Porozumenie úrokovým sadzbám – Čo sú úrokové sadzby?

Čas čítania: 5 minute(s)
mrakodrapy

Úrokové sadzby: pojem, ktorý často počúvame, ale rozumieme skutočne tomu, ako ovplyvňujú náš každodenný život? Úrokové sadzby hrajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní sa o našich financiách – od splátok hypoték až po sporiace účty.

Čo sú úrokové sadzby?

Úrokové sadzby majú veľký význam nielen pre investorov, ale predovšetkým pre ekonomiku ako celok. Úrokové sadzby totiž určujú cenu samotných peňazí – napríklad náklady spojené s pôžičkou peňazí od banky.

Aby sme lepšie pochopili, čo sú to úrokové sadzby, je dôležité si uvedomiť, že v ekonomike je možné s peniazmi zaobchádzať ako s prostriedkom prenosu hodnoty aj ako s tovarom. Uveďme si príklad. Spoločnosť A chce postaviť továreň na výrobu obuvi, aby uspokojila dopyt vyvolaný miestnymi obyvateľmi. Spoločnosť A však nemá dostatok zdrojov, aby mohla sama postaviť uvedenú továreň. Za účelom realizácie tohto projektu sa vedenie spoločnosti obráti na banku so žiadosťou o úver. Po analýze predloženého projektu a posúdení rizík poskytne banka spoločnosti A úver s primeranou úrokovou sadzbou. Spoločnosť A bude schopná postaviť továreň a uspokojiť dopyt po obuvi zo strany miestnych obyvateľov, pričom bude splácať úroky z požičaného kapitálu.

Teraz si predstavte, že existujú stovky, alebo možno tisíce spoločností, ktoré potrebujú dodatočnú hotovosť. Taká je situácia v každej vyspelej ekonomike, v ktorej milióny spotrebiteľov vytvárajú dopyt po vybranom tovare a podnikatelia sa snažia tento dopyt uspokojiť ziskom. V takejto situácii už nebudeme uvažovať o jedinej spoločnosti, ktorá žiada o úver, ale o stovkách či tisícoch subjektov, ktoré „súťažia“ o financovanie. Realita je samozrejme trochu zložitejšia ako tento zjednodušený príklad.

Treba si však uvedomiť, že peniaze v ekonomike môžu byť aj tovarom a pôsobia na ne rovnaké zákony ponuky a dopytu ako na topánky, skrutky alebo osobné počítače. Úrokové sadzby, ktoré stanovuje centrálna banka danej krajiny, nie sú ničím iným ako náklady na vypožičanie peňazí. Úrokové sadzby teda určujú minimálnu úroveň úrokov, ktoré zaplatíme, keď si vezmeme pôžičku od banky. Úrokové sadzby tiež určujú výšku úroku, ktorý nám banka zaplatí, keď sa rozhodneme otvoriť si vkladový účet. V neposlednom rade majú úrokové sadzby tiež veľký vplyv na finančné trhy a sú základom pre stanovenie ceny mnohých finančných nástrojov – napríklad dlhopisov.

Úrokové sadzby stanovuje centrálna banka danej krajiny, presnejšie povedané osobitný rozhodovací orgán, ktorého úlohou je sledovať ekonomické podmienky v krajine a vytvárať menovú politiku, tj de facto regulovať ponuku peňazí v obehu. V Česku je takým orgánom Česká národná banka (ČNB), na Slovensku Národná banka Slovenska (NBS), v Spojených štátoch je takým orgánom Federálny výbor pre voľný trh (FOMC) av prípade Európskej centrálnej banky Rada guvernérov.

Rastúca krivka cien potravinárskych výrobkov

Faktory spôsobujúce pokles úrokových sadzieb

Zníženie úrokových sadzieb nenastane zo dňa na deň. Aby sme lepšie pochopili, čo spôsobuje ich pokles, musíme si najskôr vysvetliť, čo sa musí stať, aby úrokové sadzby klesli. Existuje totiž niekoľko faktorov.

Keď ekonomika zažíva pokles alebo recesiu, môžu sa centrálne banky rozhodnúť znížiť úrokové sadzby, aby stimulovali hospodársku aktivitu. Takéto zníženie úrokových sadzieb by podporilo pôžičky a sportebu, čím by sa zvýšili spotrebiteľské výdavky a podnikateľské investície. Znižovanie úrokových sadzieb za účelom zlepšenia ponuky úverov je bežným prvkom menovej politiky centrálnych bánk.

Ďalším dôvodom je prudký pokles inflácie. Aby stimulovali rast cien a zabránili deflácii, môžu sa banky rozhodnúť znížiť úrokové sadzby, keď inflácia klesne pod cieľovú úroveň centrálnej banky (obvykle okolo 2 %, ale v žiadnom prípade to nie je pevné pravidlo).

Prognózy poklesu úrokových sadzieb sa samozrejme neobmedzujú iba na lokálne faktory. Svoju úlohu zohrávajú aj globálne faktory, ako je spomalenie svetovej ekonomiky, zmeny hospodárskej politiky v iných krajinách alebo neistota na finančných trhoch.

Úrokové sadzby a inflácia

Peniaze a úroky so šípkou horeKeď Vám banka alebo finančná inštitúcia požičia peniaze, obvykle musíte vrátiť viac, než ste si požičali. Je to preto, že úrokové sadzby zdražujú pôžičky a znižujú ochotu jednotlivcov a firiem investovať a požičiavať si.

Zjednodušene povedané, inflácia je všeobecné zvýšenie cien tovarov a služieb, teda okamih, kedy sa tento tovar stáva drahším. Pri raste inflácie strácajú peniaze na hodnote, pretože na nákup rovnakej veci je potrebných viac finančných prostriedkov.

Miera inflácie je hlavným faktorom pri určovaní zmien úrokových sadzieb, pretože cieľom centrálnych bánk je udržiavať cenovú stabilitu. Pokiaľ miera inflácie vzrastie nad cieľovú hodnotu centrálnej banky, môže banka rozhodnúť o zvýšení úrokových sadzieb v snahe obmedziť infláciu a stabilizovať tempo rastu. Naopak, ak miera inflácie klesne pod cieľovú hodnotu, môže centrálna banka znížiť úrokové sadzby, aby stimulovala výdavky a podporila hospodársky rast.

Rast miezd a zvyšovanie úrokových sadzieb

Prognózy úrokových sadzieb ovplyvňuje aj rast zamestnanosti a miezd, pretože majú vplyv na spotrebiteľské výdavky a celkový hospodársky rast. Keď rastie zamestnanosť a mzdy, spotrebitelia majú zvyčajne viac disponibilného príjmu, ktorý môžu minúť, čo môže viesť k zvýšenému dopytu po tovare alebo službách a následne k vyšším cenám. Centrálne banky na to môžu reagovať zvýšením úrokových sadzieb, aby kontrolovali infláciu a udržali cenovú stabilitu.

rast miezd Sledovanie trendov rastu zamestnanosti a rastúcich miezd môže poskytnúť jasnejšiu predstavu o celkovom stave ekonomiky a jej potenciálnom dopade na úrokové sadzby. Tieto znalosti vám môžu pomôcť pri rozhodovaní o vašich finančných stratégiách, napríklad o tom, či máte využiť nové investičné príležitosti alebo upraviť svoj plán sporenia s ohľadom na možné zmeny úrokových sadzieb.

Vplyv zvyšovania úrokových sadzieb na hypotekárne úvery

Zmeny úrokových sadzieb môžu výrazne ovplyvniť splátky hypotéky, najmä pri hypotékach s variabilnou úrokovou sadzbou. Pri raste úrokových sadzieb sa mesačné splátky týchto hypoték obvykle zvyšujú, čo vytvára ďalší tlak na domáce rozpočty klientov hypoték.

Zvyšovanie úrokových sadzieb je bohužiaľ zlou správou pre jednotlivcov, ktorí v súčasnosti nie sú dlžníkmi, ale plánujú sa nimi stať. Tvárou v tvár takejto situácii môžu mať zložitejší prístup k hypotekárnym úverom.

Obmedzenie úveruschopnosti jednotlivcov, ktorí nedosahujú dostatočne vysoké príjmy, môže navyše ovplyvniť ich schopnosť zaobstarať si nehnuteľnosť. V dlhodobom horizonte by to mohlo viesť k spomaleniu trhu s nehnuteľnosťami. Ak budú splátky úverov príliš vysoké, potenciálni kupujúci budú nútení odložiť kúpu domu alebo veľkého, dobre situovaného bytu a možno sa rozhodnú nebrať si úver alebo sa rozhodnú pre menšie nehnuteľnosti.

Dlhodobý rast úrokových sadzieb má tiež negatívny vplyv na ekonomiku, pretože ovplyvňuje spotrebu aj investície a v širšom pohľade aj celkovú ekonomickú aktivitu. Pokiaľ má mnoho ľudí vyššie mesačné splátky, ich spotrebiteľská kapacita sa dlhodobo znižuje. Konkrétne do doby, než sa podmienky úrokových sadzieb zlepšia - čo sa bohužiaľ obvykle nestane rýchlo.

rast urokovych sadziebCieľom tohto článku bolo predstaviť perspektívy budúcich zmien úrokových sadzieb a vysvetliť, že ich vplyv ovplyvňuje tak dlžníkov, ako aj investorov a ekonomiku všeobecne. Je potrebné pripomenúť, že rast úrokových sadzieb vedie k zvýšeniu nákladov na úvery a môže mať vplyv na spomalenie realitného trhu aj ekonomické aktivity.

V poskytnutom texte je popísaný vplyv zvyšovania úrokových sadzieb, najmä pri hypotekárnych úveroch. Keď sa úrokové sadzby zvyšujú, banky zvyšujú úrokové sadzby svojich úverov, vrátane hypoték. To má za následok vyššie mesačné splátky pre držiteľov hypoték a z dlhodobého hľadiska to znamená, že celkovo zaplatí viac.

Predpovede úrokových sadzieb, ktoré znamenajú ich rast, majú negatívne dôsledky aj pre potenciálnych dlžníkov. Môže im sťažiť prístup k hypotekárnym úverom, najmä tým s nižšími príjmami. To zase môže spomaliť trh s nehnuteľnosťami, pretože potenciálni kupujúci sa môžu rozhodnúť nákup nehnuteľnosti odložiť kvôli vysokým splátkam úveru.

Článok ďalej zdôrazňuje, že dlhodobý rast úrokových sadzieb môže mať negatívny dopad na ekonomiku, pretože ovplyvňuje spotrebu a investície. Ak majú ľudia vyššie náklady na splácanie úverov, znižuje sa ich schopnosť utrácať za iný tovar a služby.

V súhrne článok zdôrazňuje, že zvyšovanie úrokových sadzieb má rozsiahle dopady, ktoré ovplyvňujú dlžníkov, potenciálnych kupujúcich aj celkovú ekonomickú aktivitu.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

FAQ

Úrokové sadzby predstavujú náklady na pôžičky alebo výnos z úspor. Keď sa úrokové sadzby zvyšujú, je požičiavanie si drahšie, čo môže znížiť investičné aktivity. Naopak klesajúce sadzby môžu stimulovať investície.

Ekonómovia a finanční analytici využívajú k predpovedi vývoja úrokových sadzieb rôzne faktory, vrátane ekonomických údajov, miery inflácie, politiky centrálnych bánk a trhových trendov.

Inflácia môže viesť k zvýšeniu úrokových sadzieb, čo môže znížiť reálne výnosy z investícií. Investori by mali zvážiť vplyv inflácie na svoje portfólio.

Centrálne banky, ako je Federálny rezervný systém (Fed), používajú nástroje, ako sú operácie na voľnom trhu a politika úrokových sadzieb, na riadenie ponuky peňazí a ovplyvňovanie krátkodobých úrokových sadzieb.

Investori môžu využiť zaisťovacie stratégie a zvážiť investície, ktoré majú tendenciu dosahovať dobré výsledky v rôznych úrokových prostrediach, aby zmiernili riziká spojené s kolísaním sadzieb.

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk