 je jednou z najpoužívanejších platforiem na svete.
-    Platforma ponúka veľké množstvo nástrojov technickej analýzy vrátane indikátorov, oscilátorov a mnoho ďalších.
-    Jednou z unikátnych vlastností platformy MetaTrader 4 je rozsiahla komunita, pomocou ktorej si môžete pridávať nové nástroje, ako sú indikátory, skripty a automatické obchodné systémy.

Kde môžem nájsť ďalšie nástroje technickej analýzy?

Jednou z veľkých výhod platformy MetaTrader 4 je, že nie ste obmedzení počtom nástrojov technickej analýzy, ktoré sú k dispozícii vo východiskovej verzii platformy. To všetko vďaka MQL komunite a online diskusnému fóru, ktoré ponúkajú mnohé bezplatné či platené nástroje technickej analýzy. 
Nástroje zdarma môžete získať pomocou nasledujúceho jednoduchého postupu::

1. Po prihlásení do platformy zvoľte záložku Knižnica (Code Base) v dolnej časti platformy. Následne sa zobrazí zoznam mnohých dostupných nástrojov technickej analýzy, ktoré si môžete zdarma pridať do platformy.

MT4 AOS2. Ak chcete zistiť viac informácií o nástrojoch alebo ich stiahnuť, postačí dvakrát kliknúť na zvolený nástroj. Tým sa otvorí nová webová stránka, kde nájdete všetky podstatné informácie o nástroji a stiahnutí.

MT4 AOS

K plateným nástrojom technickej analýzy je možné pristúpiť nasledujúcim spôsobom:
1.    Po prihlásení do platformy MetaTrader 4 vyberte záložku Tržnica (Market) v spodnej časti platformy. Po zvolení tejto časti uvidíte zoznam dostupných platených nástrojov technickej analýzy, pričom aj tu nájdete také, ktoré sú zdarma.

MT4 AOS2. Pre viac informácií alebo stiahnutie daného nástroja pokračujte dvojitým kliknutím na zvolený nástroj. Tým sa otvorí nová webová stránka, kde nájdete všetky dôležité informácie vrátane demo verzie alebo možnosti nákupu tohto nástroja.

MT4 AOS

Pridanie a použitie nových technických nástrojov
Potom, ako ste si vybrali tieto dodatočné nástroje, ďalším krokom je samotné pridanie do platformy. 
Kým budete môcť začať používať dodatočné nástroje, je potrebné ich najskôr uložiť do správnej zložky. V platforme klikneme na menu Súbor (File) a vyberieme možnosť Open Data Folder a ďalej MQL4.
Následne je dôležité, či sa jedná o technický indikátor, skript alebo automatický obchodný systém. Ak ide o technický indikátor, uložíme tento súbor zložky Indicators, ak ide o skripty, uložíme ich do zložky Scripts a v prípade, že ide o automatické obchodné systémy, uložíme tieto súbory do zložky Experts.

MT4 AOSPo uložení dodatočného nástroja ho nájdete v obchodnej platforme v okne Navigátor (Navigator). Toto okno si môžete zobraziť buď klávesovou skratkou Ctrl + N, alebo tak, že si kliknete na menu Zobraziť (View) a vyberiete možnosť Navigátor (Navigator). Po otvorení tohto okna si už môžete vyhľadať nástroj buď v skriptoch, indikátoroch, alebo stratégiách.

MT4 AOSNapokon je potrebné daný nástroj aktivovať priamo v platforme. Stačí naň kliknúť, podržať a jednoducho ho pretiahnuť do grafu, ktorý chcete analyzovať. Po pretiahnutí sa objaví nové okno, kde si môžete nastaviť jednotlivé parametre a potvrdením cez tlačidlo OK nástroj aktivovať. Váš nástroj je teraz aktívny. Ak si nie ste istí, či je nástroj automatického obchodného systému funkčný, môžete sa uistiť obrázkom s úsmevom, ktorý je umiestnený v hornom rohu okna grafu. 

MT4 AOS

MQL4 Komunita

Táto komunita je prístupná na webové adrese www.mql4.com. Základom tohto fóra je to, že obchodníci môžu zdieľať a sťahovať si ďalšie technické indikátory, skripty, automatické obchodné systémy a obchodné signály. Taktiež je k dispozícii bohaté diskusné fórum pre zdieľanie rôznych informácií.

MT4 AOS

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk