Obchodovanie uránu – Ako investovať do akcií uránu?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 23 minute(s)
Politika „nulovej uhlíkovej stopy“, energetická kríza a odklon od „špinavej energie“ prispeli k obnovenému záujmu o superúčinnú jadrovú energiu.

Urán je jedným z kľúčových energetických zdrojov na našej planéte a patrí medzi tzv. čisté zdroje energie, ktoré nezanechávajú uhlíkovú stopu, čo tiež dokonale zapadá do celosvetového pro-environmentálneho trendu medzi investormi a inštitúciami. Jadrový sektor sa v súčasnosti podieľa na 11 % celosvetovej výrobe elektrickej energie a na 60 % výrobe čistej energie v príslušnom poradí.

Nedávne veľké pohyby na trhu uránu a nálada vlád najväčších krajín nás vedú k presvedčeniu, že táto surovina môže zažiť skutočnú renesanciu po viac ako desiatich rokoch, keď bola na dne.

ceny uránu XTB ResearchUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: XTB Research

Konzervatívne odhady odbornikov pritom hovoria, že ľudstvo zdvojnásobí svoj dopyt po elektrickej energii do roku 2050. Ide o veľmi konzervatívne odhady, pretože štatistiky ukazujú, že tzv. Mileniáli, teda generácia Y (narodená v 80. a 90. rokoch 20. storočia) a generácia Z (narodené v rokoch 1995 až 2010) strávia v priemere dokonca viac ako 8 hodín denne pred obrazovkami smartfónov a počítačov.

V budúcnosti bude pravdepodobne čoraz viac automatizovaných procesov a za predpokladu technologického pokroku ľudstva sa môže výrazne zvýšiť aj počet používaných robotov.

Všetky tieto faktory naznačujú, že spotreba elektrickej energie ľudstva bude tiež veľmi rýchlo rásť postupným rozširovaním a osvojovaním technológií v rozvojových krajinách, ktoré sa v súčasnosti považujú za zaostalé (Afrika, niektoré krajiny Južnej Ameriky, časti Ázie), kde je rast populácie veľmi dynamický. Obyvatelia týchto krajín budú nakoniec využívať aj pokročilé technológie, internet, roboty a priemyselné závody budú čoraz viac automatizované.

Dôležitým prvkom špekulácií na trhu s uránom a jedným z jeho využití je aj jeho využitie vo vesmírnom sektore ako paliva na pohon rôznych robotov a strojov schopných skúmať neobjavené povrchy iných planét. Do takýchto strojov je možné inštalovať veľmi účinné malé reaktory, ktoré by im poskytovali energiu na mnoho rokov. Zdá sa, že urán je v tomto rozsahu základnou, nenahraditeľnou a najefektívnejšou surovinou a jeho použitie v takýchto strojoch potenciálne odstraňuje vonkajšie problémy so spotrebou energie, ktorým čelia roboty, ktoré v súčasnosti používa NASA. 

vyhliadky a budúcnosť uránu XTB researchZdroj: XTB Research

Existuje mnoho dôvodov pre dlhodobú budúcnosť uránu. V súčasnosti je vo výstavbe viac ako 50 nových reaktorov, a to aj v rozvojových krajinách s rastúcim dopytom po energii. V budúcnosti by počet reaktorov mohol byť dokonca vyšší ako 500.

počet nukleárnych reaktorov XTB Zdroj: XTB Research

Ľudstvo, ktoré sa nechce vzdať technologického rozvoja, bude musieť nakoniec prejsť energetickou transformáciou v rámci ekológie a prijať najúčinnejšie a najbezpečnejšie energetické riešenia. Takéto riešenia poskytujú jadrové elektrárne, v ktorých je urán hlavnou zložkou jadrového paliva.

prognóza kapacity jadrovej výroby XTBZdroj: XTB Research

Stručná história ťažby uránu a bublín na trhu uránu 

História 

Urán ako prírodný oxid sa používal najmenej od roku 79 n. l. na farbenie sklenených výrobkov žltej farby. Takéto uránové sklo s obsahom 1 % oxidu uránu sa našlo v blízkosti Neapola v Taliansku.

Uránové sklo sa koncom 40. rokov minulého storočia dostalo do nemilosti, pretože sa spájalo s vojnou a jadrovými zbraňami. Narastali aj obavy zo zdravotných účinkov rádioaktívneho skla. V súčasnosti to vedecké štúdie vyvrátili a zdá sa, že uránové sklo nemá žiadne škodlivé účinky na ľudské zdravie.

V súčasnosti má uránové sklo zberateľskú hodnotu, najmä stolové sklo z 19. storočia, ktoré môže mať až 25 % prímes uránu.

Urán ako prvok bol uznaný až vďaka chemikovi Martinovi Heinrichovi Klaprothovi. Klaproth tiež zámerne zafarbil sklo uránom, čím odštartoval novú módu uránového skla ako umeleckého predmetu pre domácnosť. V roku 1789 oznámil objav nového prvku a pomenoval ho urán, čím odkazoval na predchádzajúci objav planéty Urán astronómom Williamom Herschelem. Izoláciu uránu v čistej forme uskutočnil Eugène-Melchior Péligot v roku 1841.

Uránium - história od objavu po štiepenie, XTB
Zdroj: XTB Research

Najdôležitejším objavom pre celý jadrový sektor bol objav atómového štiepenia. Vedci si spočiatku neuvedomovali význam tohto objavu.

Rakúska fyzička Lise Meitnerová v spolupráci s Ottom Hahnom pochopila tento jav. Začiatkom 30. rokov 20. storočia fyzici zistili, že ak sa bombardujú atómy neutrónmi, nastane rádioaktívny rozpad. Atómy uvoľnia neutróny a zmenia sa na o niečo ľahšie prvky. Meitnerová, Hahn a Fritz Strassmann začali s vlastnými experimentmi, pri ktorých bombardovali rôzne prvky neutrónmi.

Meitnerová spolu s Ottom Frischom navrhli prirovnať atóm ku kvapke vody, ktorá sa po dopade inej kvapky rozdelí na dve menšie kvapky. Spolu s Frischom urobili výpočty a ukázalo sa, že veľký atóm uránu sa rozdelí na dva menšie atómy: bárium a kryptón, uvoľní aj niekoľko neutrónov a predovšetkým veľa energie. To bol prvý krok k pochopeniu fungovania jadrového štiepenia. Článok na túto tému bol uverejnený v časopise Nature v roku 1939. Aj Otto Hahn a Fritz Strassman sú známi ako objavitelia štiepenia; experimenty sa uskutočnili paralelne.

atómové reaktory Tento objav sa v súčasnosti považuje za míľnik v jadrovej oblasti. Pomocou atómového štiepenia získalo ľudstvo prístup k najsilnejšiemu zdroju energie aký poznáme.

Bubliny na trhu s uránom 

Takmer desať rokov nebol urán medzi investormi populárnou komoditou, ale od roku 2000 sme mali dve špekulatívne bubliny na trhu s uránom, jedna z nich sa vyskytla v rokoch 2005 - 2007. Následný rast uránu bol zastavený haváriou v elektrárni Fukušima a nastala globálna kríza v nukleárnej energií.

Boom cien uránu a ťažobných spoločností v rokoch 2005 až 2007 bol veľmi dynamický. Bezprostrednou príčinou uránovej bubliny bolo zaplavenie bane Cigar Lake v Kanadskom Saskatchewane a zničenie bane Ranger cyklónom. Tieto prírodné katastrofy spôsobil nedostatok tejto suroviny a vyvolali obavy investorov o jej dodávky. Na druhej stran,e baňa Cigar Lake stále obsahuje najväčšie nevyvinuté ložisko vysokokvalitnej uránovej rudy na svete.

Ďalšími faktormi, ktoré vyvolali predchádzajúci býči trh, boli odvážne a rozsiahle jadrové programy Indie a Číny a zároveň obmedzenia zdrojov uránu, ktoré sú k dispozícii na využitie v ozbrojených konfliktoch. 

Rastúci dopyt spolu s vynikajúcimi vyhliadkami jadrového trhu a nedostatkom suroviny spôsobili prudký nárast cien. Investori sa začali obávať nedostatku uránu, čo by mohlo viesť k dopytovému šoku. 

Svetová kríza v rokoch 2007 - 2008 a odliv investorov z rizikových investícií prispeli k prasknutiu špekulatívnej bubliny na trhu s uránom. Po páde trhu sa zdalo, že cena uránu opäť stabilne rastie, má pevné základy a začali vznikať nové ťažobné spoločnosti. 

Koniec býčieho trhu a neúspešná rally cien uránu v roku 2011 však ovplyvnila neočakávaná havária v jadrovej elektrárni Fukušima, ktorá prerušila obnovenú rally cien uránu. Od marca 2011 cena uránu klesla takmer o polovicu a už 10 rokov nedokázala vzrásť. Nálada investorov v sektore uránu bola veľmi negatívna.

Zlyhanie reaktorov v elektrárni Fukušima bolo najvážnejšou jadrovou haváriu od černobyľskej katastrofy. Príčinou havárie bolo masívne zemetrasenie pri pobreží Honsiu v Japonsku. Príčina bola teda vonkajšia a spôsobená prírodnými silami.

Jadrová elektráreň FukuÅ¡ima Nehoda vo Fukušime si nevyžiadala obete, ale WHO s ňou nepriamo spojila dve úmrtia. Bezprostredne po havárii vo Fukušime, dopyt po uráne začal klesať kvôli protestom environmentalistov a ochrancov životného prostredia za postupné odklonenie od uránu.

Treba poznamenať, že práca v jadrových elektrárňach patrí v súčasnosti medzi najbezpečnejšie na svete, bezpečnostné normy sa po Fukušime zvýšili na vysokú úroveň a viac vážnejšie havárie, najmä poruchy v reaktoroch jadrových elektrární, sa už nevyskytujú. Medzitým trh práce v baniach a veterných turbínach si vyžiada každoročne životy mnohých pracovníkov. 

Po katastrofe vo Fukušime Japonsko odstavilo všetky svoje reaktory. Svet tak prišiel o jedného zo svojich strategických zákazníkov jadrovej energie. Japonsko začalo predávať zvyšný uskladnený urán.

Ťažobné spoločnosti a bane neprestali ťažiť v nádeji na krátkodobú vzburu Japonska. To tiež spôsobilo prebytok suroviny na trhu, čo malo za následok ďalší pokles cien.

Japonsko však zostalo voči uránu skeptické a to sa zmenilo len nedávno. Jadrové elektrárne sa v Japonsku od roku 2016 opäť otvárajú a dopyt sa vracia pomalým tempom na úrovne z pred kolapsu v roku 2011.

Pocity voči jadrovej energii boli po havárii vo Fukušime zúfalé. Španielsko v tom čase vyhlásilo, že do roku 2020 zatvorí všetky svoje reaktory, Nemecko do roku 2022 a Belgicko do roku 2024.

V tom istom čase sa začal realizovať program „Megatons to Megawatts”, čo je dohodou medzi USA a Ruskom o nákupe obohateného uránu. Zatiaľ čo Rusko odstránilo časť svojich jadrových zbraní, predalo zvyšný obohatený urán do USA.

Po prasknutí bubliny v roku 2011 a páde cien uránu, prežilo z ťažobných spoločností len niekoľko stoviek. Tie, ktoré prežili dodnes, strávili roky budovaním svojej fundamentálnej hodnoty a teraz sa vracajú späť do priazne investorov. 

Pri pohľade na historický graf cien uránu môžeme konštatovať, že táto komodita je v cyklickom rozmachu a jej cena exponenciálne rastie v podmienkach priaznivých cien. K podobnému záveru dospel aj nájomný geológ Mickey Fulp, ktorý zdôraznil že urán je komodita, ktorá zažíva boom a následne pád, čo znamená, že približne každé desaťročie jeho cena stúpa a potom klesá. V nasledujúcom grafe je uvedený prehľad historických bublín v cene uránu.

história cien uránu, XTBUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: XTB Research

V roku 2021 spotový trh zaznamenal najvyššie objemy od roku 1966 a opatrné strednodobé prognózy pre ceny uránu dosahujú až 60 USD za uncu. Pravidelné niekoľkopercentné nárasty cien akcií spoločností ťažiacich urán a objavenie sa nového fondu na trhu, ktorý nakupuje urán zabezpečený fyzickými dodávkami za akúkoľvek cenu, viedli k odhaleniu „skutočnej ceny uránu”. 

To môže mať potenciál iniciovať rast cien uránu na spotovom trhu a v celom jadrovom sektore.

požiadavky na úžitkový uránZdroj: XTB Research

Výhody, využitie a budúcnosť uránu

Čistý urán je strieborno-biely kov s vysokou hustotou, je tiež jedným z najtvrdších kovov. Je prispôsobivý, tvárny a je elektrickým vodičom (merný odpor 28×10-8 Ω-m; 16-krát väčší ako meď).

Hlavným využitím uránu je použitie izotopu U235 ako štiepneho materiálu v jadrových reaktoroch, ktorý našiel uplatnenie v jadrových elektrárňach a v pohone ponoriek.

Obsah U235 v prírodnom uráne je 0,7 % a to je príliš málo pre mnohé oblasti možnej aplikácie. Vyžaduje si preto dodatočné spracovanie a zvýšenie obsahu izotopov v procese nazývanom obohacovanie.

Vzhľadom na svoju veľmi vysokú hustotu a energetický potenciál je urán ideálnym „vesmírnym” zdrojom energie. Jeden gram uránu má rovnakú energetickú hodnotu ako 1,5 tony uhlia. Vďaka tomu je urán ideálnym vysokokvalitným energetickým palivom pre budúce vesmírne lode a roboty. Až doteraz je urán najkondenzovanejším zdrojom energie, ktorý ľudstvo využíva.

Ďaľšie využitia Uránu:

  • Kovový urán sa vďaka svojmu vysokému hmotnostnému číslu používa ako štít vo vysokoenergetických röntgenových generátoroch.
  • Urán 238 ako izotop s veľmi dlhou dobou rozpadu (4 468 × 109 rokov) sa používa na určovanie veku hornín. 
  • Urán (prakticky ochudobnený urán) ako kov s veľmi vysokou hustotou sa používa ako jadro protitankových podkaliberných striel.
  • Urán sa používa aj vo fotografii a chemickej analýze.
  • Ako hlavná zložka energeticky najúčinnejších a najmodernejších jadrových palív (v kombinácii napr. s tóriom alebo plutóniom).

sila atómuZdroj: XTB Research

Španielsko odložilo odstavenie svojich reaktorov na rok 2030 a podobne aj Francúzsko, ktoré malo zatvoriť 14 reaktorov v roku 2025, presunulo zatvorenie na rok 2035. Podobné hlasy zaznievajú aj z Mexika, Ruska a USA.

Ukazuje sa, že reaktory s predpokladanou životnosťou 40 rokov môžu fungovať až 60 rokov rokov a hovorí sa o predĺžení životnosti niektorých až na 100 rokov. To môže predstavovať potenciálny dodatočný dopyt po uráne, ktorý doteraz nebol zahrnutý do žiadnych výpočtov a analýz.

Klimatická neutralita a čistá energia dominujú v rozvojových plánoch európskych Únie a USA. Dosiahnuť tieto ciele len pomocou obnoviteľných zdrojov energie bude prakticky nemožné. Obnoviteľné zdroje energie sú tiež závislé od nestabilných vonkajších faktorov, ako je počasie alebo podmienok slnka a vietoru. Jadrové elektrárne sú pritom závislé takmer výlučne od dodávok uránu ako hlavnej palivovej zložky.

Vysoká hustota energie uránuZdroj: XTB Research

Podľa analýz môžu byť obnoviteľné zdroje energie aj neefektívne, často vyrábajú len 30 alebo 40 percent ich očakávaného výkonu. Vo svete, kde dopyt po energii rastie exponenciálne a ľudstvo čelí energetickej kríze a kríze zdrojov, obnoviteľné zdroje sa môžu ukázať ako nedostatočné a neúčinné aj z dlhodobého hľadiska.

Urán: ponuka a dopytUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: XTB Research

Na jadrovú energiu vsádza aj Ďaleký východ. Čína plánuje do roku 2060 zvýšiť výrobu jadrovej energie o 382 %. To znamená, že sa má postaviť takmer 200 nových jadrových reaktorov. India a Kórea majú tiež záujem o rozvoj jadrovej energie. Čína a India majú viac ako 2,5 miliardy obyvateľov, takže potenciál dopytu na týchto trhoch je naozaj veľmi vysoký. Globálny dopyt po jadrovej energii a zásobách uránu rýchlo rastie.

Ponuka a dopyt po uráne vo svete Zdroj? XTB Research

Hoci ťažba uránu je celosvetovou činnosťou, väčšinu z nej zabezpečuje len niekoľko spoločností. Na 10 najväčších spoločností zaoberajúcich sa ťažbou uránu pripadá 85 % celosvetovej ročnej produkcie uránu v roku 2020. Dopyt po tomto uráne je globálny a pochádza z reaktorov na celom svete.

Top 10 krajín s najväčšou spotrebou uránu:

USA - 93, Francúzsko - 56 Čína - 50 Rusko - 38, Japonsko - 33 Južná Kórea -24 India - 23 Kanada -19,
Spojené kráľovstvo -15, Ukrajina - 15 (počet prevádzkovaných reaktorov).

Zdroj: Statista, máj 2021

Keďže krajiny na celom svete sa snažia o dekarbonizáciu, úloha uránu pri výrobe čistej energie bude rásť.

Súčasná trhová kapitalizácia celého jadrového sektora je menej ako 40 miliárd USD, čo je stále menej ako je kombinovaná kapitalizácia GME.US a AMC.US, stále menej ako 1/20 trhu trhovej kapitalizácie akcií TSLA.US.

To môže naznačovať, že jadrový sektor je stále podhodnotený. Spoločnosti z uránového sektora a cena komodity majú silný potenciál rastu a môžu priťahovať čoraz viac investorov v budúcnosti.

V súvislosti s palivovou technológiou (využívajúcou tórium a plutónium) a malých modulárnych reaktoroch (SMR) sa objavuje veľa fám.

V USA sú tieto reaktory úplne legálne a americký demonštračný projekt Advanced Reactor Demostration Program mal pomôcť získať licenciu a postaviť dva prototypy SMR v priebehu roku 2020, pričom vláda na ne vyčlenila až 4 miliardy USD. Aj Čína vyhlásila záujem o túto technológiu a v júli 2021 dokonca postavila vôbec prvý SMR.

Takéto reaktory tiež šetria čas potrebný na výstavbu jedného veľkého reaktora. Pozitívne prijatie tejto technológie americkou a čínskou vládou by mohlo znamenať rastúci dopyt po SMR v nasledujúcich rokoch.

Jadrová technológia je v porovnaní s inými zdrojmi energie aj nízkonákladová. Najväčšie náklady tvorí výstavba jadrovej elektrárne. Je tu aj otázka hľadania kvalifikovaných inžinierov a špecializovaných fyzikov, čo môže byť potenciálny problém pri celosvetovej distribúcii jadrovej technológie do menej rozvinutých krajín.

Cena uránu v porovnaní s inými zdrojmi energieUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: XTB Research

Fyzické zdroje uránu na pevnine postačujú pre ľudstvo na približne 300 rokov pri súčasnom dopyte. V súčasnosti rastie počet projektov ťažby uránu, pretože uránové ložiská sú dôležité pre dlhodobú energetickú budúcnosť našej planéty.

Vedci však uvádzajú, že urán dostupný v morskej vode je plne obnoviteľný a v oceánoch sa ho nachádza obrovské množstvo. Zostáva už len patentovať technológiu, ktorá by to umožnila využiť.

Je možné, že tentoraz politika nulovej uhlíkovej stopy vráti jadrovú energiu späť do obľuby a nakoniec z nej urobí zdroj energie číslo jeden na našej planéte.

nový býčí trh s uránomUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: XTB Research

Ako investovať do akcií uránu? 

Máte na výber medzi investovaním do akcií utánu alebo ich obchodovaním. Medzi týmito spôsobmi je niekoľko rozdielov. Samozrejme, že môžete využiť obe súčasne.

Investovanie 

Investovanie do uránu je možné prostredníctvom nákupu akcií spoločností jadrového sektora. Známe sú akcie ako Kazatomprom (KAZ.UK) alebo Cameco (CCJ.US), ktoré niekedy vyplácajú aj dividendy.

Akcie veľkých uránových spoločností ako Kazatomprom alebo Cameco stále poskytujú dobré príležitosti a vyhliadky pre investorov, ktorí sa vyhýbajú vysokému riziku a vysokej volatilite v trhu. Zároveň môžu byť ceny týchto spoločností tiež volatilné, ale menej ako akcie menších ťažobných spoločností ako NexGen (NXE.US) alebo Uranium Energy Corp (UEC.US)

Obchodovanie 

Obchodovanie ETF CFD na spracovateľov uránu je špekulatívne a dôležitý je tu vývoj ceny. Je to finančný kontrakt, ktorý obchodujete s cieľom získať cenový rozdiel medzi vašimi otvorenými a uzavretými pozíciami. Je to tiež dobrá možnosť pre investorov, ktorí majú radi rizikové podniky a dynamické obchodovanie.

Môžete obchodovať ETF CFD (kontrakt na cenové rozdiely) a využívať finančnú páku. Vďaka obchodovaniu s finančnou pákou ETF ako Global Uranium X (URA.US) alebo North Shore Global Uranium (URNM.US) vyžadujú len určité percento z celkovej pozície. Napríklad použitie pákového efektu 1:5 vám dáva možnosť otvoriť si pozíciu 5000 USD s použitím iba 1000 USD marže. Vďaka obchodovaniu CFD môžu denní obchodníci zarábať peniaze aj vtedy, keď akcie uránu klesajú otvorením krátkych pozícií.

Tento druh špekulácie môže byť obzvlášť nebezpečný a volatilný vzhľadom na vývoj ceny týchto ETF. Obchodovanie CFD poskytuje obchodníkom príležitosť maximalizovať svoj zisk rýchlejšie aj keď cena nie je veľmi volatilná, Strata môže byť tiež oveľa väčšia, pretože sa používa pákový efekt.

Obchodovanie akcií uránu online 

Neexistuje spôsob, ako jednoducho nakúpiť fyzickú dodávku uránu a skladovanie je ďalšou veľkou výzvou. Na trhu so spotovou cenou uránu je stále nízka likvidita, takže v súčasnosti je veľmi ťažké obchodovať len spotovú cenu uránu.

Preto je pre individuálnych investorov a inštitúcie najoptimálnejším riešením nákup ETF spoločností z odvetvia ťažby uránu.

Online obchodovanie je zároveň najjednoduchšie, má najvýhodnejšie podmienky poplatkov a umožňuje prispôsobiť si osobnú investičnú stratégiu výberom CFD alebo akcií spoločností, ktorí sú spracovateľmi uránu.

Online investovanie a obchodovanie utánu vám umožňuje získať expozíciu v rastúcom energetickom sektore s veľkou perspektívou bez toho, aby ste museli opustiť svoj domov.

CFD na akcie a ETF spracovateľov uránu 

Kazatomprom (KAZ.UK)
Kazatoprom


Kazatomprom je v súčasnosti najväčším producentom uránu na svete, v roku 2020 sa podieľal 23 % na produkcii suroviny. Kazatomprom ťaží urán pomocou technológie ISR (In-Situ Recovery Mining) s dodržiavaním noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia (certifikáty ISO 450001 a 14001). 
Spoločnosť má sídlo v Nur Sultane, odkiaľ prevádzkuje a predáva urán a výrobky obsahujúce urán.

Pomocou technológie ISR sa ťažba vykonáva bez detonačných prác a bez vyslania baníkov pod zem, aby vyniesli uránovú rudu na povrch. Roztok, ktorý obsahuje rozpustený urán sa vracia na povrch prostredníctvom „produkčných vrtov”. Tento roztok je spracovaný po vyťažení na povrch.

Využívanie uránových ložísk metódou ISR je najefektívnejšie a nemá negatívny vplyv na povrch: nedochádza k poklesom ani narušeniu pôdy a nedochádza k povrchovému ukladaniu nízkohodnotných rúd; je to taktiež najlacnejšia metóda.

Hlavné kroky spracovania pri ťažbe uránu sa uskutočňujú hlboko pod zemou (preto sa používa termín „in-situ”), čo vedie k nižším výrobným nákladom a vyššej úrovni bezpečnosti a ochrany zdravia vzhľadom na veľmi nízke riziká ťažby týmto spôsobom. Po vyčerpaní zdrojov sa ťažobné operácie ukončia, odľahlé oblasti bane Kazatomprom sa obnovia do stavu pred ťažbou a to nad zemou aj pod zemou.

Kazatomprom má celkovo 24 ložísk, ktoré sa nachádzajú v Kazachstane.

Ťažba uránu ISR sa začala používať v 60. rokoch 20. storočia a do roku 2017 jej využívanie zabezpečilo viac ako 50 % celosvetovej produkcie uránu. Metóda ťažby ISR sa však môže používať iba v mimoriadne priaznivých geologických podmienkach.

Celá produkcia spoločnosti Kazatomprom sa uskutočňuje prostredníctvom ťažby ISR. Osem z desiatich najväčších ISR baní na svete prevádzkuje spoločnosť Kazatomprom, čo jej dáva strategické postavenie na trhu v oblasti ťažby nerastných surovín.

Spracovanie, rekonverzia a výroba palivových peliet pre ľahkovodné jadrové reaktory je ďalším významným odvetvím, v ktorom Kazatomprom pôsobí. Čínska General Nuclear Power Corporation (CGNPC) spolu s Kazatompromom realizujú projekt výstavby závodu na montáž paliva s cieľom uspokojiť budúci dopyt Číny po hotových jadrových palivových kazetách.

Čína periodicky uzatvára nové dohody s kazašskou spoločnosťou a zdá sa, že je potenciálne stálym zákazníkom, a to aj vzhľadom na jej geopolitickú pozíciu.
Kazatomprom sa nepriamo podieľa aj na výrobe niektorých vzácnych kovov čo činí spoločnosť jedným z najväčších svetových výrobcov tantalu, nióbu a berýlia. Ako jeden z troch takýchto podnikov na svete má plne integrovaný výrobný cyklus berýlia a jediný závod na výrobu tantalu v Spoločenstve nezávislých štátov.

Hutnícky závod Ulba je v súčasnosti podľa UMP na druhom mieste na svete vo výrobe výrobkov z berýlia a na štvrtom mieste vo výrobe výrobkov z tantalu.
Spoločnosť Kazatom tiež vykonáva vedecký výskum v oblasti geologických, chemických a fyzikálnych sektoroch.

Cameco (CCJ.US)

Cameco


Spoločnosť Cameco Corporation je tiež jednou z najväčších verejne obchodovaných uránových spoločností na svete. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Saskatoone v Kanade. V roku 2015 bola druhým najväčším producentom uránu na svete, pričom sa podieľala na 18 % celosvetovej produkcii. Spoločnosť bola plne sprivatizovaná v roku 2002. V súčasnosti je každá desiata domácnosť napájaná energiou dodávanou spoločnosťou Cameco.

V roku 1996 spoločnosť Cameco získala spoločnosť Power Resources Inc, najväčšieho producenta uránu v Spojených štátoch. V roku 1998 potom získala kanadské spoločnosti Uranerz Exploration and Mining Limited a Uranerz U.S.A., Inc.

Investovanie do uránu na sveteV roku 2016 spoločnosť Cameco pozastavila prevádzku vo svojej bani Rabbit Lake z dôvodu nízkych cien uránu. V roku  2017 spoločnosť Cameco pozastavila prevádzku na najmenej 10 mesiacov v baniach McArthur River a Key Lake. Ak sa dopyt zvýši, spoločnosť Cameco má obrovské zásoby fyzického uránu a bane, ktoré môže otvoriť a obnoviť ťažbu. 

Spoločnosť Cameco prevádzkuje v Kanade dve veľmi veľké uránové bane: baňu McArthur River-Key Lake a Cigar Lake, masívnu baňu s prístupom k uránovým ložiskám najvyššej kvality a  baňu Inkai v Kazachstane.

V Spojených štátoch prevádzkuje spoločnosť Cameco uránové bane v štátoch Nebraska a Wyoming prostredníctvom svojej americkej dcérskej spoločnosti Cameco Resources

Spoločnosť Cameco je tiež jediným dodávateľom paliva pre spoločnosť Bruce Power, ktorá zabezpečuje 30 % energie v Ontáriu pochádzajúcej zo svojej jadrovej elektrárne. 

Uranium Energy Corp (UEC.US)

Uranium Energy Corp


Uranium Energy Corp (UEC) je americká ťažobná spoločnosť so súborom vládnych licencií a povolení na ťažbu ložísk v západnej a strednej časti USA. Ako jedna z mála amerických jadrových spoločností s čistou licenčnou situáciou by sa mohla tešiť silnému dopytu zo strany amerického jadrového sektora v budúcnosti. 

Zaoberá sa ťažbou a prieskumom uránu. V južnom Texase sú jej prevádzky typu „hub-and-spoke” ukotvené v Hobson Processing Facility, ktorá má plnú licenciu a je centrálnym miestom pre spoločnosti Palangana, Burke Hollow a Goliad ISR. Vo Wyomingu spoločnosť UEC kontroluje projekt Reno Creek, ktorý je najväčším povoleným uránovým projektom ISR v USA

Okrem toho spoločnosť kontroluje celý rad uránových projektov v Arizone, Novom Mexiku a USA, Paraguaji, uránový / vanádový projekt v Colorade a jeden z najkvalitnejších a najväčších uránových projektov nerozvinutých ložísk ferotitánu na svete, ktoré sa nachádza v Paraguaji. Spoločnosť riadia profesionáli s uznávaným profilom kvôli vynikajúcim výsledkom vo svojej profesii založeným na mnohých desaťročiach praktických skúsenostiach v kľúčových aspektoch uránového priemyslu, vývoja a ťažby.

NexGen Energy (NXE.US)
NexGen Energy


NexGen Energy (NXE.US) je spoločnosť so sídlom v Kanade, ktorá sa zameriava na akvizíciu, prieskum a rozvoj kanadských uránových projektov. NexGen má najvýznamnejšiu pozíciu v juhozápadnej časti Athabaskej panvy v kanadskom štáte Saskatchewan, kde vlastní 199 576 hektárov

Toto portfólio sa považuje za jedno z najperspektívnejších známych uránových oblastí vzhľadom na doteraz objavenú mineralizáciu na juhozápade pozdĺž Patterson, kde sa nachádza ložisko Arrow. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti IsoEnergy Ltd, NexGen vlastní aj portfólio vysoko perspektívnych uránových vyhliadok na východe krajiny Athabasca Basin. Spoločnosť v súčasnosti nedisponuje žiadnymi rozsiahlymi ťažobnými operáciami uránu.

Aj akcie spoločností BHP Billiton (BHP.US) a Rio Tinto (RIO.UK) poskytujú investorom čiastočné expozície voči uránu. Ide o silné spoločnosti v sektore zdrojov, ale ťažba a distribúcia uránu tvorí len malú časť ich investičného portfólia.

ETF CFD na urán 

Global Uranium X (URA.US) poskytuje investorom prístup k širokému spektru spoločností zaoberajúcich sa ťažbou uránu a výrobou jadrových komponentov, vrátane tých v oblasti ťažby, rafinácie, prieskumu alebo výroby uránových zariadení a jadrového priemyslu. V investičnom portfóliu tohto ETF je samozrejme spoločnosť Kazatomprom, Cameco, ale aj akcie menších spoločností spájajúcich sa s uránom ako Denison Mines, NexGen Energy, Uranium Energy Corp, Paladin Energy a Energy Fuels. 

Akvizícia fondu NorthShore Global (URNM.US) spoločnosťou Sprott Investment bola oznámená začiatkom novembra 2021. Spoločnosť Sprott je v procese získavania exkluzívnej licencie na používanie indexu North Shore Global Uranium Mining Index (ďalej len „Index”), ktorého výkonnosť sleduje ETF North Shore Global Uranium Mining. 

Očakáva sa, že fond sa nakoniec stane fondom Sprott Uranium Miners ETF, ktorý bude poskytovať poradenstvo spoločnosťou Sprott Asset Management. Odhaduje sa, že reorganizácia fondu sa uzavrie v prvom štvrťroku budúceho roka (t. j. 2023). 

„Veríme, že sa nachádzame v počiatočnom štádiu býčieho trhu s uránom a URNM je vynikajúcim doplnkom fondu Sprott Physical Uranium Trust ("SPUT"), ktorý je najväčším fondom fyzického uránu na svete,” hovorí John Ciampaglia, generálny riaditeľ spoločnosti Sprott Asset Management. „URNM je jediný čisto uránový akciový ETF kótovaný v USA a sme radi, že môžeme investorom poskytnúť dve atraktívne možnosti investovania do tohto sektora,” dodal Ciampaglia.

Do portfólia fondu v súčasnosti patria aj spoločnosti Kazatomprom, Cameco, ale aj SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST, Yellow Cake PLC a menšie spoločnosti, ako napr. CGN Mining Corp. V budúcnosti však investorov čaká reorganizácia spoločnosti Sprott na danom ETF.

Fond VanEck Vectors Uranium Mining + Nuclear energy (NLR.US) sa snaží čo najvernejšie kopírovať cenu a výkonnosť indexu MVIS®Global Uranium & Nuclear Energy (MVNLRTR) pred započítaním poplatkov a nákladov.

Tento index sa snaží sledovať celkovú výkonnosť spoločností, ktoré sa zaoberajú: 

  • ťažbou uránu alebo projektmi ťažby uránu, ktoré majú podľa MV Index Solutions GmbH (poskytovateľa tohto indexu) potenciál,
  • sú zapojené do výstavby, inžinierstva a údržby jadrových elektrární zariadení a jadrových reaktorov,
  • výrobou elektrickej energie z jadrových zdrojov a dodávkou zariadení,
  • dodávkou technológií pre služby v oblasti jadrovej energetiky. 

Fond VanEck ETF má preto expozíciu voči jadrovému sektoru a nielen voči uránu ťažobných spoločností. Do portfólia fondu patria spoločnosti ako napr: Exelon Corp, Duke Energy, Dominion Energy, Cameco alebo Electricite de France.

Najlepší čas na začatie investovania 

Za posledných niekoľko rokov bolo skutočne ťažké nájsť na trhu komoditu, ktorá by nedosiahla svoje ATH alebo sa aspoň nepriblížila k svojim bývalým cenovým maximám. Zažili sme boom hliníka, medi, stavebných materiálov, ocele a ďalších surovín. Ukazuje sa však, že urán so svojou súčasnou spotovou cenou okolo 50 USD je stále takmer trikrát lacnejší ako na vrchole býčieho trhu v roku 2007.

Ak však vezmeme do úvahy infláciu a vtedajšie úrovne 140/150 USD, ukazuje sa, že dnes je nálada okolo uránu stále negatívna a to aj napriek výraznému nárastu ceny komodity o takmer 70 % od augusta 2022. Urán je komodita, ktorá je potrebná na použitie v jadrových reaktoroch využívajúcich jadrovú energiu, takže bude po ňom dopyt dovtedy, kým budú v prevádzke jadrové elektrárne. Medzitým sa v súčasnosti plánuje postaviť najmenej niekoľko stoviek na celom svete. To by mohlo mať za následok zvýšený dopyt po tejto surovine. 

Jadrová energia je v súčasnosti známym a najúčinnejším zdrojom energie. Uránové elektrárne môžu pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez ohľadu na vietor, dennú alebo nočnú dobu. Okrem toho je urán a technológie súvisiace s jadrovým sektorom veľmi dôležitý v súvislosti s expanziou človeka do vesmíru, čo mu môže dať špekulatívny potenciál na zvýšenie ceny.

Energia pre ľudstvo musí byť neustále dodávaná, vzhľadom na robotizáciu, automatizáciu výroby vo veľkom meradle a rastúci trh s autami a elektromobilmi bude dopyt po elektrickej energii pravdepodobne rásť ako obvykle rýchlejšie, než sú konzervatívne predpoklady a odborné prognózy.

Takýto obrovský diskont a negatívny sentiment okolo uránu by nemohol pretrvávať, keby nedošlo k trom nehodám: Three Mile Island, Černobyľ a Fukušima. Tieto havárie prispeli k spánku ceny komodity a dopytu po uráne, hoci trh počas týchto desaťročí rozhodne nespával.

Tohtoročnou (2022) spásou pre trh s uránom bola kanadská spoločnosť Sprott Physical Uranium Trust SPUT, ktorú vlastní Eric Sprott, kanadský miliardár s investíciami v komoditách, drahých kovoch a ťažobných spoločnostiach. 

Pohyby toho fondu na trhu, ktorý začal nakupovať urán krytý fyzickými dodávkami za akúkoľvek cenu a v akomkoľvek množstve, pričom akceptoval akúkoľvek spotovú cenu, istým spôsobom odhalil  skutočnú cenu suroviny. 

V tom čase sa síce spotová cena uránu pohybovala okolo 25 USD za libru, no pravidelne sa uskutočňovali transakcie za ceny až do výšky 80 USD, pri ktorých niektoré elektrárne súhlasili s nákupom uránu od ťažobných spoločností. Odhaduje sa, že pri cene 60 USD za libru sa ťažba uránu stáva pre väčšinu uránových baní rentabilnou.

investovanie do uránuUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: XTB Research

Zasvätenci komoditného priemyslu sa rozhodli neignorovať správy o tom, že spotová cena uránu sa líši od skutočnej ceny, za ktorú sa uskutočňujú transakcie a spoločnosť Sprott sa rozhodla nakupovať urán krytý fyzickými dodávkami v obave pred stále sa zvyšujúcou cenou komodity v budúcnosti. Paradoxne sa tak fond, ktorý sa rozhodol vstúpiť na trh v cenovom dne zo strachu pred stále vyššími cenami komodity v budúcnosti, začal zvyšovať cenu uránu tým, že ho nakupoval z trhu; fond naďalej akumuluje urán a vyzerá to ako strategický krok zo strany Sprottovho investorov.

Ak baníci obnovia ťažbu a objem predaja uránu elektrárňam a ak sa dopyt po uráne výrazne zvýši, potom môžu investori očakávať ďalší býčí trh s uránom. 

urán, XTB Kazašský gigant Kazatomprom tiež inicioval podobné kroky ako Sprott Physical Uranium Trust. 

Kazatomprom kúpil 48,5-percentný podiel v investícii vo výške 50 miliónov USD na nákup fyzického uránu od spoločnosti ANU Energy OEIC Ltd. so sídlom v Astane. Ďalšími členmi štruktúry fondu sú: 48,5 % Národná investičná korporácia Národnej banky Kazachstanu a 3 % správca fondu Genchi Global Limited. 

Podľa informácií z domovskej stránky spoločnosti Kazatomprom sa očakáva, že fond získa 500 miliónov USD na nákup fyzického uránu od inštitucionálnych a súkromných subjektov. Z 500 miliónov USD sa budú financovať ďalšie nákupy fyzických dodávok uránu.

„Fond bude využívať kombináciu odborných znalostí spoločnosti Kazatomprom v oblasti trhu s uránom a osvedčených výsledkov spoločnosti NIC, pričom AIFC (Astana International Financial Center) ponúkne investorom priamu expozíciu voči atraktívnej príležitosti, ktorú predstavujú dlhodobé základy trhu s uránom a jadrového priemyslu.” Šaripov tiež dodal, že „vytvorenie ANU Energy OEIC Ltd. je projekt, ktorý sa pripravuje už takmer štyri roky ako súčasť širšej stratégie spoločnosti Kazatomprom zameranej na základy; fond bude pôsobiť v prostredí klesajúcej ponuky komodity, z ktorej budú mať investori prospech.”

„ANU Energy, ktorá sa rozvíja prostredníctvom AIFC v Kazachstane, bude prvým uránovým fondom, ktorý poskytne potenciálny priamy prístup investorom z rozvíjajúcich sa trhov rôznych kategórií, najmä tým, ktorí sa zameriavajú na investície do čistej energie, ako aj komoditným fondom a štátnym investičným fondom,” dodal Kazatomprom. 

Súčasné obdobie sa zdá byť veľmi strategické pre celý jadrový trh. Ak sa k tomu pridá celosvetová energetická kríza spôsobená nedostatkom surovín, problémy v dodávateľskom reťazci alebo veľmi vysoké ceny energetických surovín, môže z toho profitovať trh uránových spoločností. Optimisticky vyzerá aj postoj veľkých investorov v jadrovom sektore vrátane štátnych inštitúcií.

Obchodné hodiny 

Ako je to s obchodnými hodinami pre akcie? Táto informácia je obzvlášť dôležitá pre denných obchodníkov. Obchodovanie akcií firiem spracúvajúcich urán je možné počas týždňa od 15:45 hod. CET do 22:00 CET pre americkú burzu alebo od 9:00 do 17:30 pre londýnsku burzu od pondelka do piatku, ale záleží na tom, na ktorej burze je spoločnosť kótovaná.

Obchodovanie takýchto akcií nie je možné počas víkendov, pretože trh je zatvorený. Keď je trh otvorený, ceny akcií spoločností a ETF sú samozrejme neustále v pohybe.

Najlepší čas na obchodovanie je samozrejme v období veľmi vysokej likvidity, keď je volatilita trhu vyššia. To sa stáva, keď sú na trhu vysoké objemy obchodovania. Táto situácia je veľkou príležitosťou nielen pre investorov, ale aj pre denných obchodníkov, ktorí využívajú pákový efekt na dosahovanie veľkých ziskov aj pomocou short pozícií.

Vysokú volatilitu môže ovplyvniť zverejnenie dôležitých politických alebo firemných správ alebo finančných výsledkov. Akcie ťažobných spoločností sú niekedy mimoriadne volatilné a pohyb na akciách počas jedného obchodného dňa môže byť aj viac ako 10 %.

Ak ste však dlhodobý investor, nemusíte sledovať súčasnú volatilitu trhu. Na našej platforme nájdete aj menšie spoločnosti, ako napr. NexGen (NXE.US), Uranium Energy Corp (UEC.US) alebo veľké a rozpoznateľné akcie, ako napr. Kazatomprom (KAZ.UK) alebo Cameco (CCJ.US). V týchto prípadoch sa ako investor nemusíte pozerať na kolísanie cien a stačí, ak budete dlhodobo investovať do akcií so zameraním na urán.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk