Short selling – Čo je to predaj nakrátko?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 8 minute(s)
Investovanie sa zvyčajne spája s nákupom akcií a iných cenných papierov – pre väčšinu ľudí sa zdá byť intuitívne, a preto by väčšina z nás radšej zažila býčí trh ako prostredie medvedieho trhu. Investori by si však mali uvedomiť, že môžu profitovať aj z klesajúcich cien. Trhy majú tendenciu kolísať – ceny aktív môžu jeden deň rásť a na druhý deň klesať. Preto by sa malo vždy pamätať na to, že obchodníci môžu otvoriť buď dlhé, alebo krátke pozície, a tak profitovať z rastu alebo poklesu cien.

Nákup vs. predaj

Ak očakávate, že cena vybraného inštrumentu bude rásť, bolo by rozumné otvoriť dlhú (nákupnú alebo buy) pozíciu. V tomto scenári investor zaujme dlhú pozíciu alebo, inými slovami, kúpi daný inštrument. V prípade, že cena tohto inštrumentu bude rásť (podľa pôvodného plánu), investor bude mať z obchodu úžitok, pretože pozícia sa stane ziskovou. 

Nákup na burzeUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Na druhej strane, ak investor očakáva, že cena vybraného inštrumentu klesne, môže zaujať krátku pozíciu (predajnú alebo sell) alebo, inými slovami, nástroj predať. Ak cena tohto inštrumentu klesne (podľa pôvodného plánu), obchod bude ziskový. 

Predaj na burzeUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Pokiaľ ide o akciové trhy, nákup cenných papierov je ľahko pochopiteľný – investori vsádzajú na to, že určité spoločnosti alebo celé trhy budú napredovať. Vo väčšine prípadov to je z dlhodobého hľadiska správna stratégia, keďže svetová ekonomika expanduje. Napriek tomu sa vyskytujú aj trhové nestability a dostupnosť predaja nakrátko umožňuje investorom uplatňovať iné, vhodnejšie stratégie. Ako už bolo uvedené vyššie, trhy majú tendenciu aj klesať. Ak očakávate korekciu alebo sa jednoducho domnievate, že ceny niektorých aktív budú klesať, predaj nakrátko je stratégia, ktorá vám za takýchto okolností umožňuje dosahovať zisky – je to v podstate jednoduché. 
Tu je potrebné zdôrazniť, že investor nemusí nevyhnutne vlastniť aktívum, aby mohol vykonávať predaj nakrátko – slovo „predaj” môže byť pre niektorých začínajúcich obchodníkov zavádzajúce. V súčasnosti môžu investori niečo predať, aj keď dané aktívum nevlastnia, a otvoriť tak krátku pozíciu. Rozdielové zmluvy (CFD) sú finančným nástrojom, ktorý takéto obchodovanie umožňuje. Podobne, ak si kúpite CFD na akciu, v skutočnosti nevlastníte podkladový inštrument (akciu) – len stavíte na to, že jeho cena v budúcnosti vzrastie. 

Účel predaja nakrátko 

Shortovanie určitých cenných papierov slúži najmä na špekulatívne účely, keďže obchodníci veria, že cena z nejakého dôvodu klesne. Ak účastníci trhu predpokladajú, že cena určitého aktíva (akcie, burzového indexu, komodity atď.) klesne, otvárajú krátke pozície, aby profitovali z klesajúcich cien. Ako bolo vysvetlené vyššie, pri obchodovaní s CFD nie je potrebné vlastniť podkladový inštrument. Investori tiež niekedy môžu chcieť ísť do krátkej pozície, aby znížili svoje riziko, keďže otvorením krátkej pozície sa zabezpečia proti potenciálnym stratám pri vlastnenej investícii – vhodný príklad uvedieme neskôr.

Trhy, na ktorých môžete obchodovať s krátkymi pozíciami

V prípade CFD (kontrakty na vyrovnanie rozdielov) obchodníci nikdy nevlastnia podkladové aktívum. Preto každý kontrakt, ktorý je k dispozícii v ponuke XTB, môže byť predmetom krátkej pozície! Patria sem komodity ako zlato alebo ropa, indexy ako DE30 alebo US100, ale aj menové páry a jednotlivé akcie.

Kedy zvážiť krátku pozíciu?

