Investovanie do akcií – čo je obchodovanie s akciami?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 7 minute(s)
Investovanie do akcií sa v roku 2020 stalo populárnym po krachu na burze kvôli pandémii Covid-19. Nemalo by to byť prekvapením – žijeme v prostredí nízkych úrokových sadzieb, keďže hlavné centrálne banky uvoľnili svoju menovú politiku. Znamená to, že sporenie peňazí prostredníctvom bezpečných nástrojov (napr. sporiacich účtov alebo štátnych dlhopisov) sa stalo mimoriadne náročným alebo v mnohých prípadoch nemožným. Okrem toho, špičkové svetové brokerské spoločnosti umožnili jednoduché, pohodlné a lacné obchodovanie akcií. Mnohí budúci investori sa pravdepodobne pýtajú – čo je to akciový trh, čo je to obchodovanie akcií a napokon, ako investovať do akcií? Týchto otázok sa dotkneme v tomto článku.

Akcie ako finančné inštrumenty

Začnime vysvetlením pojmu akcie, ktorý je nevyhnutný pred uskutočnením akejkoľvek investície na burze. Akcie (tiež známe ako cenné papiere) predstavujú vlastníctvo časti podniku. Existuje aj pojem vlastnícky podiel, ktorý sa teoreticky v porovnaní s akciami mierne líši. Vlastnícke podiely môžu označovať rôzne druhy investícií, napr. podielové fondy, ETF alebo súkromné firmy. Na druhej strane, akcie sa vzťahujú výlučne na cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov. Pojmy akcie, cenné papiere a vlastnícke podiely sa však v každodenných situáciách používajú zameniteľne. 

Keďže spoločnosti vydávajú akcie s cieľom získať finančné prostriedky na prevádzku svojich podnikov, akcionári majú nárok na dividendy a hlasovacie práva, keďže investori technicky vlastnia časť spoločnosti (táto časť závisí od ich podielu). Kľúčom k pochopeniu fungovania globálneho akciového trhu je stráviť celú myšlienku obchodovania – ako je možné, že človek môže získať časť spoločnosti? Odpoveď je naozaj jednoduchá – investovať do akcií môžu investori z celého sveta (inštitucionálni aj retailoví), pretože verejne obchodované spoločnosti sú kótované na akciovej burze (známej aj ako burza cenných papierov alebo akciový trh). 

Akciový trhČo je to akciový trh?

Ako už bolo uvedené vyššie, spoločnosti môžu byť kótované na burze cenných papierov. Proces, v rámci ktorého sa spoločnosť stáva verejne obchodovateľnou, sa nazýva prvotná verejná ponuka (IPO). Keď sa firma stane verejnou, jej akcie sa môžu kupovať a predávať na sekundárnom trhu, konkrétne na burze cenných papierov. Burza cenných papierov teda funguje ako sprostredkovateľ – je to centralizované miesto, kde kupujúci a predávajúci uzatvárajú transakcie. Tradične bola burza fyzickým miestom, ale v dôsledku technologického pokroku sa veľmi zmenila a v súčasnosti môže byť burza aj elektronická. 

Cena akcie môže klesať alebo stúpať – kolísanie ceny akcie je spôsobené zmenami v ponuke a dopyte po akcii. Vo všeobecnosti platí, že ak spoločnosť úspešne podniká a má sľubné perspektívy, cena jej akcií by mala rásť. Základná situácia firmy je absolútne rozhodujúca, preto sa investori zameriavajú na finančné výsledky a reagujú na správy o zisku. Existujú však aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú ceny akcií, napríklad makroekonomické údaje z kľúčových ekonomík, úroveň úrokových sadzieb alebo nálada na trhu, ktorá sa odráža v kľúčových burzových správach. Skúsení investori a analytici sa neustále snažia identifikovať najlepšie akcie, do ktorých by sa dalo investovať. V dôsledku toho možno predpokladať, že v dlhodobom horizonte ceny akcií odrážajú všetky informácie – táto myšlienka je známa ako hypotéza efektívneho trhu (EMH). Výskumné oddelenie XTB denne pripravuje analýzy a komentáre k aktuálnemu dianiu na miestnom aj globálnom akciovom trhu. Naši analytici pripravili zoznam 10 zaujímavých akcií na rok 2021.

Kapitalizácia akcií Zdroj: howmuch.net

Ako nakupovať akcie?

Aj keď sme sa dotkli fungovania akciového trhu, možno vás stále zaujíma – ako nakupovať akcie? Na to, aby budúci investor získal prístup na burzu, si musí otvoriť obchodný účet. V minulosti investori potrebovali na nákup alebo predaj cenných papierov priamu pomoc brokera, napríklad prostredníctvom telefónu. V posledných rokoch sa však toto odvetvie veľmi zmenilo a špičkové brokerské spoločnosti vytvorili ľahko použiteľné obchodné platformy a obchodné aplikácie. V dôsledku toho sa investovanie do akcií stalo ľahko dostupným, keďže ľudia teraz môžu nakupovať akcie len niekoľkými klikmi. 

Napriek tomu sa nezmenila dôležitosť výberu správneho sprostredkovateľa. Najlepší broker by mal nielen umožniť pohodlné a lacné obchodovanie s akciami, ale aj podporovať svojich klientov v oblasti vzdelávania a trhových noviniek. Toto rozhodnutie je pre každého obchodníka veľmi dôležité, preto sme napísali celý článok, ktorý sa tejto problematike podrobne venuje: Ako si vybrať forexového brokera?

Po otvorení a nafundovaní svojho obchodného účtu môžete zrealizovať svoj prvý obchod a sledovať svoje pozície. Odporúčame najskôr zoznámiť sa s obchodnou platformou. Brokeri zvyčajne ponúkajú určité výukové programy, ale zároveň majú brokerské spoločnosti tendenciu upravovať svoje platformy tak, aby boli čoraz intuitívnejšie. Teraz by si každý budúci investor mohol pomyslieť – ako obchodovať s akciami v praxi? Ako si vybrať tie správne spoločnosti? Nižšie si predstavíme niekoľko hlavných pojmov týkajúcich sa investovania do akcií.

Investovanie alebo obchodovanie?

Na začiatku je dôležité pochopiť rozdiel medzi investovaním a obchodovaním. Hoci sa obe slová často používajú zameniteľne, predstavujú dva rôzne prístupy účastníkov trhu.

Investovanie sa zvyčajne spája s dlhodobými investormi, ktorí uplatňujú stratégiu „kúp a drž”(po anglicky „buy and hold”). Ich cieľom je vybrať perspektívne akcie a držať ich niekoľko mesiacov alebo rokov. Táto skupina investorov venuje pozornosť základným ukazovateľom určitých spoločností alebo sektorov. Vo všeobecnosti existujú dva typy investícií – rastové akcie a hodnotové akcie. Prvý prípad predstavujú spoločnosti, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti dosiahnu vysokú úroveň rastu zisku. Keďže ceny ich akcií by potenciálne mohli prekonať trh, investori z toho môžu profitovať. Existujú aj hodnotové akcie, ktoré sa zvyčajne označujú ako dobre zavedené podniky s dobrými základnými údajmi. Takéto spoločnosti často vyplácajú dividendy, ktoré sú ďalším zdrojom príjmu pre investorov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o dividendách, určite by ste si mali prečítať náš článok s názvom Investovanie do dividendových akcií.

Na druhej strane, obchodovanie sa často považuje za krátkodobý prístup. Obchodníci s akciami majú zvyčajne v úmysle využiť rýchle pohyby cien. Môžu napríklad kúpiť určitú akciu pred zverejnením správy o zisku alebo po nečakanom poklese ceny v nádeji, že sa akcie odrazia. Niektorí obchodníci držia svoje pozície menej ako jeden deň, čo sa nazýva intradenné obchodovanie. Obchodníci sú zvyčajne skúsení účastníci trhu, ktorí trávia veľa času monitorovaním trhu a hľadaním trhových neefektívností. Úspešní obchodníci uplatňujú sofistikované stratégie a držia sa svojich pravidiel, napríklad vždy zadávajú stop-loss príkaz. Okrem toho môžu tiež špekulovať, že určité akcie budú klesať, čo sa nazýva shortovanie akcií. Niektorí ľudia, ktorí nazhromaždili dostatočný kapitál a majú dostatočné skúsenosti na akciovom trhu, sa skutočne dokážu obchodovaním s akciami živiť.

Fundamentálna a technická analýza

Existujú dva hlavné prístupy k investovaniu peňazí na akciovom trhu – fundamentálna analýza a technická analýza. Oba koncepty majú svojich verných zástancov, ktorí sa často hádajú. Niektorí sú presvedčení, že fundamentálna analýza je jediným vhodným prístupom, zatiaľ čo iní tvrdia, že technická analýza prináša lepšie výsledky. Ako to však pri takýchto dilemách býva, pravda sa nachádza niekde uprostred. 

Fundamentálna analýza je metóda na posúdenie vnútornej hodnoty akcie. Investori majú tendenciu analyzovať nielen silné a slabé stránky určitej spoločnosti, ale aj celkové hospodárske podmienky. Inštitucionálni a skúsení retailoví investori často vytvárajú zložité modely s cieľom vypočítať cieľovú cenu akcie vzhľadom na vlastné predpoklady o budúcich ziskoch spoločnosti. Vďaka tomu sú schopní overiť, či je akcia v danom čase podhodnotená alebo nadhodnotená. Brokerské spoločnosti pokrývajú veľké množstvo kótovaných spoločností a výskumné oddelenia často zverejňujú svoje správy o prieskume cenných papierov, ktoré môžu byť užitočné najmä pri investovaní do akcií.

Na druhej strane, technická analýza je založená na grafe vytvorenom na základe cenových pohybov. V tomto prípade sa účastníci trhu snažia identifikovať vzory a hľadajú rôzne signály, na základe ktorých by určili, akým smerom sa trh pohybuje. Skúsení investori a obchodníci používajú širokú škálu ukazovateľov a na ich základe prijímajú rozhodnutia o nákupe alebo predaji. Aj keď je technická analýza široká téma, budúci investor nemusí o nej vedieť všetko, aby sa stal úspešným. Existujú určité jednoduché pojmy, ktoré postačujú na to, aby sa obchodník mohol pustiť do obchodovania s akciami, napríklad úrovne podpory a odporu, kĺzavé priemery alebo analýza objemu. Medzi zamestnancami brokerských spoločností sú aj technickí analytici, čo znamená, že obsah výskumu často obsahuje komentáre založené na technickej analýze – aj to by mohlo byť užitočné pri učení sa obchodovania s akciami.

Ktorý prístup je teda lepší? Všeobecne sa hovorí, že obchodníci často uplatňujú technickú analýzu, zatiaľ čo dlhodobí investori sa zameriavajú výlučne na fundamenty. To je správne len do určitej miery. „Technická analýza je všetko, na čom záleží v krátkodobom horizonte, zatiaľ čo fundamentálna analýza je všetko, na čom záleží v dlhodobom horizonte,” povedal raz niekto. Tu je vhodné zdôrazniť, že pohyby cien závisia od mnohých faktorov vrátane celkového sentimentu na akciovom trhu, takže by asi nebolo obzvlášť múdre spoliehať sa len na jednu stratégiu obchodovania s akciami (buď technickú, alebo fundamentálnu analýzu). Uplatňovanie rôznych konceptov sa zdá byť lepším riešením a je bežnou praxou, že fundamentálni analytici využívajú technickú analýzu s cieľom nájsť najlepšie vstupné body. Prívrženci technických analytikov pritom z času na čas venujú pozornosť aj niektorým fundamentom. 

Záver

Investovanie do akcií je dlhá cesta plná učenia, potenciálne veľkých víťazstiev, ale niekedy aj neúspechov. Určite napomáha k budovaniu charakteru, pretože psychológia hrá významnú úlohu pri investovaní do akcií a tiež aj pri krátkodobom obchodovaní s akciami. Treba poznamenať, že budúci investori by sa nemali cítiť znechutení z dôvodu nedostatku vedomostí, pretože ani najväčší investori v histórii na začiatku svojej cesty nevedeli, ako nakupovať akcie. Začať malými krokmi a učiť sa z vlastných chýb pravdepodobne prinesie najlepšie výsledky. Keďže internet je plný zdrojov o obchodovaní s akciami pre začiatočníkov alebo o základoch fundamentálnej analýzy, nákup akcií nebol nikdy jednoduchší. 

 

 

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 
Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. 
Spoločnosť X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie klienta, najmä za získanie alebo predaj finančných nástrojov, vykonané na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú v nich uvedené, tieto informácie nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk