Sviečkové formácie

POKROČILÝ - Webinár 22

V tejto lekcii sa dozviete:

 • O niektorých z najpopulárnejších sviečkových formácií
 • Ako rozpoznať a obchodovať najpopulárnejšie reverzné formácie
 • Ako rozpoznať a obchodovať najpopulárnejšie pokračujúce formácie
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Sviečkové formácie

Obchodníci po celom svete sa snažia identifikovať trhový trend a v akom stave sa trhy práve nachádzajú – v býčom alebo medveďom trende, či ostatní obchodníci inkasujú zisky alebo zvyšujú svoje pozície. V grafoch sa objavujú malé nápovedy, ktoré sa ale dajú rôzne interpretovať, pretože každý používa rôzne techniky technickej analýzy. Kým niektorí obchodníci sa sústreďujú na čiarový graf, iní využívajú sviečkový graf. Klasické cenové formácie môžu byť použité na oboch typoch, avšak sviečkový graf poskytuje viac technických signálov a informácií. Vďaka konštrukcii sviečok a cenovým informáciám, ktoré z tejto konštrukcie vyplývajú, môžeme rozpoznať a identifikovať niektoré zaujímavé formácie.

Všeobecne sa sviečkové formácie rozdeľujú do dvoch typov: reverzné formácie a pokračujúce formácie. Poďme sa pozrieť na oba.

Základné sviečky

Predtým, ako začneme analyzovať rôzne formácie, je dobré sa pozrieť na niektoré základné sviečky, ktoré obvykle v grafoch objavujú. Doji a marubozu sú pravdepodobne najpopulárnejšie sviečky, ktoré sa objavujú vo viacerých formáciách. Preto si ich vysvetlíme predtým, ako sa pohneme k viac špecifickým formáciám.

Doji

Doji sviečky sú dôležité, pretože samy o sebe poskytujú veľa informácií a vyskytujú sa v niekoľkých dôležitých formáciách. Doji sa vytvorí, keď je otváracia cena inštrumentu prakticky rovnaká ako zatváracia cena. Dĺžka horného aj dolného tieňa sa môže líšiť a výsledná sviečka môže vyzerať ako kríž, obrátený kríž alebo znamienko plus. Samy o sebe sú doji sviečky neutrálnou formáciou. Akýkoľvek sklon k býčiemu alebo medvediemu trendu  je založený na predchádzajúcej price action a budúcom potvrdení.

Marubozu

Marubozu sviečka môže pomôcť potvrdiť silu kupujúcich alebo predávajúcich. Marubozu nemá žiadny tieň a najvyššia cena a najnižšia cena je reprezentovaná otváracou a zatváracou cenou. Rastúca marubozu sa sformuje, keď otváracia cena je zároveň aj najnižšou cenou a zatváracia cena je najvyššia cena. To znamená, že kupujúci ovládli pohyb ceny od prvého až po posledný obchod. Klesajúca marubozu sa formuje, keď otváracia cena je rovná najvyššej cene a zatváracia cena najnižšej. To znamená, že predávajúci ovládli pohyb ceny od prvého až po posledný obchod.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Reverzné formácie

Reverzné formácie naznačujú oslabenie súčasného trendu a začiatok opačného pohybu. Napríklad, ak obchodujete EURUSD a rozpoznáte príslušnú reverznú formáciu, môžete otvoriť obchod, ktorý ide proti súčasnému trendu. Je dôležité zapamätať si, že väčšina reverzných formácií potrebuje ďalšie potvrdenie. Ak rozpoznáte formáciu, ale cena sa nepohne v určenom smere, znamená to, že potenciálny obrat bol znegovaný.

Tu sú niektoré z najpopulárnejších reverzných formácií:

 • Medvedie alebo býčie pohltenie (Bearish/Bullish Engulfing)
 • Medvedie alebo býčie harami (Bearish/Bullish Harami)
 • Kladivo a prevrátene kladivo (Hammer/Inverted hammer)
 • Večerná a ranná hviezda (Evening/Morning star)
 • Obesenec (Hanging man)
 • Padajúca hviezda (Shooting star)

Ak rozpoznáte jednu z týchto formácií, mali by ste počkať na sviečku, ktorá Vám potvrdí signál. Napríklad, ak EURUSD bolo na vzostupe a vidíte medvedie pohltenie, mali by ste počkať na ďalšiu medvediu sviečku, ktorá potvrdí silu signálu. Je to všeobecné pravidlo pre všetky formácie, takže myslite na to, ak budete hľadať v grafe niektorú z nich.

Medvedie a býčie pohltenie (Bearish/Bullish Engulfing)

Pohlcujúce sviečky sú reverznou formáciou, ktorá môže byť býčia alebo medvedia. Záleží na tom, či sa zjaví počas rastúceho trendu (medvedie pohltenie) alebo klesajúceho trendu (býčie pohltenie). Prvá sviečka by mala byť pomerne malá a za ňou má nasledovať sviečka, ktorá svojou veľkosťou tela celkovo pohltí predchádzajúcu sviečku.

Medvedie a býčie harami (Bearish/Bullish Harami)

Harami je dvojsviečková formácia, v ktorej druhá sviečka má malé telo a je obsiahnutá celým rozpätím predchádzajúcej sviečky, ktorá má opačný smer.

Taktiež existujú takzvané harami kríže, kde princíp ostáva rovnaký, ale rozdiel je v tom, že druhá sviečka je doji s úzkym telom.

Kladivo (Hammer)

Kladivová sviečka sa formuje, keď sa inštrument výrazne pohne smerom nadol po otvorení sviečky, ale vzrastie späť k zatváracej cene výrazne nad intradenné minimum.  Výsledná sviečka vyzerá ako štvorcová lízanka s dlhou tyčkou. Pokiaľ sa táto sviečka sformuje počas klesania, nazýva sa kladivo. Padajúca hviezda je opakom kladiva a je popísaná nižšie.

Ranná a večerná hviezda (Evening/Morning star)

Ranná hviezda je býčia reverzná formácia, ktorá sa skladá z 3 sviečok – sviečka, ktorá má dlhé klesajúce telo, čím predlžuje súčasný klesajúci trend, malá stredná sviečka, ktorá otvorila cenovou medzerou nižšie a sviečka, ktorá má dlhé rastúce telo, otvorila gapom smerom nahor a zatvorila nad stredom tela prvej sviečky.

Večerná hviezda je medvedia reverzná formácia, ktorá pokračuje s rastúcim trendom. Tvorí ju dlhá sviečka s rastúcom telom, nasleduje stredná sviečka s malým telom, ktorá otvorila cenovou medzerou vyššie a potom dlhá sviečka s klesajúcim telom, ktorá uzatvorí pod stredom tela prvej sviečky.

Obe formácie sa môžu vyskytnú so strednou sviečkou ako doji sviečkou. Vo výsledku to nie je takmer žiadny rozdiel - jediný malý je vo vzhľade druhej sviečky.

Obesenec (Hanging man)

Obesenec sa formuje, keď sa inštrument výrazne pohne smerom nadol po otvorení sviečky, ale cena sa vráti späť nahor k zatváracej cene výrazne nad intradenným maximom.  Výsledná sviečka vyzerá ako štvorcová lízanka s dlhou tyčkou. Pokiaľ sa táto sviečka sformuje počas rastu, nazýva sa obesenec. Formácia obesenec neznamená, že býky definitívne stratili kontrolu nad trendom, ale môže to byť včasný signál, že sila trhu klesá a smer inštrumentu sa môže čoskoro otočiť. Ako ste si isto všimli, obesenec je veľmi podobný kladivu, ale v čom je rozdiel ? Jediný rozdiel medzi nimi je to, v akom trende sa nachádzajú. Pokiaľ sa formácia objaví na grafe s rastúcim trendom signalizujúcim medvedí obrat, je to obesenec. Pokiaľ sa ale zjaví na grafe s klesajúcim trendom, ktorý signalizuje býčí obrat, je to potom kladivo.

Padajúca hviezda (Shooting star)

Jednou z bežných reverzných formácií je padajúca hviezda, ktorá signalizuje potenciálny koniec býčieho trendu. Padajúca hviezda je formácia, ktorá obsahuje iba jednu sviečku. Má malé telo a veľmi dlhý horný tieň. Telo sviečky môže smerovať akýmkoľvek smerom, ale silnejší signál na predaj nastáva, keď je sviečka klesajúca. Aby bola sviečka považovaná za formáciu padajúca hviezda, musí nastať v rastúcom, býčom trende a vzdialenosť medzi najvyššou cenou dňa (sviečky) a otváracou cenou dňa (sviečky predchádzajúcej sviečky musí byť aspoň dvakrát tak veľká, ako je veľkosť tela padajúcej hviezdy.

Dlhý horný tieň padajúcej hviezdy môže naznačovať, že trh testoval rezistenciu, ale predávajúci stlačili cenu dole. Po rastúcom trende môže padajúca hviezda signalizovať, že je tento trend na konci, aspoň v krátkodobom horizonte.

Pokračujúce formácie

Pokračujúce formácie sa používajú na potvrdenie súčasného trendového pohybu a jeho pokračovanie. Častokrát sa objavujú po dlhom čase stabilizácie alebo korekcie trhu. Takže ak uvidíte pokračujúcu formáciu, ktorú potvrdí aj nasledujúca sviečka, mali by ste otvoriť obchod v rovnakom smere, ako ide trend.

Tu sú najznámejšie pokračujúce formácie:

 • Traja bieli vojaci (Three White Soldiers)
 • Tri čierne vrany (Three Black Crows)
 • Horná a dolná Tasukiho medzera (Upside/Downside Tasuki Gap)
 • On a In Neckline
 • Mat hold

Traja bieli vojaci (Three White Soldiers)

Traja bieli vojaci je formácia, ktorá sa skladá z troch býčích sviečok, ktoré majú podobný vzhľad. Každá sviečka uzatvára vyššie ako predchádzajúca sviečka. Sviečky bez tieňa posilňujú silu pohybu.

Tri čierne vrany (Three Black Crows)

Tri čierne vrany je formácia, ktorá sa skladá z troch medvedích sviečok, ktoré majú podobný vzhľad. Každá sviečka uzatvára nižšie ako predchádzajúca sviečka. Sviečky bez tieňa posilňujú silu pohybu.

Horná a dolná Tasukiho medzera (Upside/Downside Tasuki Gap)

Horná Tasukiho medzera je rastúca sviečka, ktorá otvorila cenovou medzerou nad prechádzajúce rastúce sviečky. Ak sa táto medzera nevyplní, znamená to, že býčí trend si udržiava kontrolu a bude pokračovať a ak sa medzera vyplní, znamená to, že pravdepodobne je rastúci trend na konci.

Klesajúca Tasukiho medzera je pokračujúcou formáciou so sviečkou, ktorá má dlhé klesajúce telo, po ktorom nasleduje ďalšia klesajúca sviečka, ktorá ale otvorila cenovou medzerou nižšie ako predchádzajúca sviečka. Tretia sviečka v tejto formácií je rastúca, jej otváracia cena je v tele druhej sviečky a zatvorí v medzere medzi prvou a druhou sviečkou, avšak túto medzeru neuzavrie (nevyplní).

On Neck a In Neck line

On Neck alebo On Neckline sviečková formácia je dvojsviečková formácia, ktorá sa objavuje po klesajúcom trende. Po medvedej sviečke nasleduje býčia sviečka a zatváracia cena druhej sviečky je veľmi blízko zatváracej ceny tej prvej sviečky. On Neck sviečková formácia je tvorená iba dvoma sviečkam. Je malá, jednoduchá a ľahko pozorovateľná formácia.

In Neck formácia je ďalšia medvedia formácia, ktorá signalizuje pokračovanie súčasného trendu. Na rozdiel od On Neck, druhá sviečka uzatvorí o niečo vyššie ako prvá. In Neck nie je však takou spoľahlivou formáciou ako On Neck, tak si dávajte pozor, aby ste si nepomýlili tieto dve veľmi podobné formácie.

Mat hold

Mat hold je jedna z najzaujímavejších formácií, ktoré sa dajú nájsť na grafe. Je považovaná za veľmi spoľahlivú formáciu, ale aj za veľmi vzácnu. Formácia signalizuje, že bude pokračovať súčasný trend. Formácia začína prvou veľmi výraznou sviečkou akýmkoľvek smerom, po ktorej nasledujú 3 malé, opačne trendujúce sviečky. Piata sviečka potom pokračuje v rovnakom trende ako prvá sviečka a vytvára nové najvyššie alebo najnižšie ceny v rovnakom smere ako prvá sviečka.

Záver

Sviečkové formácie sa stávajú viac a viac populárne, nakoľko poskytujú zaujímavé obchodné signály. Formácie sú dôležitý nástroj, ktorý pomáha v technickej analýze a pri pochopení nálady na trhu. Vďaka nim môžete nájsť potenciálne body obratu a preto sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie mnohých technických obchodníkov. My sme si ukázali iba zopár formácií. Existuje veľa ďalších formácií, ktorá sa dajú nájsť v grafe, avšak oplatí sa sústrediť hlavne na tie najznámejšie, pretože poskytujú najdôveryhodnejšie signály.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Ktorá z týchto formácií nesignalizuje obrat trendu?

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Aký je hlavný rozdiel medzi kladivom a obesencom?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Ktorá z týchto formácií nesignalizuje pokračovanie trendu?

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: EXPERT

Spoznajte pokročilé témy o investičných stratégiách, riadení rizika a oveľa viac.

ZAČAŤ