Obchodníci sa zvyčajne rozhodujú na základe technickej alebo fundamentálnej analýzy. Hoci sa pod týmito názvami skrývajú rôzne stratégie, poďme sa pozrieť na niekoľko jednoduchých príkladov. 

  • Fundamentálna analýza – obchodníci často zvažujú krátke pozície, keď vidia, že trh je príliš drahý. Príkladom môže byť nadpriemerný pomer ceny k zisku pre index ako US500 alebo býčí trh s ropou, ktorý bol naposledy dlhší, ako priemer v minulosti. Otvorením krátkej pozície obchodníci vyjadrujú svoj názor, že prehriaty trh sa v budúcnosti znormalizuje.
  • Technická analýza – väčšina nástrojov technickej analýzy je rovnako dobrá pri hľadaní príležitostí na nákup a predaj. Uveďme si príklad v rámci klesajúceho kanála. Testovanie hornej hranice tohto kanála možno považovať za signál pokračovania medvedieho trendu. Obchodníci otvárajúci krátku pozíciu vyjadrujú svoj názor, že trend skutočne pokračuje.  

Pokles ceny striebraUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
V tomto prípade test hornej hranice klesajúceho kanála predznamenal pokračovanie poklesu cien STRIEBRA. Zdroj: xStation5

Príklady, ako otvoriť krátku pozíciu

1. príklad: DE30

Na úvod je potrebné poznamenať, že obchodná platforma XTB poskytuje prístup k širokej škále finančných inštrumentov. Dotknime sa niektorých hlavných trhov, ktoré umožňujú rôzne stratégie predaja nakrátko. 
Začínajúc indexmi, obchodníci môžu chcieť vsadiť na to, že určité indexy budú rásť alebo klesať. Ak očakávate, že burzový index bude klesať, môžete shortovať CFD na indexy. Na otvorenie krátkej pozície by si obchodník mal vybrať vhodný objem a kliknúť na tlačidlo „predať” – okamžitá realizácia je najrýchlejším spôsobom, ako otvoriť akýkoľvek obchod.  Červené tlačidlo vždy zobrazuje aktuálnu cenu, pri ktorej môžete vstúpiť do krátkej pozície. 

Shortovanie burzovôho indexuUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
Ak chcete shortovať burzový index, môžete kliknúť na tlačidlo „sell”, čím zadáte príkaz. Pri obchodovaní CFD kontraktov samozrejme nemusíte vlastniť žiadny podkladový inštrument. Zdroj: xStation5

Každý, kto má záujem o predaj nakrátko, nemusí vlastniť veľké množstvo peňazí, keďže CFD umožňujú obchodovanie s pákovým efektom. Obchodníci si preto môžu ľahko zvoliť objem, ktorý si môžu dovoliť. Treba si tiež uvedomiť, že používanie pákového efektu môže potenciálne zosilniť zisky, ale aj straty. Ak si však nie ste celkom istí, čo sú to indexy, odporúčame vám prečítať najprv náš článok s názvom Obchodovanie s indexmi  čo je to burzový index?.

2. príklad: Zlato

Investovanie do zlata sa často spája so zlatými tehličkami a mincami, ale v XTB môžu obchodníci obchodovať CFD na zlato aj vtedy, keď očakávajú pokles cien zlata. 
Ak máte takéto podozrenie, pretože napríklad podľa vášho názoru boli predchádzajúce cenové nárasty príliš dynamické, máte možnosť shortovať trh so zlatom. Po otvorení krátkej pozície budete profitovať z poklesu cien zlata, ale v prípade rastu cien budete strácať.

Shortovanie zlataUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
Obchodníci môžu otvárať krátke pozície priamo prostredníctvom karty „Sledovanie trhu” v platforme xStation5. Stačí kliknúť na tlačidlo „Sell”. Zdroj: xStation5

3. príklad: EURUSD

Menové páry sú niekedy pre začínajúcich obchodníkov zložité, ale v skutočnosti sú skvelým príkladom toho, že krátke pozície sa v ničom nelíšia od dlhých pozícií, okrem ich smeru. Predstavte si, že vidíte silné údaje o priemyselnej výrobe z Nemecka a myslíte si, že to pomôže euru voči doláru. Ak je to tak, očakávate, že EURUSD vzrastie (viac dolárov za jedno euro) a môžete otvoriť dlhú pozíciu na EURUSD CFD. Čo však v prípade, že budúci mesiac bude správa o priemyselnej produkcii veľmi slabá a vy očakávate pokles eura voči doláru? Potom očakávate, že EURUSD pôjde nadol (menej dolárov za jedno euro) a môžete otvoriť krátku pozíciu na EURUSD CFD. Tieto pozície fungujú presne tak isto!

xStation5 - Click&tradeUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
Predaj nakrátko je možný aj vďaka tlačidlu Click&Trade, ktoré nájdete v ľavom hornom rohu platformy xStation5. Zdroj: xStation5

Hedging prostredníctvom predaja nakrátko

Obchodovanie s krátkymi pozíciami je veľmi silný nástroj, pretože investorom umožňuje aj zabezpečenie ich portfólia. Vďaka tomu je predaj nakrátko mimoriadne užitočný v obdobiach neistoty, ktoré často sprevádzajú prudké výkyvy na trhu. Pozrime sa na dva rýchle príklady:

1. príklad: Predaj CFD na indexy ako zabezpečenie

Predstavme si, že investor vlastní niekoľko blue chip akcií z Nemecka. Hodnota jeho portfólia je približne 30 000 EUR. Investor má podozrenie, že sa blíži korekcia trhu, ale nechce tieto akcie predať. Na zabezpečenie portfólia by investor mohol použiť kontrakt CFD na index odrážajúci 30 najväčších nemeckých akcií. Otvorením krátkej pozície sa účinne neutralizuje dlhá pozícia investora. V tomto prípade by investor mohol použiť indexovú kalkulačku na posúdenie veľkosti pozície potrebnej na zabezpečenie portfólia: 0,08 lotu zodpovedá približne 30 000 EUR. Teraz, v prípade, že akcie z portfólia klesnú, by mal investor profitovať z krátkej pozície CFD. Spravidla bude akciové portfólio zabezpečené. 

xStation5 - DE30 shortUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

2. príklad: Predaj CFD na akcie ako zabezpečenie 

Predstavme si, že investor vlastní 10 akcií Volkswagenu kótovaných na nemeckej burze. Výrobca automobilov sa chystá zverejniť svoju štvrťročnú správu a investor predpokladá, že výsledky spoločnosti by mohli výrazne zaostať za očakávaniami analytikov v dôsledku globálneho nedostatku čipov – v takomto prípade sa očakáva pokles cien akcií Volkswagenu. S cieľom zmierniť toto riziko môže investor buď predať svoje akcie, alebo shortovať akcie, a tak sa zabezpečiť proti riziku poklesu (napr. pomocou CFD na akcie). Shortovanie akcií účinne neutralizuje pozíciu investora. Ak by Volkswagen nesplnil očakávania týkajúce sa zisku a predaja, hodnota akcií vo vlastníctve investora by pravdepodobne klesla, ale zároveň by sa krátka pozícia investora stala ziskovou. 
Ak to zhrnieme, krátke pozície na CFD sú zrkadlovým obrazom dlhých pozícií. Ak očakávate, že cena indexu, akcie alebo komodity klesne, môžete otvoriť krátku pozíciu – na obchodovanie pri poklese ceny nemusíte dané aktívum vlastniť!

xStation5 - VOW1.DE short​​​​​​​Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
Pokiaľ ide o účely zabezpečenia (hedging), investor by mal otvoriť krátku pozíciu na CFD na akcie Volkswagen. Zdroj: xStation5

Zhrnutie

Obchodovanie na krátko je obľúbenou stratégiou mnohých investorov, pretože im umožňuje profitovať z poklesu cien – a trhy klesajú naozaj často. V súčasnosti existuje široká škála príležitostí, pokiaľ ide o predaj nakrátko, keďže retailoví investori získali prístup k rôznym finančným inštrumentom vrátane CFD. Preto by sa malo o tomto riešení vedieť – vždy, keď máte podozrenie, že cena bude klesať, môžete ľahko otvoriť short pozíciu.

 

 


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 
Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. 
Spoločnosť X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie klienta, najmä za získanie alebo predaj finančných nástrojov, vykonané na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú v nich uvedené, tieto informácie nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk