Psychológia v obchodovaní

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 3 minute(s)

Je krátka cesta od vzrušenia k smútku a od šťastia ku sklamaniu. Hlavným cieľom obchodníka je ovládanie jeho emócií a prísne dodržiavanie plánu, čo môže pomôcť minimalizovať účinky pozitívnych aj negatívnych emócií.

Obchodovanie nie je jednoduchá cesta, ako obchodník musíte byť pripravení na celý rad emócií, s ktorými sa môžete počas obchodovania stretnúť. Je krátka cesta od vzrušenia k smútku a od šťastia ku sklamaniu. Predstavte si, čo sa môže stať s Vašimi emóciami, keď obchod, ktorý bol v obrovskom zisku, padne za okamih do straty. Takáto situácia môže nastať pomerne často a tým ovplyvniť Váš postoj. Hlavným cieľom obchodníka je ovládanie jeho emócií a prísne dodržiavanie plánu, čo môže pomôcť minimalizovať účinky pozitívnych aj negatívnych emócií.

Sila mysle

Úspešní profesionálni obchodníci vedia, že ich najväčším nepriateľom je ich vlastná myseľ. Emócie strachu a chamtivosti sú silnejšie než akékoľvek trhové sily pri vytváraní straty. Nevyriešené problémy z minulosti obchodníka sa môžu objaviť, keď je obchodník unudený, vystrašený, znepokojený alebo premýšľa o niečom, čo mu môže nevedomky pripomínať zabudnuté udalosti. Psychológia obchodovania sa považuje za hlavnú otázku pri udržiavaní obchodnej kariéry. Z tohto dôvodu sa obchodníci, ktorí sa zaviazali k dlhodobému úspechu, učia vyrovnať sa so psychologickými a emocionálnymi problémami a pracujú na svojej sebadisciplíne. Táto práca je rovnako náročná ako fáza výskumu a vývoja v kariére obchodníka.

Tu sú typické úskalia emócií pri obchodovaní a ako s nimi bojovať

  • Nádej

Každý obchodník dúfa, že jeho obchody budú úspešné. Ale nádej môže byť zavádzajúca, najmä ak sa ceny začnú obracať proti Vám. Buďte si toho vedomí a držte sa stratégie. Keď sa ceny pohybujú spôsobom, ktorý dokazuje, že zdôvodnenie vstupu do obchodu bolo nesprávne, mali by ste sa radšej uzavrieť obchod za najlepšiu možnú cenu. Vždy existuje šanca, že taký obchod by sa mohol vrátiť späť do zisku, ale buďme úprimní, nie je to rozprávka – je lepšie uzavrieť obchod skôr, ako ho držať a sledovať, ako klesá na stop loss.

  • Strach

Báť sa vstúpiť do obchodu je pomerne bežné, zvlášť pre začiatočníkov. Väčšina obáv z obchodovania je obmedzená na oblasť straty. Ale musíte prijať, že straty sú pri obchodovaní nevyhnutné a mali by ste sa vyhnúť tomu, aby Vám strach zabránil získať dobrú obchodnú príležitosť. Pokiaľ sa budete aj naďalej báť obchodovania, skúste sa pozrieť na dlhšie časové rámce. Nezabudnite, že obchodovanie je o pravdepodobnosti – keď analyzujete trh, hľadáte potenciálny obchod, ktorý bude mať väčšiu šancu na úspech ako na porážku. Takže ak si nájdete takú príležitosť, prečo sa obávať? Stačí si dať šancu – ako bolo povedané, je väčšia šanca, že sa dostanete do zisku ako do straty.

  • Chamtivosť

To je možno najhoršia emócie pre niektorých obchodníkov. Chamtivosť Vás môže viesť k prenasledovaniu trhu, k strate, nadmernému obchodovaniu alebo k najhoršiemu, Vás presvedčí, aby ste nechali všetky taktiky stranou. Vytvorte si obchodný plán a držte sa ho. Niektorí obchodníci zistia, že neplní svoje vlastné pravidlá, ak si ich nenapíšu - tak môžete mať vždy pri každom otvorení novej pozície aj vizuálnu pripomienku.

Hore a dole

Ak trhy skutočne menia trendy a volatilitu v priebehu času, obchodníci nikdy nedosiahnu konca svojich učebných kriviek. Existujú obdobia, v ktorých sa trhové cykly menia a nové formácie ešte neboli osvojené. Pravdepodobne ide o obdobia sucha v ziskoch obchodníkov. Dôležité je prežiť tieto výkonnostné prepady prostredníctvom proaktívneho riadenia rizík, obozretného plánu úspor a odhodlania neškodiť si. Skvelým prognostikom dlhodobého obchodného úspechu je schopnosť pripraviť sa na nevyhnutne zlé časy, aj keď sú zárobky teraz dobré.

Obchodný plán môže byť pomocníkom

Obchodovanie môže byť náročné pre Vaše emócie. Najmä keď sa ceny pohybujú rýchlo a ste svedkami toho, že Vaše zisky alebo straty rýchlo kolíšu. Dopad na Vaše emócie môže viesť k impulzívnym obchodom, kde Vaše emócie prevažujú nad logikou alebo racionalitou. To je dôvod, prečo vytvorenie obchodného plánu môže byť mimoriadne užitočné, pretože Vám pomôže udržiavať Vaše sústredenie sa na svoju stratégiu pre každý obchod. Prečo? Predstavte si, že sa spoliehate na konkrétnu stratégiu, ktorá riadi Vaše rozhodnutia. V takej situácii otvoríte alebo uzavriete obchod iba vtedy, ak nastane určitá situácia. Teda len a len vtedy. Držte sa plánu, bude tak veľmi málo priestoru pre emócie.

Vynechajte z toho emócie

Najlepší spôsob, ako sa chrániť pred obchodnými emóciami, ktoré majú negatívny vplyv na Vaše rozhodnutie, je zaobchádzať s obchodovaním ako s podnikaním. Potrebujete vytvoriť podrobný obchodný plán a stratégiu pre každú pozíciu, ktorú zrealizujete a dodržiavať pravidlá svojho plánu. Dokonca aj tí najlepší obchodníci inkasujú stratové obchody. Je to súčasť života obchodníka. Najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť, keď utrpíte stratu, je poučiť sa z nej, neopakovať predchádzajúce chyby a prejsť k ďalšej potenciálnej príležitosti.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk