Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup – ako si vybrať?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 7 minute(s)
Výber najlepších akcií na nákup sa môže zdať ako náročná úloha. Príliš často sú mnohé sľubné podniky vysoko ocenené a investori ich považujú za bubliny, zatiaľ čo akcie s nízkym pomerom ceny k zisku alebo vysokým dividendovým výnosom môžu vyzerať atraktívne, ale niekedy aj zlyhávajú. Neexistuje žiadna osvedčená, vždy fungujúca metóda na výber najlepších akcií na investovanie. Ľudia sa však už mnoho rokov snažia vyberať potenciálnych víťazov a v dohľadnej dobe sa to pravdepodobne nezmení. Dokonca aj napriek vzostupu nízkonákladových indexových fondov sa hovorí, že aktívne investovanie prežije, pretože rastúci podiel ETF a indexových fondov na trhu vytvára príležitosti, pokiaľ ide o aktívny výber akcií. V tomto článku sa budeme zaoberať osvedčenými postupmi pre investorov a kľúčovými kritériami z hľadiska skúmania najlepších spoločností na investovanie.

Prečo investovať do akcií?

Začnime myšlienkou investovania – prečo by sa ľudia vôbec mali snažiť investovať? Hoci je investovanie vždy spojené s rizikom, riziko nevlastnenia akcií z dlhodobého hľadiska môže byť ešte väčšie. Len si predstavte, že máte svoje úspory v banke v prostredí nízkych úrokových sadzieb – v mnohých prípadoch je teraz prakticky nemožné zarobiť na úrokoch v banke. Ak by ľudia mali poznať len jednu rovnicu zo sveta financií, pravdepodobne by sa mali oboznámiť so zloženým úročením. Predpokladá reinvestovanie vašich zárobkov, ktoré sa potom tiež úročia. Túto myšlienku možno považovať za tajný vzorec úspešných dlhodobých investorov.

Zložený úrokRast invesíciíUvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.
Investícia 1 200,00 USD (alebo v miestnej mene) ročne sa zdá byť pre väčšinu ľudí realistická. Z historického hľadiska bolo podstupovanie rizika najlepšou stratégiou z hľadiska konečnej miery návratnosti. Zdroj: M. K: The Motley Fool (fool.com)

V našom článku s názvom Investovanie do akcií – čo je obchodovanie s akciami? sme sa snažili vysvetliť niektoré základné pojmy (vrátane: akcie, akciový trh, fundamentálna vs. technická analýza, obchodovanie vs. investovanie). Mohla by to byť užitočná informácia pre začínajúcich investorov a obchodníkov.

Investičné ciele a investičné štýly

Po vysvetlení potenciálu investovania je potrebné zdôrazniť, že investori by mali pred nákupom akcií poznať svoje ciele a investičný štýl. Ujasniť si svoje ciele sa zdá byť oveľa jednoduchšie – ide o dlhodobý rast ceny vášho portfólia, alebo možno máte v úmysle zarábať prostredníctvom dividend? Šetríte si na dôchodok (časový horizont 30/40/50 rokov) alebo je možno vaším cieľom dosiahnuť slušný výnos za desať rokov a potom si kúpiť nové auto alebo dom? Niektorí investori môžu mať časový horizont len 2 roky, čo je tiež v poriadku. Kľúčové je naučiť sa, ako dosiahnuť svoje ciele, ako uplatniť vhodnú stratégiu a zostať konzistentný. Bohužiaľ, mnohí investori majú tendenciu reagovať príliš rýchlo počas trhových krachov, pretože zabúdajú na svoje ciele. Preto je absolútne nevyhnutné položiť si otázku, aké sú vaše investičné ciele. 

Po druhé, odporúčame poznať aj svoj investičný štýl. Pre začínajúcich investorov by mohlo byť ťažké ho určiť – investičný štýl sa pravdepodobne vyvinie na základe skúseností. Bolo by však rozumné spoznať rôzne štýly a pokúsiť sa zistiť, ktorý z nich vám najviac vyhovuje. Boli by ste radšej pasívnym sledovateľom trendov? Možno by ste radšej uplatňovali aktívny štýl riadenia? Máte v úmysle nakupovať akcie až po tom, čo spoločnosti zverejnia solídne zisky? Existuje množstvo otázok, ktoré by si mali investori neustále klásť. Pokiaľ ide o investičné štýly, možno zvážiť nasledujúce hlavné prístupy:

  • Aktívne vs. pasívne riadenie portfólia
  • Rastové vs. hodnotové investovanie
  • Zameranie sa na malé alebo veľké spoločnosti

Å týl investovania do akciíUvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.
Riziko portfólia bude závisieť od investičného štýlu investora. Niektoré stratégie môžu byť rizikovejšie, ale v takýchto prípadoch je aj očakávaná miera výnosnosti vyššia. Zdroj: XTB Research, na základe štýlového boxu spoločnosti Morningstar 

Prieskum – kľúčové kritériá, na ktoré sa treba zamerať

Prejdime k umeniu výberu najlepších akcií na investovanie. V tejto časti sa dotkneme najdôležitejších faktorov, ktoré by mali investori pri investovaní do akcií zohľadniť. 

Kritériá prieskumuSektory, ktorým rozumiete

Na začiatok by bolo dobré investovať do odvetví, ktorým rozumiete a v ktorých sa cítite pohodlne. Zároveň by bolo rozumné vyhnúť sa sektorom, ktoré sa vám zdajú byť úplnou záhadou. Najlepšie spoločnosti na investovanie možno často nájsť v odvetví, ktoré zastupujete. Krátky príklad – inžinier by mohol potenciálne preskúmať niektoré dobré akcie výrobných podnikov, pretože tu má výhodu a toto odvetvie dobre pozná. Mnohí investori majú tiež tendenciu kupovať akcie, ak sa im páči produkt určitej spoločnosti. Ak ste napríklad fanúšikom spoločnosti Apple a vlastníte väčšinu jej produktov (čím rozumiete jej podnikaniu), možno by ste sa mali zaujímať aj o jej akcie? Ako vidíte, skúmanie najlepších akcií sa neobmedzuje len na obrazovku počítača – je to oveľa viac. 

Rast a hodnota

Nie je prekvapením, že za najlepšie akcie na investovanie možno považovať spoločnosti so silnými základnými ukazovateľmi. Investori sa však často ocitnú na križovatke uprostred dilemy hodnotové vs. rastové akcie. Rastové akcie predstavujú spoločnosti, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti dosiahnu vysokú úroveň rastu zisku. Takéto spoločnosti často vykazujú lepšie ako priemerné prírastky zisku. Hodnotové akcie medzitým zvyčajne predstavujú dobre zavedené spoločnosti so silnými základmi a predvídateľnými obchodnými modelmi. Najlepším riešením by mohla byť diverzifikácia a mať vo svojom portfóliu oba typy spoločností. Očakáva sa, že široká expozícia bude v dlhodobom horizonte stále poskytovať slušnú mieru návratnosti, ale celkové riziko sa zníži. Dôležitosť diverzifikácie sme zdôraznili v našom článku Diverzifikácia portfólia – ako diverzifikovať obchodné portfólio.

Valuácia

Valuácia akcií je veľmi široká téma. Je naozaj dôležitá, pretože inštitucionálni investori sa často rozhodujú na základe finančného modelovania. Každý investor by mal byť schopný porozumieť základným ukazovateľom ocenenia akcií, ako sú pomer P / E, P / S, EV / EBITDA a iné. Prístup založený na násobkoch môže byť obzvlášť užitočný, pretože je relatívne jednoduchý na použitie. Je založený na myšlienke, že podobné akcie sa obchodujú za podobné ceny. Metóda pomáha investorom posúdiť, či je spoločnosť v porovnaní s podobnými spoločnosťami podhodnotená alebo nadhodnotená. 

ValuáciaUvedomte si, prosím, že prezentované dáta zobrazujú minulý vývoj a nie sú teda spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja.
Príklad násobkov ocenenia porovnateľných spoločností. Zdroj: Corporate Finance Institute (corporatefinanceinstitute.com)

Retailoví investori sa dokonca môžu pokúsiť vytvoriť základné modely DCF na základe vlastných predpokladov o určitých akciách. Na internete možno ľahko nájsť niekoľko vzorov, ktoré by mali stačiť na osvojenie si tohto remesla. Aj keď sa nemôžete venovať zostavovaniu modelov od základov, môžete využiť správy o akciovom výskume profesionálnych analytikov z investičných bánk alebo maklérskych spoločností. Takéto správy zvyčajne obsahujú cieľovú cenu a príslušné odporúčanie (napr. predať alebo kúpiť). Investori by sa však nemali zameriavať len na cieľovú cenu, pretože tá vychádza z predpokladov analytika. Nič na tom nemení skutočnosť, že analytici majú hlboké znalosti o odvetví, ktoré pokrývajú, čo znamená, že sú schopní poukázať na niektoré kritické faktory (napr. rizikové faktory, príležitosti alebo silné stránky určitej spoločnosti). Čítanie týchto správ a vyvodzovanie vlastných záverov môže byť múdrym krokom. 

Dividendy

Investovanie do dividendových akcií je medzi investormi na celom svete stále obľúbenou stratégiou. Spoločnosti, ktoré sa snažia byť najlepšími dividendovými akciami, sa neustále snažia zvyšovať svoju dividendu na akciu (DPS). Takéto firmy možno spájať aj s pravidelnosťou a spoľahlivou dividendovou politikou – obe vlastnosti dokazujú, že spoločnosť si váži svojich akcionárov. Najlepšie dividendové akcie sa vyznačujú relatívne vysokým dividendovým výnosom, ktorý meria dividendu ako percento z aktuálnej ceny akcie. Treba však mať na pamäti, že dividendový výnos je výsledkom vydelenia ročnej dividendy spoločnosti jej aktuálnou cenou akcie. Preto by neobvyklý výnos mohol naznačovať, že firma prežíva ťažké časy a investori akcie odpredávajú. Ak vás táto téma zaujíma, odporúčame vám náš článok s názvom Investovanie do dividendových akcií

Kvalitatívne faktory

Pri výbere najlepších akcií zohrávajú veľkú úlohu kvalitatívne faktory. Tie sa nemusia nevyhnutne odrážať vo finančných prognózach, pretože je ťažké ich kvantifikovať. Napriek tomu majú obrovský vplyv na perspektívy spoločnosti. Pri hľadaní najlepších akcií na investovanie venujte pozornosť týmto najdôležitejším kvalitatívnym faktorom:

  • Kvalita manažmentu
  • Obchodný model
  • Konkurenčná výhoda
  • Geografická expozícia
  • Politické faktory
  • Značky a iné nehmotné aktíva
  • Spokojnosť zákazníkov s výrobkami spoločnosti

Záver

„Investovanie je jednoduché, ale nie ľahké,” povedal Warren Buffet. Cieľom je kupovať akcie, ktoré sú podhodnotené a majú výrazný potenciál rastu – myšlienka je jednoduchá. Psychologické faktory ju však v skutočnosti sťažujú, pretože investori sa často správajú iracionálne v dôsledku emócií. Nákup najlepších akcií nestačí – nad svojím portfóliom by ste mali nechať prevládnuť logiku, nie emócie. Preto učenie sa behaviorálnych financií odlišuje najúspešnejších investorov od tých dobrých. Na záver treba poznamenať, že niektorým chybám sa nedá vyhnúť, takže ochota poučiť sa z nich je základnou vlastnosťou obchodníkov a investorov. 

 

 


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 
Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. 
Spoločnosť X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie klienta, najmä za získanie alebo predaj finančných nástrojov, vykonané na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú v nich uvedené, tieto informácie nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk