Cenové formácie

POKROČILÝ - Webinár 24

V tejto lekcii sa dozviete:

  • Ako rozpoznať cenové formácie
  • Najpopulárnejšie reverzné formácie
  • Najpopulárnejšie pokračujúce formácie
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Cenové formácie

Technickí analytici vyhľadávajú opakujúce sa cenové formácie, ktoré by mohli indikovať pokračovanie trendu alebo obrat trendu. Sú to veľmi dôležité nástroje používané v technickej analýze. Cenové formácie nám môžu pomôcť identifikovať body obratu na trhu, ako aj definovať silu daného cenového pohybu.

Cenové formácie môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

  • Reverzné formácie
  • Pokračujúce formácie

Cenové formácie môžete vyhľadávať v rôznych časových rámcoch v závislosti od Vašej obchodnej stratégie. Mali by ste však mať na pamäti, že formácie, ktoré sa vytvárajú v dlhšom časovom období, sú spoľahlivejšie ako tie, ktoré sa vytvoria v kratších intervaloch.

Pokračujúce formácie

Prvou skupinou cenových formácií sú pokračujúce formácie, ktoré potvrdzujú ďalší pohyb trhu v smere súčasného trendu. Majte na pamäti, že otvorenie pozícií by sa malo uskutočniť vtedy, keď sa vytvorí celá formácia a je prerazená dôležitá úroveň pre každý formáciu.

Trojuholníky

Prvou skupinou pokračujúcich formácií sú trojuholníky, ktoré sú vytvorené dvomi zbiehavými trendovými čiarami. Existujú tri typy trojuholníkov: symetrické, vzostupné a zostupné. Trojuholník sa dokončí, keď jednu z jeho trendových čiar prerazí trhová cena. Ak chcete definovať cieľ minimálneho cenového pohybu, ku ktorému by mohlo dôjsť po vytvorení trojuholníka, mali by ste vyznačiť vzdialenosť medzi dvoma trendovými čiarami od začiatku vytvárania trojuholníka a potom túto vzdialenosť umiestniť na miesto, kde došlo k prerazeniu trendovej čiarky. Najlepšie prostredie pre obchodovanie s trojuholníkmi je v silne rozvinutom trende.

Obdĺžniky

Ďalšími efektívnymi pokračujúcimi formáciami sú obdĺžniky. Obdĺžniky môžu byť veľmi užitočné ako formácia, ktorá sa vytvára v rámci obchodného rozpätia, keď nastane pauza v trende. Formácia je ľahko identifikovateľná len porovnaním maxím a miním.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zvyčajne platí, že čím dlhšie zostáva cena v rámci formácie, tým dynamickejší je pohyb po prerazení.

Zástava a vlajka

Zástavy a vlajky sú krátkodobé pokračujúce formácie, ktoré zobrazujú malú konsolidáciu predtým, než sa obnoví predchádzajúci pohyb. Tieto formácie obvykle predchádzajú výraznému rastu alebo poklesu a označujú stredný bod pohybu.

  • Formácia zástava tvorí formu obdĺžnika, avšak nie je dokonale plochá a má tendenciu klesať.
  • Vlajka je formácia, ktorá vyzerá podobne ako symetrické trojuholníky, ale je menšia vo veľkosti (volatilite) a trvaní.

Hoci sú zástavy a vlajky bežné formácie, je potrebné brať do úvahy identifikačné pokyny pre ich využitie. Je dôležité, aby zástavám a vlajkám predchádzal výrazný rast alebo pokles. Bez výrazného pohybu sa spoľahlivosť formácie stáva spornou a obchodovanie by mohlo so sebou niesť dodatočné riziko.

Reverzné formácie

Reverzné formácie naznačujú oslabovanie súčasného trendu a začiatok obratu smeru pohybu. Sú ako čierne mraky po slnečnom dni.

Tie, ktoré vznikajú na lokálnych maximách, naznačujú možný obrat rastúceho trendu. Na druhej strane tie, ktoré sa objavujú na lokálnych minimách, naznačujú možný obrat klesajúceho trendu.

Pomocou cenových formácií môžete tiež určiť cieľ minimálneho cenového pohybu pre pokles alebo nárast, ktorý by mal nastať potom, čo sa formácia kompletne vytvorí.

Formácia hlava a ramená

Toto je jedna z najpopulárnejších reverzných formácií. Pozostáva z troch cenových vrcholov s najvyšším vrcholom v strede. Formácia hlava a ramená vyžaduje identifikáciu tzv. krčnej línie, čo je čiara, ktorá spája lokálne minimá vytvorené medzi hlavou a dvoma ramenami. Keď trhová cena pretne krčnú líniu, je to signál, že môže začať klesajúci trend. Ak chcete zistiť cieľ minimálneho cenového pohybu pre pokles, je potrebné označiť vzdialenosť medzi hlavou a krčnou líniou a potom túto časť umiestniť na miesto, kde bola prerazená krčná línia.

Každá formácia, ktorá sa vytvorí na lokálnych maximách, má svoj ekvivalent na lokálnych minimách, kedy signalizuje koniec poklesu a začiatok rastúceho trendu. Predstavuje zrkadlový obraz formácie vyskytujúcej sa na vrchoch. Formácia hlava a ramená na minimách sa nazýva obrátená formácia hlava a ramená:

Poďme sa pozrieť na reálny príklad trhu:

Formácia hlava a ramená je silným signálom, najmä keď ceny prelomia predchádzajúce štrukturálne maximum. To je prvý náznak oslabovania, po ktorom sa ceny vrátia k úrovni supportu a potom pokračujú v pohybe smerom nahor.

Formácia dvojitý vrchol a dvojité dno

Ďalším príkladom formácie a jej zrkadlového obrazu je dvojitý vrchol a dvojité dno.

Dvojité dno vyzerá ako písmeno "W". Keď sa táto formácia vytvorí, signalizuje možný obrat. Ceny dosiahli svoje minimá a býky začínajú preberať kontrolu.

Na druhej strane má dvojitý vrchol podobu písmena "M". Formácia sa vyskytuje v rastúcom trende, keď ceny dosiahnu maximá a odrazia sa od vrcholu predtým, ako odštartujú svoj pohyb nadol. Cieľ minimálneho cenového pohybu pre formácie M a W sa meria tak, že vezmeme vzdialenosť medzi maximom alebo minimom formácie a posledným bodom supportu alebo rezistencie.

Dvojitý vrchol

Dvojité dno

Náš príklad zobrazuje formáciu dvojité dno vytvorenú v silnom klesajúcom trende. Druhý pokus o prelomenie prvého dna bol vykonaný s vyššou volatilitou (knôt a veľké rozpätia sviečky), a to napokon viedlo k obratu.

Kliny

Kliny sú podobné trojuholníkom, ale na rozdiel od nich signalizujú obrat trendu. Svojou konštrukciou sú podobné symetrickým trojuholníkom v tom, že sú tvorené dvomi trendovými čiarami – support a rezistencia - ktoré ohraničujú cenu inštrumentu. Je to obvykle dlhodobá formácia, čo znamená, že trvá dlhý čas, kým sa klin vytvorí, ale jeho vplyv môže byť silný.

Existujú dva typy klinov:

  • Rastúci (medvedí) klin – medvedia formácia, ktorá začína na minime a zužuje sa, keď sa ceny pohybujú vyššie a obchodné rozpätie sa zmenšuje. Na rozdiel od symetrických trojuholníkov, stúpajúce klinky majú jednoznačne stúpajúci sklon a následný medvedí pohyb
  • Klesajúci (býčí) klin – býčia formácia, ktorá začína na maxime a zužuje sa, keď sa ceny pohybujú nižšie (ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku). Na rozdiel od symetrických trojuholníkov, ktoré nemajú určujúci sklon a stanovený ďalší pohyb, klesajúce kliny majú obe (klesajúci sklon a následný rastúci pohyb).

Ako obchodovať kliny? Ak ste rozpoznali formáciu, môže byť vhodnou príležitosťou pre otvorenie obchodu prerazenie klinu. Ak cena prerazí formáciu a prekoná predchádzajúce dno alebo vrchol (v závislosti od toho, ktorý klin obchodujete), môže to byť dôvod na otvorenie obchodu.

Formácie klin sú extrémne bežné na forexových grafoch a môžu sa využívať v akomkoľvek časovom rámci.

Guľaté dno a guľatý vrchol

Tzv. miska je menej známou formáciou, ale jej vplyv môže byť omnoho silnejší. Miska je formácia, ktorá indikuje, že cena dosiahla svoje minimum a klesajúci trend sa blíži k svojmu koncu. Misky naznačujú, že prichádza nový začiatok a potenciálne nový trend.

Formácia je tiež známa ako guľaté dno a je opakom guľatého vrcholu. Obidve formácie naznačujú obrat trendu a patria medzi dlhodobé formácie. Jediný rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo guľaté dno je vytvorené, keď cena dosiahne svoj najnižší bod, guľaté vrcholy sa vytvárajú, keď sú ceny na vrchole.

Je  však potrebné pamätať na jednu vec. Vzhľadom na dlhodobý charakter týchto formácií a ich komponentov je signál oveľa ťažšie identifikovateľný. Takže ak máte záujem obchodovať tieto formácie, mali by ste byť trpezliví a opatrní.

Nie vždy správne, ale užitočné

Meteorológovia predpovedajúci počasie nemajú 100% presnosť, ale spravidla majú pravdu. Môžeme to isté povedať aj o cenových formáciách. Nie sú vždy správne, ale keď sa vyskytnú, zvyčajne signalizujú konkrétny smer nadchádzajúceho pohybu. Existuje mnoho cenových formácií. Niektoré sú populárne, iné sú celkom zriedkavé. Všeobecným pravidlom je, že čím populárnejšie je formácia, tým vyššia šanca na jej realizáciu. Avšak, ako už bolo spomenuté, stojí za to byť obozretní, pretože správanie trhu môže z času na čas prekvapiť napriek tomu, že sa vytvorila jedna z formácií.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Ktorá formácia môže signalizovať nielen pokračovanie trendu, ale aj jeho obrat?

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Ktorá formácia môže signalizovať koniec klesajúceho trendu?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Dvojitý vrchol zvyčajne signalizuje:

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: EXPERT

Spoznajte pokročilé témy o investičných stratégiách, riadení rizika a oveľa viac.

ZAČAŤ