Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop v xStation 5

ZAČIATOČNÍK - Webinár 14

V tejto lekcii sa naučíme:

  • Ako si nastaviť stop loss v xStation 5
  • Ako si nastaviť hladinu take profitu v xStation 5
  • Čo je to trailing stop a ako ho používať v xStation 5
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop

Ako sme si už vysvetlili v rámci základnej terminológie, jedným z kľúčových bodov pri dosahovaní úspechov na finančných trhoch je riadenie pomeru medzi rizikom a ziskom. To je dôvod, prečo by mal byť stop loss a take profit súčasťou Vášho obchodovania.

Poďme sa pozrieť, ako ich využívať v xStation 5, aby sme zaistili, že budeme vedieť, ako kontrolovať svoje riziko a maximalizovať potenciál obchodovania.

Nastavovanie Stop Lossu a Take Profitu

Prvou a zároveň najjednoduchšou možnosťou, ako si nastaviť stop loss a take profit k Vášmu obchodu, je v okne otvorenia nového pokynu.

Jednoducho stačí zadať úrovne, na ktorých chcete nastaviť svoj stop loss a take profit. Pamätajte na to, že stop loss sa potom automaticky zrealizuje, keď sa trh pohybuje proti Vašej pozícii (ako vyplýva už zo samotného názvu: stop loss) a naopak take profit sa vyplní, ak pôjde trh v smere otvoreného obchodu. Znamená to teda, že take profit môžeme pri nákupe nastaviť nad súčasnú cenu na trhu a stop loss naopak pod aktuálnu cenu na trhu (pri predaji je to opačne).

Je dôležité si pamätať, že stop loss (SL) a take profit (TP) je vždy spojený s otvorenou alebo čakajúcou pozíciou. Môžete si nastaviť obe úrovne, aj keď už je obchod otvorený. Je to ochrana pre Váš obchod, avšak novú pozíciu si môžete otvoriť aj bez nastavenia týchto pokynov. Vždy ich môžete pridať aj neskôr, ale odporúčame Vám zaisťovať pozície už v okamihu otvorenia.

Pridávanie hladín Stop Loss a Take profit

Najjednoduchšia cesta, ako pridať hladiny SL/TP potom, čo ste obchod otvorili, je cez využitie línie obchodu v grafe. Jednoducho stačí kliknúť ľavým tlačidlom myši na túto líniu obchodu (sivá čiara) a potiahnuť hore alebo dole na požadovanú úroveň stop lossu a take profitu.

Potom, čo ste zadali hladiny SL/TP, zobrazia sa v grafe. Týmto spôsobom môžete tiež úrovne SL/TP rýchlo a jednoducho upravovať.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ďalšou možnosťou je zmeniť hodnotu číselne v okne “Otvorené pozície”. Pre úpravu SL/TP stačí kliknúť dvojklikom ľavým tlačidlom na aktívny obchod a otvorí s Vám okno pre možnosť úpravy parametrov obchodu. Môžete nastaviť SL/TP ako presnú cenovú úroveň alebo definovaním bodového rozpätia od aktuálnej ceny.

Druhou možnosťou, ktorá je omnoho rýchlejšia, je kliknutie na tlačidlo „+“ (v prípade, že SL a TP ešte nebol nastavený pri otváraní obchodu) alebo na už nastavenú hodnotu (ak bol SL a TP nastavený a chcete ho upraviť) v poli SL alebo TP pri aktívnom obchode. Po kliknutí sa nám zobrazí tabuľka, kde nastavíme požadované hodnoty. Táto možnosť je veľmi jednoduchá a príde Vám vhod najmä pri realizácii rýchlych obchodných rozhodnutí.

Trailing Stop

Stop loss je určený na znižovanie strát, ak trh ide proti našej pozícii, ale môže nám pomôcť aj uzamknúť zisk, keď obchod pôjde v nami zvolenom smere.

Môže to znieť trochu mätúco, ale nebojte sa, hneď si to vysvetlíme.

Predstavte si situáciu, kedy ste otvorili nákupnú pozíciu a trh sa pohol vo Vašom smere, v súčasnej dobe je teda tento obchod v zisku. Váš pôvodný stop loss, ktorý bol zadaný pod otváracou cenu tohto obchodu, môže byť teraz posunutý na otváraciu cenu obchodu (break even) alebo vyššie nad otváraciu cenu obchodu (poistili sme si tak zisk pri spätnom pohybe ceny).

Aby sa tento proces dial automaticky, môžeme si na obchod nastaviť Trailing Stop. Je to užitočný nástroj pre riadenie rizika, keď sa cena rýchlo mení alebo keď nemáte možnosť neustále monitorovať trh.

Trailing Stop (TP) sa vždy pridáva k už otvorenej pozícii a je dôležité pamätať si, že ak používate TS v platforme MT4, musíte ju mať otvorenú a byť prihlásení na účet, aby bolo všetko riadne zrealizované. xStation bude vo Vami nastavenom TS pokračovať, aj keď sa odhlásite.

Pre nastavenie TS klikneme dvojklikom ľavým tlačidlom na aktívny obchod a otvorí s nám okno pre možnosť úpravy parametrov obchodu alebo klikneme na tlačidlo „+“ (v prípade, že SL a TP ešte nebol nastavený pri otváraní obchodu) alebo na už nastavenú hodnotu (ak bol SL a TP nastavený a chcete ho upraviť) v poli SL alebo TP pri aktívnom obchode, čím sa nám zobrazí tabuľka, kde nastavíme požadované hodnoty.

Potom bude TS aktivovaný a od tejto chvíle bude stop loss nasledovať cenu do zisku obchodu. Za cenou sa nám bude automaticky posúvať stop loss aj do ziskového teritória.

TS môže byť jednoducho ukončený odškrtnutím políčka Trailing stop v okne pre úprevu pokynu.

Ako je možné vidieť, xStation 5 Vám ponúka mnoho možností, ako ochrániť Vaše pozície v naozaj krátkej chvíli. Pamätajte, obchodovanie je rizikové a strata môže presiahnuť Váš vklad.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: POKROČILÝ

Zoznámte sa s komplexnými obchodnými technikami a nástrojmi, ktoré Vám pomôžu v tradingu.

ZAČAŤ