Predpovedanie dôležitých dát

Čas čítania: 4 minute(s)

V platforme xStation 5 nájdete zabudovaný makroekonomický kalendár, kde nájdete aktuálne a najdôležitejšie údaje. A nielen to! Môžete sa tiež pozrieť na tzv. druhoradé údaje, ktoré majú menší dopad na trhy, ale môžu Vám napovedať, čo sa bude na trhoch diať.

Existuje mnoho makroekonomických reportov z celého sveta. Každý deň počujete o nejakých dátach, ktoré boli publikované a ich dopade na finančné trhy. Neznamená to ale, že sú všetky tieto výsledky dôležité. Napríklad report z amerického trhu práce NFP (Non-Farm Payrolls) bude mať väčší dopad na USD ako týždenná nezamestnanosť. V platforme xStation 5 nájdete zabudovaný makroekonomický kalendár, kde nájdete aktuálne a najdôležitejšie údaje. A nielen to! Môžete sa tiež pozrieť na tzv. druhoradé údaje, ktoré majú menší dopad na trhy, ale môžu Vám napovedať, čo sa bude na trhoch diať.

Kalendár – východiskový bod

Pozrime sa bližšie na náš kalendár v xStation 5. Ako vidíte, je tu mnoho dát, ktoré môžete sledovať. Pre začiatočníkov môže byť trochu mätúce, kde začať. Ale ako skúsení traderi určite viete, ktoré sú najdôležitejšie ekonomické dáta tých najznámejších mien. Ak nie, vráťte sa do začiatočníckej sekcie, kde nájdete túto tému. 

xStation 5 - kalendárUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Mali by ste vedieť, čo v tomto množstve údajov hľadať. Príliš mnoho informácií obvykle skončí ako dezinformácia, takže by ste si mali určiť priority, čo je pre Vás najdôležitejšie. Napríklad americký dolár reaguje na HDP, NFP a CPI, ale mal by zostať stabilný pri regionálnych výsledkoch ekonomickej aktivity. To neznamená, že by ste mali takéto údaje prehliadať. Aj keď pravdepodobne s trhmi príliš nezahýbu, môžu Vám poskytnúť zaujímavý pohľad na ďalší vývoj dôležitých reportov. Náš kalendár Vám to uľahčí, keďže zobrazuje, aký veľký dopad má nadchádzajúca udalosť na konkrétny trh.

Predvídajte nepredvídateľné

Ekonomické dáta majú tendenciu rozhýbavať trhy, takže vedieť, či bude nasledujúci výsledok lepší alebo horší, ako sa očakáva, Vám môže pomôcť. Ale je takmer nemožné predpovedať presné číslo. Čas od času sa to stať môže, ale dôležité je, či sú výsledky reportu horšie alebo lepšie, ako trhy očakávali. Ak sú lepšie, obvykle to vedie k rally na konkrétnom inštrumente. Ak sú horšie, tak je tomu naopak. Pozrime sa na NFP (Non-Farm Payrolls). Report NFP je najvýznamnejší pre americkú ekonomiku, takže na neho celý trh čaká. Čím vyššie čísla, tým je dolár silnejší. Ako obchodník chcete vedieť, či je možné tieto čísla poraziť. Ako to urobiť? Najprv by ste sa mali pozrieť na všetky reporty zo Spojených štátov a zamerať sa na tie, ktoré ukazujú stav pracovného trhu. V tomto príklade (na obrázku nižšie) by medzi tieto reporty patrili: ADP report zamestnanosti, report Challenger Job-cut, ISM Non-Manufacturing Index, ISM Manufacturing Index a týždenné výsledky nezamestnanosti. Pozrime sa, čo tieto reporty obsahujú:

  • ADP – report podobný NFP. Ukazuje mesačnú zmenu zamestnanosti, takže je považovaný za najlepší indikátor vývoja vládneho reportu, ktorý býva publikovaný o dva dni neskôr.
  • ISM Non-Manufacturing index (subindex o zamestnanosti) – pravdepodobne druhá najzaujímavejšia nápoveda k NFP. Sektor služieb je najväčší v americkej ekonomike. Čím lepšie sú čísla, tým vyššie NFP výsledky sa očakávajú. 
  • Challenger Job-cut – najmenej dôležitý report pre predpovedanie NFP. Udáva informáciu o čísle prepustených korporátnych zamestnancov. Čím vyššie číslo, tým je slabšia situácia na pracovnom trhu.
  • Týždenná nezamestnanosť (Weekly jobless claims) – meria množstvo ľudí, ktorí požiadali o poistenie v nezamestnanosti po prvýkrát počas minulého týždňa. Ak sú čísla vyššie, môže to byť varovné znamenie, ktoré by mohlo značiť vyššiu nezamestnanosť. 

Existujú aj ďalšie menej dôležité reporty ako ISM subindex pre zamestnanosť vo výrobnom sektore, ale sú menej dôležité ako vyššie spomenuté. Všetky tieto reporty nájdete v našom kalendári, ktorý je súčasťou platformy xStation 5, takže nemusíte zatvárať platformu, aby ste zistili všetky dôležité dáta. 

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Teraz, keď viete všetko podstatné, pozrime sa, ako to dať dohromady. Pozrite sa na tabuľku nižšie. Zobrazuje všetky menej dôležité reporty, ktoré stoja za pozornosť popri NFP, odhady a predchádzajúce údaje. 

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Môžete si všimnúť, že ADP aj ISM Non-manufacturing subindex pre zamestnanost porazili trhové očakávania. ADP dáta dokonca naznačujú, že hlavné NFP číslo by mohlo byť vyššie, ako sa očakáva. Samozrejme, že výrobný sektor a týždenné výsledky navrhujú vývoj opačným smerom, ale tento sektor predstavuje len 20 % americkej ekonomiky. Zamestnanosť je generovaná predovšetkým v sektore služieb, takže by údaje z tohto odvetia mali prevážiť nad dátami z výrobného sektora. Ako výsledok by sme mohli očakávať solídny NFP report. Ale majte na pamäti, že trh si vytvorí podobnú analýzu, takže reálny konsenzus by mohol byť vyšší ako 160k. Je to preto, že analytické predpovede sa posielajú pre hlavné reporty 1 – 2 týždne dopredu, zatiaľ čo menšie reporty zverejňované v rámci týždňa pred vyhlásením NFP. 

Podobná analýza môže byť vykonaná pre HDP, infláciu alebo stav zásob. Vyššie maloobchodné tržby a priemyselná produkcia by mali podporiť HDP, zatiaľ čo silnejší PPI a vyššie ceny komodít zase podporia CPI. Čo sa týka ropy, dáta API sú obvykle zverejnené v utorok popoludní a slúžia ako vodidlo pre najdôležitejší report DOE o zásobách. Myšlienka je rovnaká – sledujeme sekundárne dáta, ktoré popisujú situáciu v rovnakom sektore ekonomiky a snažíme sa predvídať vývoj tých najdôležitejších čísel.

Zváženie rizika 

Predvídať ekonomické čísla nie je jednoduché. A čo viac, dokonca aj profesionáli, ktorých predpovede sú založené na komplikovaných modeloch, nevedia povedať, či sú ich predikcie presné. Znamená to, že Vaša analýza Vám nedá presné čísla, ktoré budú zverejnené, ale dá Vám náskok, aby ste získali prehľad, akým smerom sa budú čísla vyvíjať. To je užitočné pre zváženie, či majú Vaše obchody vhodné RRR (reward/risk ratio) a či stojí za to podstúpiť riziko a otvoriť obchod. 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk