Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 7 minute(s)
Akciové indexy na globálnych finančných trhoch slúžia na viaceré účely. Vo všeobecnosti pomáhajú investorom posúdiť stav trhov a porovnať výnosnosť konkrétnych investícií. Maklérske spoločnosti a burzy ponúkajú aj také finančné inštrumenty, ktoré odrážajú cenové pohyby určitých akciových benchmarkov. Indexy sa tak stávajú kľúčovými nielen vďaka svojej informačnej úlohe, ale aj vďaka svojim investičným účelom. V tomto článku sa pokúsime vysvetliť, čo sú akciové indexy a ako ich využiť pri investovaní na akciovom trhu.

Čo je to burzový index

V prvom rade – čo je to index? Burzový index alebo akciový index je v podstate inštrument, ktorý meria časť akciového trhu. Inými slovami, je to metóda na sledovanie výkonnosti skupiny aktív štandardizovaným spôsobom, keďže index môže kopírovať konkrétny akciový trh, sektor, geografický segment alebo akúkoľvek inú oblasť trhu. Tieto benchmarky sa vyvíjajú transparentným spôsobom a sú stanovené metódy ich konštrukcie. Samozrejme, existujú aj indexy, ktoré sa vzťahujú na dlhopisový trh, komodity alebo úrokové sadzby, napriek tomu sa v tomto článku zameriame výlučne na akciové indexy. 

Konštrukcia sa môže výrazne líšiť, keďže indexy môžu byť založené na rôznych metódach (napr. váženie trhovej kapitalizácie, váženie trhovej kapitalizácie upravené o free-float alebo rovnomerné váženie). Napriek tomu základná myšlienka zostáva rovnaká – burzový index je súbor akcií, ktorý kopíruje cenové pohyby týchto združených cenných papierov.  

Význam indexov

Akciové indexy majú veľký význam pre svetové finančné trhy. Predovšetkým pomáhajú investorom hodnotiť výsledky akciového trhu – denné, týždenné, mesačné atď. Účastníci trhu tak vlastne môžu určiť náladu na trhu a porovnať rôzne akciové trhy. Indexy slúžia aj ako akciové benchmarky, keďže aktívne riadené fondy ich využívajú na porovnávanie výkonnosti fondov. Akciové indexy sa často spájajú s pojmami „indexové obchodovanie” alebo „indexové investovanie”. Oba pojmy v posledných rokoch získali na význame. Vznik indexových fondov a ETF si získal mnoho nadšencov, pretože ide o nízkonákladové riešenie, ktoré poskytuje výhody diverzifikácie. Myšlienku diverzifikácie sme vysvetlili v našom článku s názvom Diverzifikácia portfólia – ako diverzifikovať obchodné portfólio?  Na druhej strane, obchodovanie s indexmi, môže odkazovať na CFD – inštrument, ktorý môže byť užitočný na špekulatívne aj zabezpečovacie účely.  

Hlavné svetové indexy

Po vysvetlení významu akciových indexov a ich dôležitosti pre svetové trhy je teraz čas predstaviť niekoľko hlavných svetových indexov. Ako si viete predstaviť, investori venujú pozornosť najmä indexom z vyspelých ekonomík, pretože tieto benchmarky odrážajú náladu na trhu na hlavných burzách vrátane: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext alebo Shanghai Stock Exchange (SSE). Spoločnosť XTB ponúka širokú škálu CFD na indexy a tieto kontrakty sú pomenované jednoduchým spôsobom, ktorý by mal byť investorom určite známy. Nižšie uvádzame niekoľko najdôležitejších indexov:

  • US30 – kontrakt pre index pozostávajúci z 30 veľkých spoločností kótovaných v Spojených štátoch na NYSE alebo NASDAQ.
  • US500 – kontrakt na index pozostávajúci z 500 najväčších spoločností v Spojených štátoch. Často sa považuje za barometer celkovej výkonnosti akciového trhu. Index je bežným referenčným ukazovateľom, pokiaľ ide o výkonnosť aktívnych portfólií.
  • US100 – kontrakt na index pozostávajúci zo 100 najväčších nefinančných spoločností kótovaných na burze NASDAQ. 
  • UK100 – kontrakt na index pozostávajúci zo 100 spoločností kótovaných na londýnskej burze s najvyššou trhovou kapitalizáciou. 
  • EU50 – kontrakt na index pozostávajúci z 50 najväčších a najlikvidnejších akcií eurozóny. Dominujú v ňom spoločnosti z Francúzska a Nemecka. 
  • JAP225 – kontrakt na index pozostávajúci z 225 veľkých spoločností kótovaných v Japonsku.
  • HKComp – kontrakt na index sledujúci výkonnosť akcií kótovaných na hongkonskej burze.
  • AUS200 – kontrakt na index pozostávajúci z 200 najväčších spoločností kótovaných v Austrálii.

indexy

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. 

Ako obchodovať indexy na CFD 

Po prvé, treba poznamenať, že teoreticky sa index nedá priamo kúpiť ani predať, pretože akciové indexy sú len ukazovatele (benchmarky), ktoré sa pohybujú v závislosti od akcií, ktoré sa v nich nachádzajú. Existuje však mnoho finančných inštrumentov, ktoré odrážajú cenové pohyby hlavných svetových indexov, napr. futures, opcie, ETF, CFD alebo indexové fondy. Preto sa v bežných situáciách často používajú pojmy ako „indexové investovanie” alebo „indexové obchodovanie”.  

Rozdielové zmluvy (CFD) sa bežne používajú na špekulatívne a zabezpečovacie účely. Tieto kontrakty majú mnoho výhod, ako napríklad: vysokú likviditu, nízke vstupné bariéry a nízke transakčné náklady, diverzifikačné účely, široké rozpätie obchodných hodín, možnosť zaujať dlhé alebo krátke pozície s pákovým efektom. Samozrejme, treba mať na pamäti, že CFD sú spojené s vyšším rizikom, keďže obchodovanie s pákovým efektom môže potenciálne znásobiť buď zisky, alebo straty. To však nič nemení na skutočnosti, že predaj nakrátko zavádza väčšiu flexibilitu a umožňuje mnohé užitočné stratégie. Viac informácií o obchodovaní nakrátko sa dozviete z nášho článku s názvom Predaj nakrátko - čo je obchodovanie nakrátko.

V súčasnosti CFD slúžia najmä na špekulatívne účely. Obchodníci môžu jednoducho otvoriť dlhé pozície, aby využili pohyb cien smerom nahor, alebo otvoriť krátke pozície a profitovať z pohybu cien smerom nadol. Využívanie pákového efektu by mohlo potenciálne zosilniť buď zisky, alebo straty. Obchodovanie s indexmi môže byť súčasťou rôznych stratégií – napríklad presvedčenie, že akcie s nízkou kapitalizáciou budú mať lepšiu výkonnosť ako akcie blue chips (potom by obchodníci mali zaujať dlhé pozície na indexe s nízkou kapitalizáciou), alebo predpoklad, že určitá burza sa prepadne napr. z geopolitických dôvodov (potom by obchodníci mali zaujať krátke pozície na indexe z danej krajiny). 

xStation5 - US500

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. 
Platforma xStation 5 spoločnosti XTB vám poskytne všetky dôležité informácie o CFD pre hlavné svetové indexy. Zdroj: xStation5

xStation5 - DE30

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. 
CFD sú pákové inštrumenty, čo znamená, že investori môžu získať trhovú expozíciu s použitím relatívne malého vkladu. Inými slovami, obchodníci nemusia vlastniť veľké sumy peňazí, aby mohli začať investovať. V tomto prípade (DE30 na grafe vyššie) je pákový efekt 1:20, čo znamená, že požadovaná marža predstavuje 5 % hodnoty kontraktu. Napriek tomu treba mať na pamäti, že CFD sú spojené aj s vyšším rizikom, keďže obchodovanie s pákovým efektom môže potenciálne zosilniť buď zisky, alebo straty. Zdroj: xStation5

Okrem špekulatívnych účelov CFD slúžia aj na rôzne hedžingové stratégie. Predstavme si, že investor vlastní niekoľko amerických akcií, ktoré sú súčasťou indexu US500. Hodnota portfólia je približne 20 000 USD. Investor má podozrenie, že sa blíži korekcia trhu (napríklad existuje veľká neistota v súvislosti s pandémiou alebo nejakým geopolitickým konfliktom), napriek tomu nechce tieto akcie predať. Na zabezpečenie portfólia môže investor použiť kontrakt CFD odrážajúci pohyb cien indexu US500 (kľúčovým predpokladom je, že investor vlastní aspoň niekoľko rôznych akcií, ktoré sú pozitívne korelované s akciovým indexom). 

Otvorením krátkej pozície účinne neutralizuje svoju pozíciu. V tomto prípade by investor mohol použiť indexovú kalkulačku na posúdenie veľkosti pozície potrebnej na zabezpečenie portfólia: 0,10 lotu zodpovedá približne 20 000 USD. Teraz, v prípade, že cena akcií z portfólia klesne, investor bude profitovať z krátkej pozície CFD. Spravidla bude akciové portfólio zabezpečené. 

xStation5 - US500 click&trade

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Je tiež potrebné spomenúť, že obchodovanie s CFD zahŕňa rolovanie. Je veľmi dôležité pochopiť, že väčšina CFD na indexy je založená na cenách futures kontraktov. Pre každý trh zvyčajne existuje dlhý zoznam futures kontraktov s rôznymi dátumami expirácie od jedného mesiaca až po mnoho rokov do budúcnosti a najväčší objem je zvyčajne na najbližšom kontrakte. Keď vyprší platnosť aktuálneho aktívneho kontraktu, obchodníci s futures musia otvoriť ďalší futures kontrakt. Obchodníci CFD však nemusia prijímať žiadne opatrenia, pretože rollover (rolovanie) sa uskutočňuje automaticky. Stručne povedané, rollover je technická operácia, ktorá presunie pozíciu obchodníka na ďalší dostupný kontrakt – tento proces je z pohľadu obchodníka bez nákladov a ziskovo neutrálny. Viac informácií o rolloveroch sa určite dozviete z nášho článku s názvom 5 vecí, ktoré musíte vedieť o rolovaní!  

Záver

Ak to zhrnieme, obchodovanie indexov môže byť veľmi užitočným nástrojom, ktorý by investori a obchodníci mali určite poznať. Napriek tomu, že obchodovanie s indexmi by mohlo byť rizikové vzhľadom na pákový mechanizmus, môže byť aj dokonalým riešením na zabezpečenie obchodného portfólia, čím sa znižuje riziko. Preto by sa znalosti o obchodovaní s indexmi mali považovať za základnú vlastnosť každého investora. 

 

 

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 
Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. 
Spoločnosť X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie klienta, najmä za získanie alebo predaj finančných nástrojov, vykonané na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú v nich uvedené, tieto informácie nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk