Diverzifikácia portfólia – ako diverzifikovať obchodné portfólio?

Čas čítania: 7 minute(s)
Každý investor už v určitej fáze svojej investičnej kariéry určite počul o diverzifikácii portfólia. Považuje sa za absolútne nevyhnutnú súčasť stratégií inštitucionálnych investorov. Dôležitosť diverzifikácie medzi retailovými investormi však býva často prehliadaná. Mnohí sa pravdepodobne pýtajú, čo znamená diverzifikácia a ako diverzifikovať svoje portfólio. V tomto článku sa pokúsime odpovedať na tieto otázky.

Pozrite si naše video, v ktorom Vám stručne a jasne predstavíme problematiku diverzifikácie:


Význam diverzifikácie

Myšlienka diverzifikácie portfólia je skutočne intuitívna. Ide o otvorenie viacerých pozícií s cieľom znížiť celkové riziko portfólia. „Nestavte všetko na jednu kartu,” hovorí staré príslovie. To isté sa dá (a malo by sa) aplikovať aj na investovanie. Keďže všetky investície zahŕňajú riziko, správna diverzifikácia je kľúčová, pretože sa od nej očakáva zníženie celkového rizika obchodného portfólia.

Kľúčové pravidlá diverzifikácie

Pravidlá dverzifikácie

Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako použiť niektoré diverzifikačné stratégie.

  • Počet inštrumentov – Táto myšlienka diverzifikácie je založená na zvyšovaní počtu inštrumentov v obchodnom portfóliu. Investori, ktorí uplatňujú prístup „čím viac akcií vlastním, tým lepšie”, však prehliadajú dôležitú vec.
  • Korelácia – Portfólio možno považovať za diverzifikované, ak je zostavené z negatívne korelovaných aktív (alebo aspoň z aktív, ktoré majú nízku koreláciu). Riziko sa teda môže zmierniť, keď sa ceny určitých aktív pohybujú rôznymi smermi.
  • Sektorová diverzifikácia – Diverzifikované portfólio by malo mať expozíciu voči mnohým odvetviam. To znamená, že akciové portfólio by malo byť zmesou spoločností z rôznych odvetví hospodárstva.
  • Geografická diverzifikácia – Očakáva sa, že diverzifikácia investičného portfólia v rôznych geografických oblastiach tiež zníži celkové riziko.
  • Viacero aktív – Napokon, investori, ktorí chcú vytvoriť vyvážené portfólio, by sa určite mali oboznámiť s rôznymi druhmi aktív. Takáto stratégia môže zahŕňať akcie, dlhopisy, komodity, vzácne kovy, hotovosť a nehnuteľnosti. Starostlivo zvolené portfólio s viacerými aktívami by malo diverzifikovať riziko, a tak chrániť majetok pred volatilitou a výkyvmi na trhu.

 

Nízka korelácia

Uvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.
Nízka korelácia významne prispieva k zníženiu rizika v porovnaní s portfóliami, ktoré obsahujú aktíva s vyššou mierou korelácie. Preto by pre investorov s averziou k riziku mali mať veľký význam diverzifikované investície s nízkou alebo negatívnou koreláciou. Zdroj: Columbia Management Investment Advisers (prostredníctvom yieldstreet.com)

Ako diverzifikovať svoje portfólio prostredníctvom CFD

Pre akciových investorov, ktorí chcú zostaviť diverzifikované portfólio, môžu byť užitočné najmä dva typy inštrumentov – CFD a ETF.

CFD sú finančné deriváty, ktoré umožňujú obchodníkom využiť pohyb cien smerom nahor (dlhé pozície) alebo smerom nadol (krátke pozície) v prípade podkladových finančných inštrumentov. Z tohto dôvodu je možné hedgeovať (otvoriť protichodné obchody) pozície, ak investor predpokladá, že by mohlo dôjsť k niektorým prudkým výkyvom na trhu. Otvorením opačnej pozície (napr. na začiatku obchodník vlastní 1000 akcií spoločnosti XYZ a potom v rámci transakcie CFD predá 1000 akcií spoločnosti XYZ) sa pozícia neutralizuje.

Viac informácií o shortovaní (alebo predaji nakrátko) sa dozviete v našom článku s názvom Predaj nakrátko – Čo je to obchodovanie nakrátko?

Obchodná platforma XTB poskytuje prístup k širokej škále finančných inštrumentov vrátane kontraktov na vyrovnanie rozdielu (CFD), ako sú napríklad GOLD, SILVER, OIL alebo akciové indexy – okrem iného DE30, US500, US30. CFD vám môžu pomôcť diverzifikovať vaše obchodné portfólio.

 

xStation5 - sledovanie trhu

Uvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja. Zdroj: xStation5

Pozrime sa na jeden z najpopulárnejších trhov, na trh so zlatom. CFD využívajú mechanizmus finančnej páky, čo znamená, že investori môžu získať väčšiu trhovú expozíciu s použitím relatívne malého vkladu. CFD sú však spojené aj s vyšším rizikom, keďže obchodovanie s pákovým efektom môže potenciálne zväčšiť buď zisky, alebo straty. Viac sa o tom dozviete z nášho článku venovaného finančnej páke

1 lot kontraktu GOLD sa rovná 100 uncí. Treba však zdôrazniť, že CFD umožňujú obchodovanie s mikrolotmi, takže obchodníci si môžu ľahko prispôsobiť veľkosť svojej pozície. Ak chce napríklad obchodník otvoriť long pozíciu na zlato, môže si vybrať objem, ktorý si môže dovoliť (napr. 0,10 lotu). Okrem toho obchodníci nemusia vlastniť veľké sumy peňazí, keďže pákový efekt v tomto prípade dosahuje hodnotu až 1:20.

 

xStation5 - zlato

Uvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja. Zdroj: xStation5

Obchodovanie ostatných CFD inštrumentov prebieha podobným spôsobom. Pokiaľ ide o indexy, tietoCFD odrážajú najväčšie akciové benchmarky z hlavných búrz. Napríklad US500 sleduje výkonnosť 500 najväčších amerických akcií kótovaných na organizovanom trhu – index S&P 500. Aj v tomto prípade dosahuje pákový efekt hodnotu 1:20 a minimálna veľkosť pozície, ktorú môžu obchodníci otvoriť, je 0,01 lotu. Ak sa s konceptom obchodovania indexov zoznamujete prvýkrát, odporúčame vám náš článok s názvom Obchodovanie indexov.

 

xStation5 - US500

Uvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja. Zdroj: xStation5

Na druhej strane, fondy obchodované na burze (ETF) by mohli byť zaujímavým riešením pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť expozíciu na rôznych trhoch. Namiesto nákupu viacerých akcií možno diverzifikovať riziko nákupom ETF zameraného na konkrétny sektor na finančných trhoch (napr. energetika, financie, drahé kovy atď.). Existujú ETF sledujúce hlavné akciové indexy, dlhopisy, trhy so vzácnymi kovmi a inými komoditami - škála týchto nástrojov je veľmi široká. Preto sa ETF aj CFD stali obľúbeným riešením medzi mnohými obchodníkmi. Treba priznať, že diverzifikácia rizika sa v súčasnosti stala pre retailových obchodníkov ľahko dostupnou.

Diverzifikácia portfólia prostredníctvom komodít

Diverzifikačné vlastnosti, ktorými sa investori snažia vyvážiť svoju expozíciu voči akciám a dlhopisom, možno získať investovaním do komodít. Keďže trhy sa v posledných rokoch výrazne prepojili, komodity sa môžu ukázať ako chýbajúci kúsok skladačky portfólia.

Obchodníci majú možnosť diverzifikovať investovanie obchodovaním s komoditami prostredníctvom obchodnej platformy XTB. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

  • Obchodovanie komodít prostredníctvom CFD – poľnohospodárske komodity (napr. kukurica, sója), energetické komodity (napr. ropa, zemný plyn), priemyselné kovy (napr. meď, hliník), vzácne kovy (napr. zlato, striebro) a mnohé ďalšie. Tu by sme vám veľmi radi odporučili náš článok s názvom Obchodovanie zlata – Ako začať obchodovať zlato online?
  • Obchodovanie komodít prostredníctvom ETF – rôzne ETF umožňujú investorom získať expozíciu voči niektorým komoditám, napr. zlatu, striebru, priemyselným kovom alebo zemnému plynu. Fondy obchodované na burze môžu byť skvelým spôsobom diverzifikácie rizika v čase rastúcich inflačných očakávaní v roku 2021.

Akademický výskum a profesionálni investori zistili, že korelácie medzi jednotlivými triedami aktív v posledných rokoch prudko vzrástli. Komodity sa pritom v porovnaní s akciami a dlhopismi vyznačujú odlišnými rizikovými faktormi, preto by sa mali brať do úvahy pri zostavovaní diverzifikovaného obchodného portfólia. Komodity totiž poskytujú prirodzené zabezpečenie proti stratám pri investícii do akcií a dlhopisov v období vyššej inflácie. Inflačné očakávania v súčasnosti prudko rastú, čo môže súvisieť s prudkým rastom cien komodít, opätovným otvorením veľkých ekonomík a odloženým dopytom, ale aj obrovskými fiškálnymi a menovými stimulmi.

 

Zmeny cien ropy

Uvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.
Zmeny cien ropy preukázali pozitívnu a významnú koreláciu s inflačnými očakávaniami. Zdroj: Zdroj: Yardeni Research (yardeni.com)

 

Ceny priemyselných komodít

Uvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.
Inflačné očakávania ovplyvňujú aj ceny priemyselných komodít. Zdroj: Zdroj: Yardeni Research (yardeni.com)

Okrem toho sa investori môžu usilovať aj o nepriamu expozíciu voči cenám komodít. Ďalším spôsobom, ako vytvoriť diverzifikované portfólio, je investovanie do akcií, ktorých ceny sú silne závislé od určitých komodít. Ako príklad možno uviesť spoločnosti ťažiace meď, ktoré sú závislé od medi, čo znamená, že ich akcie sú pozitívne a výrazne korelované s cenami medi. Rovnakú schému možno uplatniť aj na iné komodity (napr. ťažiarov zlata alebo producentov ropy). Treba zdôrazniť, že takéto riešenie môže mať oproti priamym investíciám do komodít významnú výhodu, keďže niektoré spoločnosti môžu vyplácať aj dividendy. Kľúčovým aspektom investovania do dividendových akcii sme sa venovali v našom článku s názvom Investovanie do dividendových akcií.

 

xStation5 - ETF skenner

Uvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.
Pri hľadaní ETF založených na komoditách vám môže pomôcť náš skener ETF. Zdroj: xStation 5

 

 

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.
Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov.
Spoločnosť X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie klienta, najmä za získanie alebo predaj finančných nástrojov, vykonané na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú v nich uvedené, tieto informácie nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk